Zahrada roku 2006

Na podzim se sklízí bohatá úroda nejenom na zahradách a v sadech. Každý obor lidské činnosti se chce pochlubit svými nejlepšími představiteli. Dozvídáme se, kdo je nejlepším zpěvákem, nejpopulárnějším hercem, sportovcem či nejúspěšnějším manažerem, a které výrobky nás nejvíce upoutaly designem a kvalitou. Proto také na podzim vyhlašuje profesní sdružení Svaz zakládání a údržby zeleně vítěze své každoroční soutěže o nejlépe realizované sadovnické dílo roku. Ceny se rozdávají ve dvou kategoriích – po informacích o vítězných parkových úpravách (Zahradnicví č. 12) přinášíme nyní fotografie tří nejlepších zahradních realizací roku 2006.

Soutěž je v úzké spolupráci s ministerstvem životního prostředí a Společností pro zahradní a krajinářskou tvorbu vypisována každý rok na jaře. Je to výzva firmám, které chtějí v oboru něco znamenat, a o jejichž kvalitní práci by se měla veřejnost dozvědět. Někdy si totiž až příliš pomalu uvědomujeme, že stromy, parky a zahrady jsou jedinou krásou, se kterou se setkáváme každý den. Ačkoliv máme vztah k přírodě zakódovaný v genech po předcích, nějak ve shonu a stresu zapomínáme, že bez ní bychom nemohli žít.
Postřehy ze zahraničí
Počátky soutěže sahají až do roku 1975, kdy se v rámci semináře o životním prostředí a veřejné zeleni v Klatovech hodnotily květinami osázené nádoby a později květinové záhony a úpravy vstupních areálů budov. Dnes je soutěž celostátní a odborná sedmičlenná porota hodnotí nejenom kvalitu zahradnické práce, ale také soulad přihlášeného díla s okolím, respektování prostředí a přínos pro životní prostředí.
Odborná porota ve složení Ing. Olga Nováková, Prof. Ing. Jaroslav Machovec, CSc. Ing. arch. Markéta Alexová, Ing. Radmila Fingerová, Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D., Ing. Ivan Staňa a Ing. Jana Šimečková i tentokrát objela celou Českou republiku, a protože už má se soutěží mnohaleté zkušenosti, měla s čím přihlášená díla porovnávat. Letos porotci zaznamenali, že kvalita práce zahradnických firem se rok od roku zlepšuje. Stoupají ale také i nároky poroty. Návrhy a nápady, které ještě před dvěma lety zaujaly jako objevné, jsou dnes považovány za samozřejmost. Nejen v návrzích, ale i v realizaci se totiž i v ČR stále více prosazují nové trendy a moderní technologie.
Jeden z postřehů poroty však přímo vyzývá k zamyšlení. Na rozdíl od zkušeností s obdobnými soutěžemi v zahraničí, naše zahradnické firmy často nemohou přihlásit do soutěže své nejlepší realizace soukromých zahrad, protože jejich majitelé si nepřejí publicitu a někteří z nich by na svou zahradu nepozvali porotu. V Německu, Anglii a Nizozemsku pořádají svazy a odborné instituce za spolupráce zájmových organizací tzv. dny otevřených dveří soukromých zahrad. Například v anglické vesnici Darley sdružení pro zlepšení kvality života dvakrát do roka otevírá zvláště kvalitní soukromé zahrady veřejnosti. Akce je ovšem pečlivě připravována s dlouhodobým předstihem a termín je zveřejněn v tisku.
V Německu zase vytipují svazy a odborné společnosti v konkrétním regionu dokonce několik zahrad, jejichž majitelé je po domluvě na víkend zpřístupní veřejnosti. Zde se pak návštěvníci ze širokého okolí setkávají s odborníky-konzultanty a dostanou informační materiály. Občané si tak mohou své zahrady porovnat a dobré příklady se šíří dál. Majitelé se svými zahradami nechtějí chlubit, ale cílem celé akce je především sdílet potěšení z dobře vykonané práce.
Tři rovnocenní soupeři
Soutěž o nejlepší sadovnické dílo roku 2006 vyvrcholila vloni 19. září, kdy Svaz zakládání a údržby zeleně sdružující firmy podnikající v oboru zahradní a krajinářské tvorby z celé České republiky, vyhlásil tři vítězné realizace v kategorii Park roku 2006 a Zahrada roku 2006. Slavnostní večer proběhl v rámci semináře Trendy ve veřejné zeleni na Zahradnické fakultě MZLU v Lednici.
Tři zahrady, které se umístily na prvních místech v kategorii Zahrada roku 2006 se od sebe liší tak, jak se lišila přání a zadání jejich majitelů a projekty jejich tvůrců. Právě při hodnocení těchto vítězných zahrad se ukázalo, že vynikající díla vznikají pouze v úzké spolupráci majitele, zahradního architekta (autora kvalitního projektu) a firmy, která ho dokázala profesionálně realizovat. Při dokonale zvládnutém provedení všech tří zahrad bylo tentokrát velmi obtížné určit pořadí vítězů.
Porota vybírala mezi starou velmi citlivě rekonstruovanou zahradou u vily v Brně na Hlinkách, italsky působící rekreační zahradou za vesnickým řadovým domkem v Šatově u Znojma a zahradou na příkrém svahu pod novou moderní vilou v Brně–Žabovřeskách, z jejíž extenzivní střešní zahrady je nádherný pohled na město.
Výsledky soutěže
První místo nakonec získala firma Přírodní stavby, zahradní architektura Ing. Vojtěcha Halámka z Ivančic za realizaci zahrady u vily v Brně na Hlinkách. Ta totiž svým dílem dokázala, že dnes se zahradnické firmy nezabývají jenom prací se stromy a rostlinami, ale dovedou vyhovět zákazníkovi, který si ve starými stromy zarostlé zahradě přeje zachovat původního ducha místa a původní prostorovou strukturu domu i zahrady. Byly postaveny nové opěrné zídky a položena dlažba, aniž by došlo k narušení rázu zahrady. Tvůrci neváhali pro tento účel obstarat přírodní kámen a historické materiály dokonce z demolovaných usedlostí a polí na Vysočině. Podařilo jim se vytvořit zahradu, kde možná žijí i skřítkové.
Úplně jinak porotu oslovila soukromá zahrada na bývalém podlouhlém záhumenku za starým citlivě zrestaurovaným řadovým domkem na jihomoravské vesnici Šatov u Znojma. Projektantka Ing. Jana Pyšková a realizační firma Zahradní Architektura Kurz s. r. o. z Prahy citlivě vyhověli majitelům, kteří sice bydlí v Praze, ale protože milují Itálii a především teplo, chtěli by ve své zahradě pod jihomoravským sluncem v klidu prožít třeba i celou dovolenou. Kamenná přístavba na zahradě jim v létě úspěšně nahrazuje obývací pokoje, zahrada ctí jednoduchost a je před cizími zraky ukryta za zdmi obrůstajícími popínavými rostlinami a vinnou révou. Hranice mezi trávníkem a výsadbami je přesně vykreslena plůtky z rostlin Buxus, záhony vyplňují stromkové růže podsazené polyantkami a levandulí. Pravidla čistoty a jednoduchosti splňují také hortenzie vysázené na bývalém zatravněném dvorku zároveň s několika kulovitými zimostrázy. Kromě posezení s přáteli a koupání v bazénu na dvoře, do kterého není vůbec vidět, zajišťuje zahrada svým majitelům i dost zdravého pohybu. Pořád je tam co dělat.
Ing. Zdenek Sendler, tvůrce návrhu třetí oceněné zahrady v Brně–Žabovřeskách podpořil svým návrhem záměr projektanta domu Ing. arch Pelčáka, takže se podařilo vytvořit ze zahrady a domu jediný celek. Zahrada na prudkém svahu je organickou součástí domu. Místo bylo totiž tak určující, že se rozhodli pro zatravněnou plochou střechu navazující na prudký svah. Ze střešní zahrady je nejenom nezvyklý pohled na město, ale také na kvetoucí stráň. Brněnská firma Eden s. r. o., která zahradu do soutěže přihlásila, musela na příkrém svahu ručně vykopávat a odvodňovat jámy pro vzrostlé stromy. Podle měření je navíc tento prudký kamenitý svaz jedním ze dvou nejteplejších míst v Brně, což podstatně ovlivnilo tvorbu zahradních úprav. Trvalkové záhony kvetoucí nejkrásněji na jaře nenásilně přecházejí v travnaté plochy osázené směsí namíchanou speciálně pro tuto zahradu.
Dnes už dávno neplatí, že zahradník chodí do zahrady jenom s motykou, jak se zpívá v jedné naší lidové písničce.Ve vzájemném souznění s projektantem vytváří novou technikou a moderními technologiemi dílo, které slouží tím lépe, čím kvalitněji je provedeno.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *