ZÁJEZD DO NIZOZEMÍ

6.11.-10.11 2002

Svaz květinářů a floristů pro Vás připravil zájezd do Nizozemí na výstavu květin Flower trade show a výstavu techniky NTV v Amsterdamu a květinovou burzu v Aalsmeeru v termínu 6.11.-10.11.2002. Garantem zájezdu je Ing. Zdeněk Nachlinger.
Program zájezdu:

06.11.2002 (středa) – v 17.00 hod. odjezd autobusem z Prahy, ul.Na Florenci č.5 , přejezd do Holandska

07.11.2002 (čtvrtek) – od 10.00 hodin návštěva výstavy NTV Amsterdam, nocleh v Amersfoortu

08.11.2002 (pátek) – snídaně cca v 7.00 hod.
– od 8.00 hod. květinová burza v Aalsmeer
– od 10.00 hod. výstava v Amsterdamu
– nocleh na stejném místě

09.11.2002 (sobota) – snídaně
– exkurze do výrobních podniků v Rijnsburg, Aalsmeer a okolí
– v 17.00 hod odjezd do ČR

10.11.20021 (neděle)- ráno příjezd do Prahy kolem 7.00 hod

Nabídka obsahuje služby:
– doprava autobusem Karosa s minibarem
– 2 noclehy se snídaní ve dvoulůžkovém pokoji
– průvodce
– pojištění Coris ( pojištění léčebných výloh v zahraničí, úrazové pojištění,pojištění zavazadel a pojištění za odpovědnost za škody občana)

Cena: 5.700,-Kč pro člena SKF
5.900,-Kč pro nečlena
500,- Kč vstupenka na obě výstavy na oba dny , jen na objednávku(objednávku vstupenky vyznačte na
přihlášce!)

S ohledem na možnost změny kurzu Kč si pořadatel vyhrazuje právo na doúčtování případného kurzovního rozdílu za zahraniční služby.

Uzávěrka přihlášek je do 30.9.2002. Respektujte laskavě tento termín s ohledem na požadavky cestovní kanceláře.

Upozornění:
Za přihlášeného je považován účastník po zaslání přihlášky a po připsání úhrady ceny zájezdu na účet Svazu. Při odhlášení se , se postupuje dle obecných storno zásad CK. Při úhradě složenkou nebo převodním příkazem použijte jako variabilní symbol Vaše rodné číslo nebo IČO firmy a jako specifický symbol číslo 06112002. Specifikace úhrady je nutná k identifikaci Vaší platby.

Přihlášky přijímá:
Sekretariát Svazu květinářů a floristů, Wolkerova 17, 771 11 Olomouc, Ing. Marcela Sabelová, tel.-zázn. 068/5426202, 0777/182 381, fax.: 068/541 33 70, e-mail : sabelova.skf@email.cz, svaz.skf@worldonline.cz
Bankovní spojení : KB-Olomouc č.ú.537 32-811/0100
Přihlásit se můžete také prostřednictvím přihlášky na www.floristika.cz/svaz.kvetinaru

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA ODBORNÝ ZÁJEZD DO NIZOZEMÍ

Na základě pozvánky se přihlašuji na odborný zájezd do Nizozemí v termínu 6.11.-10.11.2002, pořádaný Svazem květinářů a floristů

Jméno a příjmení:…………………………………………………………………………………………………………………………..

Bydliště:…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Rodné číslo:…………………………………………………………..Číslo pasu:…………………………………………………………

Kontaktní telefon…………………………………………………….

Objednávám vstupenku na oba dny v hodnotě 500,-Kč(jedná se o slevněnou vstupenku pro skupinu nad 20osob) □ano □ne

Úhrada provedena dne……………………………………………….□.Složenkou □ Bankovním převodem

U obou variant úhrady uveďte jako variabilní symbol Vaše rodné číslo nebo IČO firmy a jako specifický symbol číslo 06112002
www.floristika.cz/svaz.kvetinaru

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA ODBORNÝ ZÁJEZD DO NIZOZEMÍ

Na základě pozvánky se přihlašuji na odborný zájezd do Nizozemí v termínu 6.11.-10.11.2002, pořádaný Svazem květinářů a floristů

Jméno a příjmení:…………………………………………………………………………………………………………………………..

Bydliště:…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Rodné číslo:…………………………………………………………..Číslo pasu:…………………………………………………………

Kontaktní telefon…………………………………………………….

Objednávám vstupenku na oba dny v hodnotě 500,-Kč(jedná se o slevněnou vstupenku pro skupinu nad 20osob) □ano □ne

Úhrada provedena dne……………………………………………….□.Složenkou □ Bankovním převodem

U obou variant úhrady uveďte jako variabilní symbol Vaše rodné číslo nebo IČO firmy a jako specifický symbol číslo 06112002
www.floristika.cz/svaz.kvetinaru

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA ODBORNÝ ZÁJEZD DO NIZOZEMÍ

Na základě pozvánky se přihlašuji na odborný zájezd do Nizozemí v termínu 6.11.-10.11.2002, pořádaný Svazem květinářů a floristů

Jméno a příjmení:…………………………………………………………………………………………………………………………..

Bydliště:…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Rodné číslo:…………………………………………………………..Číslo pasu:…………………………………………………………

Kontaktní telefon…………………………………………………….

Objednávám vstupenku na oba dny v hodnotě 500,-Kč(jedná se o slevněnou vstupenku pro skupinu nad 20osob) □ano □ne

Úhrada provedena dne……………………………………………….□.Složenkou □ Bankovním převodem

U obou variant úhrady uveďte jako variabilní symbol Vaše rodné číslo nebo IČO firmy a jako specifický symbol číslo 06112002
www.floristika.cz/svaz.kvetinaru

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *