Záruky a reklamace prodaných rostlin

Pokud si zákazník koupí u prodávajícího rostliny, prodávající má odevzdat kupujícímu tyto rostliny v ujednaném množství, jakosti a odrůdě. Není-li ve smlouvě dohodnuto, jak mají být rostliny zabaleny, má je prodávající zabalit podle zvyklostí, případně způsobem potřebným pro jejich uchování a ochranu. Stejným způsobem má prodávající opatřit rostliny pro případnou přepravu.

Pokud prodávající dodá zákazníkovi rostliny, jejichž množství, jakost anebo balení neodpovídají ujednání v kupní smlouvě nebo objednávce (případně deklaraci prodávajícího nebo obvyklým standardům), pak se jedná ze strany prodávajícího o vadnou dodávku a zákazník má právo žádat nápravu.

V reklamačním řízení však nejsou práva zákazníků bezbřehá, a proto by měli zákazníci splnit i některé povinnosti. Pravidlům, kterými se záruky a reklamace prodaných rostlin řídí, se budeme věnovat v tomto příspěvku.

Text

JUDr. Kristýna Opletalová,

Mgr. Tomáš Liškutín,

AK Tomáše Liškutína

Celý článek naleznete v časopisu Zahradnictví č. 2/2017.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *