Zákaz dovozu javorů z Číny do EU je ukončen

V roce 2010 Evropská komise stanovila svým rozhodnutím 2010/380/EU zákaz dovozu rostlin javorů (Acer spp.) z Číny do Evropské unie. Tento zákaz platil až do 30. dubna 2012. K tomuto výjimečnému opatření přistoupila Evropská komise jednak proto, že při dovozních kontrolách zásilek okrasných javorů původem z Číny byla opakovaně zjištěna přítomnost tesaříka Anoplophora chinensis, a také z důvodu, že Čína v té době nebyla schopna zabezpečit rychlé zlepšení fytosanitární bezpečnosti této komodity.

Po takřka dvou letech Evropská komise přezkoumala a následně zrušila svým prováděcím rozhodnutím 2012/138/EU zákaz dovozu javorů z Číny na území EU, neboť již neshledala důvody pro jeho prodloužení. Členské státy EU tak mohou od 1. května 2012 javory z Číny opět dovážet za předpokladu, že budou splněny předepsané dovozní požadavky specifikované v rozhodnutí Komise 2012/138/EU. Pro podmínky České republiky bude v návaznosti na rozhodnutí 2012/138/EU vydáno nové nařízení SRS o mimořádných opatřeních k ochraně proti zavlečení a šíření tesaříka (Anoplophora chinensis), které nahradí stávající nařízení SRS ze dne 6. ledna 2011. O tomto novém obecně závazném právním předpisu bude veřejnost informována prostřednictvím webových stránek SRS.

Podle tiskové zprávy SRS zpracoval Arnošt Jílek, foto archiv redakce

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *