Zeleň, doprava a životní prostředí pod jednou střechou

Po tři dny hostil Pražský veletržní areál v Letňanech veletrh FOR CITY, který tvoří trojice odborných výstav Eco City, Eurotraffic a Zelené město. Ve dnech 13. až 15. listopadu tak mohli návštěvníci PVA zhlédnout expozice několika desítek vystavovatelů nebo navštívit některý z odborných programů.

For City není pouze výstavou, ale jedná se o komplexní program, jehož cílem je dynamický rozvoj krajů, měst a obcí. Do příprav se zapojila celá řada předních odborníků z celé ČR, byl oponován několika hejtmany a pracovníky čtyřech ministerstev.
Již 13. ročník výstavy ECO CITY o životním prostředí a udržitelném rozvoji se konal na ploše 1300 m2 a zúčastnilo se jej přes 6o vystavovatelů. Veletrh a bohatý doprovodný program je již tradičně určen pracovníkům komunální sféry pohybujících se v oblasti veřejných zakázek, odběratelům služeb pro veřejný sektor – municipálním politikům, kteří mají rozhodovací pravomoci (hejtmani, starostové). Program je přínosný pro zaměstnance obecních, městských a krajských úřadů, zejména odborů dopravy, životního prostředí a správy veřejné zeleně. Letos se zúčastnilo zhruba 1200 návštěvníků.

U příležitosti konání souboru výstav FOR CITY 2007 byla vytištěna publikace FOR CITY – služby pro kraje, města a obce, která poskytla odborné informace, kontakty, poradenství, články z oblasti dopravy, ekologie, veřejné zeleně se zaměřením na udržitelný rozvoj krajů, měst a obcí. Text také obsahuje seznam vystavovatelů FOR CITY.

Výstava Zelené město představila například bezpečné a atraktivní zařízení a vybavení dětských hřišť, širokou nabídku mobilních rostlinných nádob a závěsných košů pro mobilní zeleň na sloupy, zahradní a komunální techniku, závlahové systémy a spoustu dalších doplňkových výrobků určených pro městskou zeleň.
Odborný seminář

Třetí ročník odborné výstavy veřejné zeleně a městského parteru Zelené město přinesl návštěvníkům celodenní seminář Zeleň ve veřejném prostoru. Proběhl ve třech blocích a byl zajištěn ve spolupráci společnosti ABF, a. s., Svazem zakládání a údržby zeleně a Společností pro zahradní a krajinářskou tvorbu.
V prvním bloku přednesla svou přednášku s názvem Přístup MŽP k péči o zeleň v urbánním prostředí Ing. Martina Pásková, Ph.D., pracovnice MŽP z oddělení ekologie lidských sídel a člověka. Mezi aktivity MŽP podle jejích slov mimo jiné patří problematika brownfields či zelené prstence kolem měst. Ty byly vytvořeny pro tři města (Hradec Králové, Mělník a Jihlava) a jedná se o přípravě projektu zeleného prstence kolem hlavního města Prahy. Mezi problémy, kterými se na MŽP dále zabývají patří i regenerace sídelní zeleně a problematika odcizování sídlištních dětí přírodě.
Další přednášející z MŽP, tentokrát z odboru finančních nástrojů v ochraně přírody a krajiny, Mgr. Natálie Hoňková posluchačům stručně přestavila dotační programy pro tvorbu a obnovu sídelní zeleně, ze kterých je možno v období let 2007 až 2013 čerpat 26,7 mld. eur.
Zkušená přednášející Ing. Eva Dlouhá z Výzkumného ústavu okrasného zahradnictví, v. v. i., představila svůj zajímavý příspěvek týkající se nejčastějších nedostatků v žádostech o dotace z programů podporujících veřejnou zeleň a nejčastější pochybení při realizaci projektu. Nejčastějších pochybením při realizaci bývají odchylky od projektové dokumentace, které nebyly předem projednány či schváleny pověřenými osobami ze správy dotačního programu. Může se jednat například o záměnu sortimentu, změnu rozmístění dřevin či dokonce o nedodržení navržené kompozice. Častým problémem bývá i nesprávná a nedůsledná výsadba či nesprávné ošetření dřeviny, například neodstranění obrostu nebo absence výchovného řezu. Problémem zůstává používání jiných velikostních parametrů, než které jsou uvedeny v projektové dokumentaci.
Mezi přednášející patřil i Ing. Petr Vrbka, ředitel divize Veřejných zakázek RTS, a. s., se zajímavým pojednáním o posuzování cenových nabídek veřejných zakázek na sadové úpravy. Problémem cenových nabídek jsou nesourodé obchodní podmínky a nabídky jsou cenově velmi rozdílné. Bylo by vhodné připravit metodický pokyn, jak má vypadat popis předmětu veřejné zakázky v případě regenerace parků či údržby zeleně. Potom by pro posuzovatele probíhalo vyhodnocení veřejné zakázky pouze na základě ceny.
Zajímavou přednášku o veřejných biobazénech jako možnosti rekonstrukce venkovních koupališť přednesl Ing. Jiří Hájek.
Ing. Jana Šimečková, ředitelka Svazu zakládání a údržby zeleně představila sadovnická díla oceněná v soutěži Park roku v letech 2003 – 2007.
Odpolední sekci přednášek zahájil David Hora, DiS. ze Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu, sekce péče o dřeviny s přednáškou: I stromy ve vaší obci potřebují odbornou péči. Zdůraznil nutnost péče o dřeviny nejen z důvodu jejich vysoké hodnoty, ale i vysoké nebezpečnosti.
Ing. Jaroslav Brzák ze Školy obnovy venkova Olomouckého kraje seznámil zúčastněné se zkušenostmi a příklady ze soutěže Vesnice roku 2005 – 2007. Seminář ukončila Ing. Eva Voženílková ze Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu
představením Soutěže Zelená stuha ČR a mezinárodní soutěže Entente Florale Europe jako ocenění za péči o zeleň ve veřejném prostoru

Ukončení letošního ročníku
Vyvrcholením celé akce byl slavnostní večer, který se ve čtvrtek 15. listopadu konal v pražském divadle Hybernia a během něhož se zúčastnění dozvěděli výsledky soutěží Dopravní stavba roku 2006, Architekt roku 2006, Grand Prix a Top Expo.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *