Značka kvality Klasa pro jahody z Břežan

Národní značku kvality potravin tuzemského původu Klasa uděluje od roku 2003 ministr zemědělství domácím potravinářským a zemědělským výrobkům. Do konce července letošního roku ji získalo celkem 1302 produktů od 190 výrobců. U příležitosti slavnostního zahájení 33. ročníku tradiční výstavy Země živitelka bylo toto ocenění předáno také společnosti Berry servis, s. r. o., jedné z největších jahodářských firem u nás. Čerstvé jahody se tak staly jedním z prvních nezpracovaných zahradnických produktů, který byl touto prestižní značkou oceněn.

K čemu vlastně Klasa slouží? Národní značka kvality je vodítkem pro spotřebitele a odběratele zboží k lepší orientaci při identifikaci typických domácích produktů a prezentaci jejich kvality v porovnání s konkurenčními potravinami. Od počátku roku 2004 je jejím správcem Odbor pro marketing Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) a ten také navrhuje ministrovi produkty k ocenění.
Značka je propůjčována na tři roky a její vlastnictví může být po této lhůtě prodlouženo nebo při zhoršení kvality či porušení podmínek pro její získání odebráno. Požadovanou kvalitu a složení výrobků posuzuje a následně kontroluje Státní zemědělská a potravinářská inspekce v případné spolupráci se Státní veterinární správou.
Program udělování značek kvality je otevřen všem výrobcům potravin. Výrobek navržený k získání značky, musí splňovat několik základních podmínek. Patří mezi ně mimo jiné požadavky zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, předložení certifikátu ISO nebo certifikátu systému kritických bodů a samozřejmě sídlo výrobce na území České republiky. Spotřeba tuzemských surovin pro výrobu musí u mléčných, masných, drůbežích, rybích, mlýnských a pekárenských produktů přesáhnout 90 %, u ostatních 70 %, a tam, kde je nezbytné použít suroviny z dovozu (kakao, ořechy, ovoce, mořské ryby apod.) musí tvořit podíl domácích surovin nejméně 40 %. Podíl národní práce musí být ovšem stoprocentní. Výrobce je povinen dodržovat pravidla správné výrobní a hygienické, případně zemědělské praxe (více informací včetně on–line přihlášky na www.szif.cz nebo www.eklasa.cz).
Každý výrobek se značkou Klasa je zařazen do státní propagační podpory zabezpečované Odborem pro marketing SZIF. Značka garantuje, že jsou nabízeny skutečně domácí, kvalitní a zdravotně nezávadné potraviny, plně srovnatelné se zahraničními, nebo je dokonce převyšující. Jde o proces získání důvěry spotřebitelů a odběratelů, udržení si této důvěry, což je nezbytný předpoklad rozvoje potravinářství a zabezpečení konkurenceschopnosti v rámci trhů doma i v zahraničí. Povědomí o značce je podporováno od června 2005 reklamní kampaní v tisku a televizi.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *