Zahradnická výstava na Zlaté stezce

Od 29. června do 2. září se v bavorském městečku Waldkirchen uskuteční Zahradnická výstava pod názvem Natur in Waldkirchen. Návštěvníci z blízka i daleka se budou moci nechat okouzlit přírodou, květinami, pracemi floristů a mnoha kulturními pořady. Očekává se, že akce se zúčastní přes 150 000 hostů.

V Bavorsku se pořádají zahradnické výstavy již od roku 1980. Tyto akce přispívají nejen k vytvoření nových parků, ale celé léto prezentují zahradnické umění v různých formách. V minulém roce se v Chebu konala první česká zahradnická výstava. Výstavy v Chebu a Marktredwitzu měly velký úspěch a díky tomu se uvažuje organizovat v České Republice i další podobné akce. Téma a moto Zahradnické výstavy ve Waldkirchenu je Směrem vzhůru, směrem k nebi a slogan – … a vše tě unáší nahoru. Její investiční rozpočet je 3,5 milionu eur.

Z historie
Po staletí spojovala Čechy a Bavorsko stezka, která sloužila především obchodníkům se solí a která proslula jako nejfrekventovanější soumarská obchodní trasa ve středověku v oblasti jižního Německa pod názvem Zlatá stezka. V polovině této stezky mezi Pasovem a Prachaticemi vznikla na přelomu tisíciletí osada Waldkirchen, která sloužila jako skladiště soli – místo zastávky a odpočinku. Tato osada získala již ve 13. století tržní právo a jako jediné místo v Dolním Bavorském lese bylo v 15. století obehnáno vysokou okružní zdí a chráněno deseti obrannými věžemi. Větší část této obranné stavby se dochovala dodnes. V jedné z obranných věží bylo zřízeno muzeum Zlaté stezky, které vypráví o historii obchodu se solí trvající dlouhá staletí.
Příležitost uskutečnit Zahradnickou výstavu (první v Bavorském lese) dala podnět k restaurování a modernizaci muzea Zlaté stezky. Návštěvníci zde budou moci seznámit se životem ve středověku a žasnout nad všemi naučnými, vtipnými i zcela zvláštními zvyky z dřívější doby. Kromě toho se každý může přesvědčit o tom, jak úzce je spojená historie regionů Dolního Bavorska a Jižních Čech. Zahradnická výstava dá možnost zabývat se také přeshraničními tématy. Například Evropská zahrada vtipným a poučným způsobem představí geografické zvláštnosti Dolního Bavorska a Jižních Čech. Tyto dva regiony rozdělí v expozici kamenná stěna z kamenů pocházejících z Bavorského lesa coby hraniční hřeben. Jihočeská polovina bude osázena jedlemi, dolnobavorská smrky. Jednotlivá měst budou znázorněna charakteristickými skulpturami nebo rostlinami.
Za podpory Bavorského státního ministerstva školství se uskuteční i přeshraniční projekt Nebeští ukazatelé, určený školám. Školy z Bavorska, Čech a Rakouska vytvoří společně přibližně 3000 ukazatelů. Jedná se o 7 metrů dlouhé smrkové tyče, které mají být vytvářeny podle nápadů jednotlivých škol nebo za pomoci umělců. Tyče budou dány k dispozici zdarma. Bude uhrazen příspěvek na materiál. Výsledek prací bude představen na čtyřkilometrové okružní trase kolem areálu Zahradnické výstavy. Nebeští ukazatelé slouží jako směrovky. Každý návštěvník se tak bude moci přesvědčit o nápaditosti a kreativitě našich žáků. Cílem projektu je setkání mládeže ze tří zemí, které je důležité pro budoucnost společné Evropy.
Vyvrcholením přeshraniční spoluráce a prátelství bude Den českého sousedství dne 15. srpna.
Celkově by se zahradnická výstava měla stát velkou slavností pro milovníky zahrady. K vidění bude tisíc metrů čtverečních letní flóry, stejně tolik křovin, šest různých květinových přehlídek a pět tématických zahrad spolku Garten–Landschafts– und Sportplatzbau. Nápady a podněty k vytvoření domácí zahrady, květinové výzdoby hrobů, velkého sadu u škol s formovanými dřevinami či využití popínavých dřevin – to vše a mnohem více nabídne Waldkirchen. Díky přispění ministerstva zemědělství bude k dispozici každodenní poradenství zahradními experty.

Zajímavosti a zvláštnosti
Zahradnická výstava Natur in Waldkirchen se bude vyznačovat také mnoha zvláštnostmi. Toto městečko nabízí takové pohledy a výhledy do krajiny, které nelze spatřit nikde jinde v bavorském lese. Při krásném počasí je možné pozorovat horské výběžky Alp. Výstava se stane nejvýše položenou zahradnickou výstavou jaká kdy byla uskutečněna v Bavorsku. Při okružní cestě dlouhé čtyři kilometry bude nutné překonat výškový rozdíl 127 metrů (Karolikapelle 662m n. m., městský park 535 m n. m.). Při procházce po okružní cestě dostane návštěvník všechny akce naservírované jako perly navlečené na řetízku, včetně muzea Zlatá stezka.

Pozvání pro Čechy
Celkově bude mít výstava deset tematických týdnů. Její organizátoři zvou ke spolupráci také české floristy a květináře, a to konkrétně na tato témata: V sedmém květinovém nebi – bude rozdělena do dvou částí: varianta A (v termínu od 29. června do 3. července) a vatianta B (od 29. června do 10. července), vystavovatelé mají možnost výběru velikosti výstavní plochy – varianta A nabízí výstavní plochy od 14 do maximálně 63 m², varianta B plochu o velikosti 28 m², Příběhy o nebi a zemi – od 4. do 21. srpna, k dispozici jsou výstavní plochy o velikosti 14 až 63 m² a Heliotropicky – vše roste slunci vstříc – od 25. srpna do 2. září, k dispozici jsou výstavní plochy od 14 do 63 m². Přípravu a vytvoření prezentace pomůže zorganizovat mistr florista Dieter Scheffler, e-mail: zeitraum.scheffler@web.de. Na vynaložené náklady dostane účastník 25 eur za m² plus úhradu nákladů za cestovní výdaje.
Všichni jsou na zahradnickou výstavu Natur in Waldkirchen 2007 srdečně zváni a vítaná je také podpora spolupráce bavorsko a českých zahradníků. Více informací o zahradnické výstavě v českém jazyce včetně fotografií najdete na internetových stránkách: www.Gartenschau2007.de

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *