Zeleninové novinky pro rok 2008

V roce 2005 a 2006 bylo v ÚKZÚZ zahájeno řízení o registraci odrůd česneku jarního, okurky seté, papriky, fazolu obecného i fazolu šarlatového a rajčete. Na podzim loňského roku byly ukončeny potřebné zkoušky a byly registrovány nové odrůdy. Ráda bych vás začátkem vegetace s novými odrůdami seznámila, v prvním díle s novinkami u česneku, fazolu a okurky seté.

Česnek jarní (Allium sativum L.)

Zkoušky česneku jarního i ozimého pro účely registrace probíhají tři roky. V prvním roce je dodaná sadba homogenizována a ze sklizeného materiálu jsou z každé odrůdy vybrány plně vyvinuté, nepoškozené cibule. Z každé cibule je odebrán jeden stroužek pro výsadbu ve druhém roce a vypěstované rostliny jsou během vegetace a po sklizni hodnoceny podle stanovených metodik pro testy odlišnosti, uniformity a stálosti. Registrovány byly dvě odrůdy.
´Lumír´ je poloraná odrůda. Byla vyšlechtěna firmou Moravoseed, spol. s r.o., Mikulov.
Postavení olistění je polovzpřímené, barva listů je středně zelená se slabou až střední voskovou vrstvou. Antokyanové zbarvení na bázi nepravého stvolu není nebo je velmi slabé, květní stvol není. Cibule je malá, na příčném řezu kruhovitého tvaru, s bočními stroužky. Základní barva suchých vnějších suknic je žlutavě bílá, antokyanové pruhy na suché vnější suknici nejsou. Stroužek je malý až středně velký, základní barva suknice stroužku je krémová s antokyanovými pruhy, intenzita základní barvy je slabá. Barva dužniny stroužku je nažloutlá. Konec dormance stroužku v cibuli je pozdní až velmi pozdní, odrůda je velmi dobře skladovatelná.
´Matin´ je raná až poloraná odrůda. Šlechtitelem je Ing. Jan Kozák, Poběžovice.
Postavení olistění je vzpřímené až polovzpřímené, barva listů je středně zelená se střední až silnou voskovou vrstvou. Antokyanové zbarvení na bázi nepravého stvolu není nebo je velmi slabé, květní stvol není. Cibule je malá až středně velká, na příčném řezu elipsovitého tvaru, s bočními stroužky. Základní barva suchých vnějších suknic je bílá s antokyanovými pruhy na suché vnější suknici. Stroužek je středně velký, základní barva suknice stroužku je krémová s antokyanovými pruhy, intenzita základní barvy je slabá až střední. Barva dužniny stroužku je nažloutlá. Konec dormance stroužku v cibuli je pozdní až velmi pozdní, odrůda je velmi dobře skladovatelná.

Zkoušky odrůd fazolu, okurky, papriky a rajčete pro účely registrace probíhají dva roky podle stanovených metodik pro testy odlišnosti, uniformity a stálosti.

Fazol obecný (Phaseolus vulgaris L.)
´Blanche´ je poloraná keříčková odrůda. Byla vyšlechtěna firmou Moravoseed, spol. s r.o., Mikulov.
Rostliny jsou středně vysoké, bez úponků. Listy jsou světle zelené, středně bublinaté. Terminální lístek je středně velký až velký, okrouhlého až čtyřúhelníkovitého tvaru s krátce hrotitým vrcholem. Květy jsou bílé. Lusky jsou světle žluté, krátké až středně dlouhé, úzké až středně široké, slabě konkávně zakřivené, se špičatým až tupým tvarem distální části, na povrchu jsou slabě drsné, bez vlákna, na příčném řezu kruhovitého tvaru. Hlavní barva zralého semene je bílá, druhotná barva je černá, rozmístěná okolo pupku, tvar semene je elipsovitý, hmotnost tisíce semen je střední.
´Dalmatin´ je poloraná keříčková odrůda. Byla vyšlechtěna firmou Moravoseed spol. s r.o., Mikulov.
Rostliny jsou středně vysoké, bez úponků. Listy jsou světle až středně zelené, slabě až středně bublinaté. Terminální lístek je velký, trojúhelníkovitého tvaru s krátce hrotitým vrcholem. Květy jsou bílé. Lusky jsou světle zelené, středně dlouhé, středně široké až široké, velmi slabě konkávně zakřivené, s tupým tvarem distální části, na povrchu jsou hladké, bez vlákna, na příčném řezu elipsovitého až vejčitého tvaru. Hlavní barva zralého semene je bílá, převládající druhotná barva je černá, rozložená na polovině semene, tvar semene je elipsovitý, hmotnost tisíce semen je střední až vysoká.

Fazol šarlatový (Phaseolus coccineus L.)

´Piekny Jas´ je pozdní pnoucí odrůda. Byla vyšlechtěna firmou Przedsiebiorstwo Hodowlano-Nasienne Wieslaw Legutko, Smolice1B/1, 63-740 Kobylin, Polsko. Zástupcem pro ČR je AZ, spol. s r. o., Podivín.
Listy jsou středně až tmavě zelené, slabě bublinaté. Terminální lístek je středně velký, okrouhlého tvaru se středně hrotitým vrcholem. Květy jsou bílé. Lusky jsou středně až tmavě zelené, středně dlouhé, široké až velmi široké, tupě zakončené, středně silně konkávně zakřivené s krátkým slabě zakřiveným hrotem, bez vlákna, ve sklizňové zralosti velmi slabě zaškrcené. Zralé semeno je bílé, tvar semene je elipsovitý, hmotnost tisíce semen je vysoká až velmi vysoká.

Okurka setá (Cucumis sativus L.)
1. nakládačka
´Karen´ je poloraná hybridní partenokarpická odrůda. Byla vyšlechtěna firmou Moravoseed, spol. s r.o., Mikulov.
Rostliny jsou slabě vzrůstné s téměř výlučně samičími květy. Plody jsou krátké až středně dlouhé, v tržní zralosti jsou světle až středně zelené s jemnou hustou bradavičnatostí. Plody jsou slabě žebernaté, na stopečném konci nehořké.

2. salátová
´Aikon´ je poloraná nepartenokarpická hybridní odrůda. amerického typu, vhodná pro pěstování na poli. Byla vyšlechtěna firmou Moravoseed spol. s r.o., Mikulov.
Rostliny jsou středně vzrůstné s téměř výlučně samičími květy. Plod jsou středně dlouhé až dlouhé, v tržní zralosti jsou tmavě zelené, bradavičnaté.Plody jsou slabě žebernaté, na stopečném konci hořké.
´Indio´ je raná až poloraná hybridní odrůda amerického typu, vhodná pro pěstování na poli. Byla vyšlechtěna firmou SVS Holand, B. V., Nizozemsko. Zástupcem pro ČR je Ing. Milan Říha, CSc.
Rostliny jsou slabě až středně vzrůstné s převážně samičími květy. Plody jsou středně dlouhé, v tržní zralosti jsou tmavě zelené, bradavičnaté. Plody jsou slabě žebernaté, na stopečném konci nehořké.
´Twenty´ je raná hybridní partenokarpická odrůda typu Beth Alpha, vhodná pro pěstování ve skleníku. Byla vyšlechtěna firmou Moravoseed, spol. s r. o., Mikulov.
Rostliny jsou středně až silně vzrůstné, s téměř výlučně samičími květy. Plody jsou krátké až středně dlouhé, v tržní zralosti jsou středně zelené, bez bradavičnatosti. Plody jsou slabě žebernaté, bez pruhů a mramorování, na stopečném konci nehořké.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *