Archiv autora: Ing. Věra Nachlingerová, VÚKOZ, v. v. i., Průhonic

Filtr

Současný sortiment vegetativně množených záhonových a balkónových květin – Dahlia x hortensis

Jiřinka, Dahlia × hortensis (syn. Dahlia variabilis) patří k čeledi Asteraceae a její domovinou je Mexiko. Bylina s kořenovými hlízami a keřovitě větvenou lodyhou má vstřícné, jednoduché nebo lichozpeřené listy a velké úbory jednoduchých, poloplných nebo plných květů ve všech barvách kromě modré. V sortimentu vegetativně množených jiřinek je mnoho...

Kategorie: Nezařazené