Zelináři: Vyřešte odbyt a přepravu suroviny

Již tradičně se koncem ledna a začátkem února setkávají zahradníci. V prvním termínu ovocnáři v Hradci Králové, v tom druhém (4. až 6. 2.) zelináři v Olomouci. Minoritní kultury bojují nejen o přežití, ale o uplatnění a rozšíření na trhu.

Tržně orientované zelinářství zaujímá v České republice pouze 0,60 % celkové výměry orné půdy. Ale jako intenzívní odvětví se podílí na celkových tržbách rostlinné výroby 3,8 %. Znamená to, že zelináři v průměru dosahují kolem 103 tis. Kč.ha-1 tržeb, naproti tomu veškerá produkce rostlinné výroby pouhých 16 tis. Kč.ha-1. Tržní produkce zeleniny má hodnotu téměř 2 mld. Kč.
Spotřeba zeleniny roste
Díky změnám ve stravovacích návycích stoupá i spotřeba zeleniny, která je především hrazena dovozem. A to je místo, které umožňuje našim zelinářům další expanzi v oboru.
Podíváme-li se blíže na statistiku zjistíme, že v roce 2002 se zelenina u nás pěstovala na ploše 14 246 ha. Vodou bylo v roce 2002 zaplaveno a úroda byla zničena na ploše 1250 ha, takže ke sklizni zůstalo 12 996 ha zeleniny s celkovou tržní produkcí 323 471 tun, což odpovídá spotřebě ve výši 33,34 kg na jednoho obyvatele. K tomu je třeba připočítat samozásobení, které představuje zvýšení o 100 % a dovoz zeleniny, který se pohybuje kolem 300 000 tun. Konečná spotřeba na jednoho obyvatele tak dosahuje množství kolem 95 kg, což se rovná spotřebě zeleniny v Rakousku a Německu.
Cibule obsadila prvé místo
Největší plochu z pěstovaných zelenin u nás zaujala cibule (2926 ha) s produkcí 70 000 tun, na druhém místě bylo zelí s plochou 1596 ha a produkcí téměř 72 000 tun. Květák se pěstoval na 945 ha, mrkev na 936 ha. Na konci pomyslné řady stál česnek (44 ha), brokolice (41 ha), růžičková kapusta (36 ha) a cuketa (30 ha).
Co trápí zelináře?
Na tuto otázku daly odpověď Zelinářské dny, kde byla problematika rozdělena do několika skupin. První se zajímala o faktory, které ovlivňují produkci. Vedle jednoho ze základních prvků – výživy zeleniny, se zahraniční účastníci zaměřili na pěstování květáku v SRN (prof. Josef Schlaghecken) a na novinky v technologii pěstování cibule taktéž v SRN (Andreas Müller).
Druhou skupiny tvořily informace o přípravcích k ochraně zeleniny před škodlivými činiteli. Potěšující zprávou jistě je i snadnější povolování přípravků do minoritních skupin. Možná, že je škoda, že nebyla věnována větší pozornost biopřípravkům.
Poslední část Zelinářských dnů byla určena odbytu zeleniny a marketingu. Jako červená niť se většinou přednášek táhla problematika odbytových center, jejich počtu, pravomoci, objemu prodeje a budoucího postavení v Evropské unii.
Půjčování přepravek
Trochu v očekávání konce semináře zaniklo představení Euro Pool System Bartem Caspersem. Tento systém je založen na půjčování přepravek pro rostlinnou produkci, které splňují požadavky EU. Euro Pool System nabízí dvě možnosti pronájmu. Jedním z nich je časově ohraničený pronájem jednotlivých typů přepravek (3, 6 a 12 měsíců). Druhý je rotační systém, kde by se jednotlivé plné obaly měnily za prázdné. Součástí systému je kompletní servis včetně mycí linky. Tento dokonalý systém má však jednu chybu a to, že obalové depo je v Beneluxu a náklady na dopravu prodražují celkové náklady. Nic neřeší ani poznámka, že pronájem by byl bez nákladů na dopravu, kterou by si hradil pěstitel nebo obchodník sám. V návrhu se počítá s tím, že v ČR by se používaly pouze skládací obaly, které plně využívají ložnou plochu dopravního zařízení. V případě rotačního systému by se poplatky vypočítávaly podle použití včetně servisu, tj. s odvozem z obchodního řetězce do depa, kde by si je dále pěstitelé po umytí opět odebíraly. Platby by probíhaly v českých korunách.
Všem pěstitelům, stejně tak i odbytovým družstvům je jasné, že bez certifikovaných obalů nebude možné uskutečňovat obchod v EU. Proto bylo záslužné a spravedlivé, že na zahraniční nabídku mohla reagovat i česká firma – KP Market, která nabízí stejné plastové obaly z originálního materiálu se zajištěnou recyklací ve formě pevné nebo skládací přepravky. V nabídce jsou obaly k přímému prodeji nebo stejně jako u zahraničního partnera k pronájmu. Obal získal cenu Obal roku 2001. Sběrné místo pro obaly se buduje ve Znojmě a další nedaleko Jihlavy. Depo zahrne i moderní mycí linku. Firma kromě jiného zajistí i odvoz prázdných obalů. Nový obal se dostal do oběhu v polovině loňského roku a prozatím jich koluje 100 000 kusů, bez reklamace.
Dalším novým výrobcem na našem trhu je firma Obal PRO z Hodonína, která začne s výrobou ve druhém kvartálu letošního roku. Zatím tato firma neuvažovala o pronájmu, ale pouze o přímém prodeji. Ovšem, je možné jednat i o tomto způsobu spolupráce.
Takže, páni pěstitelé a obchodníci! Jednejte o obalech! Nezapomínejte, že v Evropské unii by se měly používat certifikované obaly s kulatými razítky. Mohlo by se stát, že čas uteče a my budeme muset přistoupit na nevýhodné podmínky některé zahraniční firmy, včetně nevýhodných nákladů na dopravu. Zdá se, že vzdálenost mezi Znojmem nebo například Jihlavou je o něco kratší než do Belgie. Náklady padnou na vaše bedra. Proto vybírejte s rozmyslem, ale rychle.
V průběhu Zelinářských dnů byla i zajímavá diskuse ohledně pomoci ministerstva zemědělství našemu zelinářství. Mnoho kritiky padlo na hlavu pracovníků tohoto úřadu. Možná, že bližší kontakt se zahradníky by pomohl dobré věci. Zelináři jsou pěstitelé minoritních druhů, ale z pohledu ekonomiky nezanedbatelní.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *