Autor
Kategorie:
Nezařazené

Zahrada ve svahu – Peter Wirth

Strmý pozemek staví mnohé majitele a zahradní architekty před obtížný úkol. Rentabilita a účelnost založení takovéto zahrady jde ruku v ruce s přáním vytvořit zahradu unikátní a jedinečnou. S citem pro danou situaci a s pomocí zkušeného oka se můžeme dopracovat k řešení, které uspokojí nejen naše osobní požadavky, ale přizpůsobí se i místním podmínkám.

Znalosti jednotlivých materiálů a právě tak i dostatečná technická zručnost umožní, že výsledkem našeho snažení bude zdařilé provedení a vybudování takové zahrady, jejíž vzhled bude korespondovat s původním návrhem. Publikace přináší informace důležité pro výběr vhodné vegetace, které se bude na svahu dobře dařit a také rady týkající se správné výsadby a péče o vysazené rostliny. Četné příklady a nákresy jednotlivých navrhovaných řešení na vybraných stanovištích knihu nejen perfektně doplňují, ale mohou být i výzvou a námětem pro vlastní plánování.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *