Zelináři opět vyrazili za hranice

V polovině června se členové Zelinářské Unie Čech a Moravy (ZUČM) v čele s předsedou Ing. Jaroslavem Zemanem a tajemníkem Ing. Miroslavem Vlčkem vydali na exkurzi po zelinářských podnicích severního Německa, Dánska a Švédska. Ze své cesty si kromě mnoha cestovatelských zážitků odnesli i spoustu zajímavých a potřebných informací ze zelinářského oboru.

První den proběhla návštěva firmy Rudolf Behr – Gemuesebau (www.gemuese-garten.de), patřící do skupiny Behr, A.G., jedné z největších německých společností. Věnují se celoroční produkci čerstvé zeleniny, její posklizňové úpravě, marketingu a vlastní distribuci do největších řetězců v Německu a dalších evropských zemí. Na svých pozemcích produkují i biozeleninu. Skupina hospodaří celkem na 5000 ha orné půdy, z toho 4500 v Německu a zbytek ve Španělsku, Portugalsku, Rumunsku a Polsku. Okolo 90 % produkce prodávají v Německu, zbývajících 10 % v ostatních zemích Evropy. Ve zdejší produkční jednotce zaměstnávají asi 40 až 60 kmenových pracovníků a najímají sezónní brigádníky. Na místě jsme viděli polní sklizeň ledového salátu zahraničními brigádníky pomocí sklízecích strojů (tzv. flieglů) spřažených s odvozovými vozy, kde se salát ukládá do kartonů. Dále jsme si prohlédli chladící a prací linku na saláty a skladové chladírny včetně baliček salátu do perforovaných folií.

Chlazené zpracování a sklady
V kraji, historicky nazývaném Dithmarschen, funguje déle než sto let společnost Kuesten Gemuese GmbH., Marne (www.kuestengemuese.de). Velmi dobrá a úrodná bahnitá půda a zdravé a čerstvé mořské klima vytváří perfektní podmínky pro pěstování zdravé zeleniny. A nejen to, region Dithmarschen má svojí hodnotu i jako místo k návštěvě a trávení dovolených.
Firma pěstuje zejména dithmaršské pobřežní brambory, bílé a červené zelí, kapustu, květák, růžičkovou kapustu, pekingské zelí, kulatou a podlouhlou šťavnatou a křupavou mrkev-karotku. Zelenina vypěstovaná pouze na tomto pobřeží může nést ochrannou známku „Pobřežní zeleniny“, což je zárukou čerstvosti.
Není to tak dávno, co dostupnost čerstvé mrkve na německém trhu byla čistě sezónní záležitost. Kuesten Gemuese tento problém vyřešila vytvořením systému chlazených zvlhčovaných skladových prostor v kombinaci s účinným tříděním a zpracováním v těch nejmodernějších prostorách. Mrkev je skladovaná v boxech a zakrytá půdou. Pro distribuci je vybrána z chlazených skladů, umyta a vytříděna na nejmodernější lince dle striktních kvalitativních požadavků. Pro jejich udržení je nakonec ručně prohlédnuta a dotříděna. Po ručním balení se převeze do distribučních skladů, kde je držena v optimálních chlazených podmínkách. K transportu využívají chlazené kamiony. Nepřetržitý proces chlazeného zpracování ze skladů až do supermarketů zaručuje tu správnou kvalitu.
Při naší návštěvě jsme si prohlédli novou zpracovatelskou a skladovací halu o ploše 5000 m2 se střešní konstrukcí z lepených dřevěných trámů (podle průvodce činily náklady na její výstavbu 250 E/m2 ) s vestavěnou automatickou nerezovou linkou na mytí, třídění a balení mrkve (v hodnotě 2 mil. E) a další sklizňovou a posklizňovou techniku včetně chlazených skladů.

Dánské zastavení
Naše další zastávka, tentokrát na ostrově Fyn, směřovala k výrobci zemědělské techniky na posklizňové zpracování zeleniny firmy Ekko Maskiner, A/S, kde jsme si prohlédli zajímavou výrobu zemědělské techniky, zastoupenou v ČR společností Agrointer, s. r. o. Dále jsme zde navštívili malou rodinnou farmu na pěstování mrkve – Thomas Gårdhus, Sdr. Felding, patřící do skupiny ekologicky hospodařících farmářů Dan Organic. Odpoledne jsme se zastavili na velmi zajímavé rodinné farmě bratrů Klause a Jacoba, která patří do skupiny Dansk Kernefrugt A/S, Valby a hospodaří na 120 ha půdy. Produkují především cibuli, červenou řepu, zelený hrášek, chřest a jahody. Farmář má k dispozici vlastní posklizňové linky na pěstovanou zeleninu a chlazené sklady. Během naší návštěvy vrcholila ruční sklizeň zeleného hrášku a balení lusků do ½ kg vaniček s fólií pro přímé dodávky do řetězců a ruční sklizeň jahod. Na dvoře farmy byly umístěny obytné kontejnery pro zhruba 60 slovenských brigádníků pro jejich sběr. Ti zde pracují již několikátou sezónu a farmář je s nimi spokojen.
Mnoho zajímavých informací přinesla prohlídka závodu na výrobu zemědělské techniky, Asa-Lift, Soro (www.asa-lift.com), která se věnuje zejména sklizňové a posklizňové technice na různé druhy zeleniny. V České republice společnost zastupuje firma Agrointer, s. r. o. V zasedací místnosti nás prodejce firmy pan Uffe Jensen seznámil s historií firmy, produkcí zemědělské techniky a následně nás provedl výrobou od dělení materiálu až po finální montáž strojů.
Na hlavním dánském ostrově Sjaeland jsme navštívili farmu Anderse Kristensena, Fårevejle in Lammefjorden, který hospodaří s rodinou celkem na 120 hektarech orné půdy, z toho 25 hektarů zaujímají plochy mrkve, 10 hektarů hlávkové zelí pro průmyslové účely a 8 hektarů pór. Při návštěvě jsme si prohlédli strojní a posklizňové zařízení farmy, chladící boxy a rovněž blízké pole s hlávkovým zelím.
Druhou navštívenou farmou (resp. farmami) byla farma Boje Skytte ve Fårevejle v Lammefjordenu č. 47 – Brogaard, (www.brogaarden.com), kde hospodaří kovenčním způsobem na 315 hektarech půdy a dále jeho pronajatá farma v Lammefjordenu č. 53 – Stubberophilm, kde obhospodařuje ekologickým (bio) způsobem 99 hektarů orné půdy. Dohromady tedy pečuje o 414 hektarů včetně ploch obilí, trávy na semeno a brambor.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *