Archiv autora: Ing. Ján Červenka, Výskumný ústav zeleninársky

Filtr

Teplota a jej význam pri pestovaní zeleniny

Medzi základné činitele, ktoré podmieňujú rast a vývoj rastlín patrí teplota. Je dôležitá pre dosiahnutie vysokej, skorej a kvalitnej úrody zeleniny. Je faktorom, ktorý pri poľnom pestovaní môžeme agrotechnikou ovplyvňovať len minimálne. V zakrytých priestoroch teplotu regulujeme podľa požiadaviek jednotlivých druhov zeleniny a podmienok vonkajšieho prostredia.

Kategorie: Nezařazené