Zelenina z Polabí

Pěstování a produkce zeleniny patří v současné době k velmi rizikovém podnikání. Faktorů, které se na tomto stavu podílí je více – velmi levné dovozy zeleniny ze zahraničí, ukončení činnosti mnoha zpracovatelských podniků, silná pozice obchodních řetězců, slabá pozice nepříliš odbytových družstev, existence nedobytných pohledávek, často dlouhé termíny splatnosti, velmi obtížné získání bankovních úvěrů i přes existující možnost záruky PGRLF.

Potěší proto, pokud se setkáte s optimizmem a vírou v lepší budoucnost. Mezi ty, které neopouští dobrá nálada patří Ing. Jaroslav Jandl ze Semic, spoluvlastník rodinné firmy J+N Semice.
Začátky firmy
Pěstováním zeleniny se v okolí Přerova n. L., Vestce a Semic dlouhá léta zabývalo jednotné zemědělské družstvo. Když v devadesátých letech minulého století docházelo k ukončování jeho činnosti, naskytla se možnost pronajmout si polní plochy a začít s produkcí zeleniny. Toto rozhodnutí sebou přineslo ale i závazek, splácet formou leasingu družstevní majetek ve výši 23 mil. Kč.
Současná produkce
Hospodaření na 300 hektarech polí a hektaru skleníků vyžaduje dobrou organizaci a rozdělení zodpovědnosti. Ing Jaroslav Jandl – vystudovaný ekonom, se proto zaměřuje především na jednání s obchodními partnery a v současnosti navíc řídí práci ve skleníku u Kouřimi.
Třetina 300ha výměry je vyhrazena ranným bramborám, na 60 ha se pěstuje košťálová zelenina zastoupená květákem, zelím a brokolicí. Na 50 ha je vyseta kořenová zelenina – mrkev, celer a petržel. V osevním postupu lze nalézt i 30 ha cibule a 20 ha ranné zeleniny (ředkvička, kedluben pod fólií, ranné zelí aj.). Zbývajících 20 – 30 ha je oseto obilninami, které působí jako přerušovač osevního postupu.
Skleníky
Produkce sadby pro polní hospodaření byla hlavním motivem ke vložení investic do zakoupení skleníkového areálu nedaleko Kouřimi v roce 1998. Skleníky LUR 3, postavené v roce 1986, jsou ve velmi dobrém stavu přesto, že se po privatizaci od roku 1992 šest let nevyužívaly. Hlavní změnou, ke které bylo potřeba sáhnout, bylo nahrazení parního vytápění plynovými topidly nizozemské firmy Priva. Nezbytností zajišťující efektivitu pěstování je využívání kapkové závlahy od firmy Netafim.
Práce ve skleníku je podřízena snaze o maximální využití plochy během celé sezóny. Kromě sadby, pěstované především pro vlastní potřebu, je čtvrtina rozlohy určena pro pěstování rajčat ve volné zemi.
Velikou výhodou skleníku je jeho poloha mimo klasickou zelinářskou oblast, s omezeným výskytem škůdců.
Osivo a sadba
Osivo, které nakupují od firem Saga Seed, s. r. o., Bohemiaseed, s. r. o., Reprosam, s. r. o. a Montano Valtr, s. r. o., je z 90 % zahraniční provenience.Většinu tvoří osvědčené, na trhu žádané odrůdy, na experimenty nezbývá mnoho času.
Celková produkce sadby dosahuje 5 mil. kusů. Kromě sadby pro polní produkci stojí za zmínku 30 tisíc hrnkovaných aromatických bylin, 15 tisíc pelargónií a 5 tisíc převislých petunií. V menším měřítku je produkována sadba okurek, paprik, rajčat, lilků, cuket a feferonek (celkem 50 tis. ks).
Investice
Na investice, díky podmínkám a situaci na našem trhu, mnoho prostředků nezbývá. V současnosti je důležité se zaměřit na zvýšení intenzity výroby a snižování nákladů. Toho lze dosáhnout modernizací agrotechnických technologií, a to jak strojového parku, tak i skladovacích prostor. V nedávné době proto koupila firma J+N Semice nový traktor a došlo k modernizaci skladu cibule o kapacitě 300 tun. V uplynulých třech letech k tomu lze připočíst i rekonstrukci vytápění skleníku a zavedení kapkové závlahy. V budoucnosti je plánován nákup sklízecích strojů.
Ekonomika a zaměstnanci
Hlavní problémy jsou v současnosti dva: peníze a získání kvalitních zaměstnanců.
Není problém vypěstovat a prodat, ale najít solventní a seriózní odběratele. Odhadnout, zda se jedná o potenciálního odběratele – neplatiče, je často velmi obtížné a vyžaduje to čas, zkušenosti a dobrou orientaci v obchodním prostředí. Jiným nešvarem je špatná platební morálka, vyznačující se placením faktur dlouho po termínu splatnosti.
Z osmdesáti zaměstnanců je 50 stálých a 20 – 30 sezónních. Získat nového, kvalitního člověka pro práci ve skleníku nebo na poli, je dnes velmi obtížné a často nezbývá, než podstoupit administrativní bitvu s Úřadem práce a zaměstnat cizince z východu. Rozvíjí se i spolupráce se SOŠ Český Brod-Liblice.
Odběratelé
Ještě nedávno byl stabilním odběratelem zpracovatelský průmysl. Spolupráce dávala jistotu odběru za slušné ceny. V současnosti počty konzerváren a mrazíren, zpracovávající tuzemskou zeleninu, prořídly a pokud fungují, je doba splatnosti dodaného zboží často velmi dlouhá. Přáním mnoha pěstitelů je uzavření spolupráce s obchodním řetězcem. Výhodou jsou velké objemy dodaného zboží a platební jistota, nevýhodou jsou nízké ceny, které často vlivem konkurence ještě klesají. Třetí skupinu tvoří velkoobchody. Jejich počet se zmenšuje, prodejní ceny jsou nižší než při dodávkách do řetězců. Čtvrtou možností je síť vlastních prodejen.
Firma J N Semice v letošním roce přerušila spolupráci z důvodu dlouhých lhůt splatnosti spolupráci se zpracovateli. Dodává do řetězce Tesco a několika velkoobchodů. Síť pěti vlastních obchodů v okolí přináší hotové peníze za cenu větší organizační náročnosti.
Závěr
Dnešek není zelinářům právě nakloněn, nezbývá než doufat, že zítřek v EU přinese legislativní jistoty, zaručující lepší platební morálku, skončí dovoz levných přebytků západoevropských zemědělců a bude více prostředků na investice.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *