Zajímavosti australského zelinářství

Austrálie je asi stejně velká jako Evropa. Měří od severu k jihu asi 3000 km, od východu k západu 4000 km, má však jen 18,4 mil. obyvatel, neboť velká část tohoto kontinentu je osídlena řídce nebo vůbec ne. Hustě obydlen je pouze malý celek na jihovýchodě, jenž je na severu ohraničen městem Brisbane a na jihu Adelaide.

Zde žije kolem 85 % Australanů, téměř výhradně ve velkých městech. Klima odpovídá zhruba středomořskému, dále na sever tropickému, zatímco na západě je klima aridnější. Těžiště zemědělské výroby proto leží na jihovýchodě. Na severu u Brisbane se pěstuje tropické ovoce, jako ananasy, dále na jihu plodiny mírného klimatu (jabloně, citrusové kultury, zelenina, melouny a obiloviny).
Vedle hornictví (těžebního průmyslu) má pro vývoz význam i zemědělství, vyvážející vlnu, maso, cukr, pšenici, ale i víno. V zemědělství pracuje kolem 5 % ekonomicky činného obyvatelstva.
Na HDP se podílí asi 3 %. Hlavními odběrateli agrárních produktů je Japonsko, Čína, Korea i další asijské země.
Zemi navštívila skupina německých zelinářů, kteří se zajímali především o zkušenosti s kapkovou závlahou. Tu plně využívá firma AMDP, hospodařící v jihovýchodním cípu Queenslandu. Pěstuje 100 ha papriky a 200 ha rajčat. Celou plochu má pod kapkovou závlahou. Zvláštností je použití dvou hadic na jeden řádek plodiny. Tím je zaručeno stejnoměrnější provlhčení kořenové zóny a udržení co největšího objemu půdy v požadované vlhkosti. Zdejší půdy jsou jen málo vododržné, obtížně se provlhčují, mají nízkou výměnnou kapacitu. Proto se efektivně využívá hnojivá závlaha. Sklizeň rajčat končí v lednu. Paprika je alternativou rajčat, neboť domácí trh je již rajčaty nasycen. Paprika se sklízí ručně, problémy jsou proto se zajištěním dostatku pracovníků. Firma si vypomáhá především najímáním „batůžkářů“, na jejichž získávání spolupracuje s hotely, v nichž se tito turisté ubytovávají.
V sušší oblasti Nového Jižné Walesu je zemědělství závislé zcela na dostupnosti závlahové vody, která se získává nákupem kontingentu, jenž je vázán na příslušný pozemek. Podle toho, zda je či není zajištěn kontingent vody, se řídí cena půdy.
Za typickou je považována farma o velikosti 800 ha, patřící společnosti, která se zabývá obchodní činností a vlastní i balírnu zeleniny. Samozřejmostí je napojení na síť supermarketů, které i zde dávají přednost velkým dodavatelům. Jedním z nosných produktů jsou melouny, zvláště bezsemenné odrůdy. Podnik pěstuje v osevním postupu melouny, cibuli a brambory, po šesti letech zvýšené záhony o šířce 180 cm srovná, zlikviduje v nich v hloubce 20 – 30 cm uložené hadičky kapkové závlahy a po dobu 2 – 3 let zařazuje pěstování obilovin.
V Austrálii se neobyčejně rozšířila síť podniků rychlého stravování – MacDonald´s a Kentucky Fried Chicken. Pro jejich potřebu připravují pobočky americké firmy GSF salátové směsi, především z ledového a hlávkového salátu. Podmínky výroby jsou velmi přísné, dodržení požadavků hygieny je stále nákladnější. Firma je připravena zásobovat vakuově baleným upraveným ledovým salátem provozy Mac Donald´s i v zemích jihovýchodní Asie, pokud by tam trvaly problémy se zásobováním. Producenti zeleniny musí bezpodmínečně dodržovat firmou stanovené pěstební postupy (hnojení, ochranu plodin, zavlažování atd.). Velkozpracovna zeleniny poblíž Sydney zásobuje nyní na 800 provozů rychlého stravování.
Austrálie má i rozvinutý vlastní výzkum speciálních plodin, u zeleniny orientovaný i na organické pěstování, množení osiva pro tento směr produkce aj. Aktivity soukromých poradenských služeb v zelinářství jsou orientovány na otázky výživy (přednost má listová analýza před analýzou půdy), závlahy a ochrana porostů.
Pobočku zde má i americká Crop Tech International (CTI), pracující v oboru již dvacet roků. Má dokonce svoji pobočku i v Rakousku. Ke stanovení potřeby závlahy používá systém Enviroscan s meteorologickou stanicí (mini) na stanovišti. Čidla pracují s velkou přesností a jejich zjištění jsou plynule odečítána. Pomocí GSM je možné údaje vyvolávat. Poradce firmy má tak denně možnost získat potřebné údaje o půdní vlhkosti a data meteostanice, vyhodnotit je a rozhodnout o dalším postupu, aniž by opustil svůj psací stůl. Doporučení o potřebě závlahy zasílá uživatelům e-mailem. Tím se velmi podstatně redukují náklady na závlahářské poradenství.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *