Archiv autora: vložila Piková Helena

Filtr

Nová odrůda jabloně ´Fragrance´

Nový kultivar byl vyšlechtěn ve VŠÚO Holovousy v rámci selekce na odolnost proti strupovitosti z potomstva vzniklého křížením odrůd ´Florina´ a ´Jarka´. Byl zkoušen pod označením HL 1646. Registrační zkoušky u ÚKZÚZ probíhaly v letech 2004–2010 a do seznamu povolených odrůd byl zapsán v roce 2001. Udržovací šlechtění zajišťuje VŠÚO...

Kategorie: Nezařazené

Vyhodnotenie vybraného sortimentu rodu Rhododendron

V práci sú vyhodnocované rastové charakteristiky a prežívanie rôznych druhov kultivarov rododendrónov v podmienkach lokalít arboréta Borová hora (Zvolen) a kúpeľného parku Dudince v časovom období 1981–2007. Sledovala sa výška jedincov, šírka koruny, počet kvetných púčikov a prežívanie, resp. úhyn vysadených exemplárov. V poslednom termíne hodnotenia (2007) v arboréte rástlo...

Kategorie: Nezařazené

Široký záběr nizozemských pěstitelů

Nizozemsko patří kvůli vhodným klimatickým podmínkám mezi evropskou velmoc produkující maximum nejen školkařských rostlin a dalších souvisejících produktů. U příležitosti profesionálního veletrhu Groot Groen Plus v Zundertu byla pro novináře uspořádána exkurze do několika tamějších podniků, zabývajících se pěstováním a prodejem okrasných rostlin.

Kategorie: Nezařazené

Vybrané nutrienty v potočnici lékařské

Cílem práce bylo stanovení vitaminu C, sulforafanu, chlorofylu a, b, karotenoidů a celkové antioxidační kapacity v konzumní části potočnice lékařské (Nasturtium officinale R. Br.). Rostliny byly pěstovány hydroponicky metodou náplavovou (systém příliv – odliv). Summary The aim of this project was determination of the content of ascorbic acid, sulphoraphane, chlorophyll...

Kategorie: Nezařazené

Využití mykorhizních přípravků při předpěstování plodové zeleniny

V experimentech byly sledovány vlivy mykorhizních přípravků na kvalitativní parametry sadby papriky ´Slávy F1´ a rajčete ´Darinka F1´. Hodnocenými parametry byly: výška rostlin, hmotnost kořenů, hmotnost nadzemní části, počet listů na jednu rostlinu, listová plocha a míra kolonizace kořenů. U papriky se mykorhizní přípravek Symbivit pozitivně projevil v nárůstu výšky...

Kategorie: Nezařazené

Zahradnická vášeň

Vášeň můžeme považovat za určitý stupeň našich emocí, které projevujeme přilnutím ke konkrétnímu předmětu osobě, či myšlence. Někteří mohou svoji vášeň projevovat v hmatatelném smyslu například sbíráním poštovních známek, starých automobilových veteránů či porcelánových sošek slonů, jiní ji projevují spíše v rovině duševní – četbou historických románů či poslechem vážné...

Kategorie: Nezařazené

Zeleň – symbol moderní obce

Ve dnech 6.–7. června 2012 proběhl v prostorách Zahradnické fakulty v Lednici, v krásném prostředí Lednicko-Valtického areálu odborný seminář s názvem Zeleň – symbol moderní obce. Seminář byl určen především pro starosty a zastupitele obcí, kteří musí řešit velmi mnoho problémů, týkajících se zeleně v intravilánech obcí a ve volné...

Kategorie: Nezařazené

Popisné údaje stromů

Druhou základní oblastí dat, kterou zahrnujeme do pojmu “inventarizace stromů” jsou popisné údaje, charakterizující jednak druh dřeviny a jednak její dendrometrické parametry. Představují elementární úroveň informací o hodnocených dřevinách, která by měla být naplněna v podstatě při jakémkoli typu průzkumu.

Kategorie: Nezařazené