Změny v odrůdové skladbě léčivých a aromatických rostlin

Nový Seznam odrůd zapsaných ve Státní odrůdové knize ke dni 1. října 2007 uvádí v kapitole 6. Léčivé a aromatické rostliny celkem 33 odrůdy 30 druhů léčivých a aromatických (dále kořeninových) rostlin. Proti předchozímu Seznamu odrůd z 1. července 2006, kde bylo uvedeno 58 odrůd 42 druhů, jde o výrazný pokles.

Ten byl způsoben tím, že v roce 2007 skončila platnost registrace 52 odrůd léčivých a kořeninových rostlin. Poslední termín podání žádosti o prodloužení registrace byl 31. prosince 2005, jak to umožňovala tehdy platná legislativa. O prodloužení větší části svých odrůd požádali největší udržovatelé SEVA-FLORA, s. r. o., a AGROGEN, spol. s r. o., již začátkem roku 2005, takže bylo možno v témž roce založit první skupinu pokusů pro ověření uniformity a stálosti. Celkem bylo požádáno o prodloužení 28 odrůd 27 druhů léčivých a kořeninových rostlin.

Prodloužení registrace vybraných odrůd

V roce 2005 byly založeny pokusy s odrůdami pěti druhů jednoletých (bazalky pravé, benediktu lékařského, majoránky zahradní, měsíčku lékařského a slézu maurského) a sedmi druhů dvou a víceletých (divizny velkokvěté, kozlíku lékařského, levandule lékařské, libečku lékařského, meduňky lékařské, tymiánu obecného a yzopu lékařského). V roce 2006 byly nově založeny pokusy s odrůdami jednoho druhu jednoletého (kopru vonného) a tří druhů víceletých (jablečníku obecného, jestřabiny lékařské a řepíku vonného). V roce 2007 byly založeny pokusy s odrůdami čtyř druhů jednoletých (heřmánku pravého, jitrocele kopinatého, koriandru setého a saturejky zahradní) a dále šesti druhů dvou a víceletých (fenyklu, lopuchu většího, máty peprné, rulíku zlomocného, šalvěje lékařské a topolovky růžové) jejichž hodnocení bude dokončeno v roce 2008. Podrobné údaje o prodloužení registrace všech odrůd léčivých a kořeninových rostlin uvedených v Seznamu odrůd se nachází v tabulce.

Nová registrace odrůd

Souběžně se zkoušením na prodloužení registrace byly v roce 2006 založeny dva pokusy s jednoletými druhy na registraci (jedna nová odrůda bazalky pravé a jedna kopru vonného). Zkoušení probíhalo i v roce 2007. Odrůda kopru vyhověla požadavkům a bude registrována, odrůda bazalky pokračuje ve zkoušení.

Změny v legislativě

V tomto případě šlo o poslední zkoušení pro registraci. Tento fakt vyžaduje malé ohlédnutí do druhé poloviny devadesátých let minulého století, kdy se začala měnit legislativa v této oblasti. Jak je obecně zemědělské veřejnosti známo, zákon o oběhu osiva a sadby stanoví v dané zemi režim pro registraci odrůd a podmínky, za kterých lze uvádět do oběhu osivo a sadbu. Zákon rozlišuje druhy pěstovaných plodin podle jejich hospodářské důležitosti a obsahuje přílohu nazvanou druhový seznam. Odrůdy druhů (v některých případech i rodů) a jejich hybridů uvedených v druhovém seznamu podléhají povinné registraci a při uvádění do oběhu musí být uveden název odrůdy.
Prvním odrůdovým zákonem tohoto typu byl v Česku zákon č. 92/1996 Sb. ze dne 15.března 1996 (zákon o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin). Do druhového seznamu bylo ze skupiny léčivých rostlin zařazeno několik druhů bez praktického významu. Zákon ale také umožňoval v případě vyšlechtění odrůdy u ostatních druhů léčivých a kořeninových rostlin podat žádost o její registraci. Odrůda byla zkoušena stejným postupem jako u druhů uvedených v druhovém seznamu. Pokud vyhověla požadavkům, byla registrována (tzv. „dobrovolná registrace“).
Tento zákon byl nahrazen zákonem č. 219/2003 Sb. ze dne 25. června 2003 (zákon o oběhu osiva a sadby), který se již přiblížil legislativě ES a v druhovém seznamu nebyly uvedeny žádné druhy léčivých a kořeninových rostlin. I zde však zůstala možnost „dobrovolné registrace“ těchto druhů. V tomto zákoně již ale nebyla pro tyto odrůdy stanovena žádná kategorie osiva, takže byla tato registrace do jisté míry formální.
Situace pro tuto komoditu se zásadně změnila nabytím účinnosti zákona č.178/2006 Sb. dnem jeho vyhlášení (5. května 2006), kterým se změnil zákon č. 219/2003 Sb., o oběhu osiva a sadby. Touto novelizací zanikla možnost registrovat v Česku odrůdy léčivých a aromatických rostlin.

Právo využívání chráněné odrůdy

Bude ale možné v případě vyšlechtění nové odrůdy požádat o udělení ochranných práv k odrůdě podle jiného zákona, kterým lze chránit odrůdy všech rodů a druhů včetně jejich hybridů. Ochrana práv k odrůdám zajišťuje držiteli šlechtitelského osvědčení výlučné právo k využívání chráněné odrůdy. Ochranná práva lze udělit odrůdě, která splňuje podmínky novosti, odlišnosti, uniformity, stálosti a má název vyhovující zákonným požadavkům.
V podmínkách ES je ochrana práv řešena ve dvou úrovních:
• národní odrůdová práva – jsou uplatňována na území jednoho nebo více členských států, v Česku podle zákona č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám, ve znění pozdějších předpisů,
• odrůdová práva Společenství – jsou uplatňována na území všech členských států dle nařízení Rady (ES) 2100/94, o odrůdových právech Společenství, v platném znění.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *