Za vyspělými technologiemi do Izraele

Voda - základ života. Kde více se poučit o hospodaření s ní, než v zemi, kde každá kapka životodárné vody se odměřuje, složitě transportuje a recykluje. Dnes je všem zelinářům jasné, že bez vody nebude kvalitní produkce. Proto návštěva českých zelinářů do Izraele byla zaměřena na úsporné a efektivní závlahy a jejich využívání jak do širokořádkových, tak do úzkořádkových kultur. Chtěli jsme vidět, kde a jak jsou využívány, jaké úspory přinášejí při cílené výživě a jak omezují výskyt chorob.

Minulost a současnost Izraele
Izrael – dříve země beduínů, malých palestinských osad, obrovských ploch písku a skal vytvářejících terasy a náhorní útvary – má k dispozici jen malé plochy umožňující zemědělskou produkci v případě, že jsou tyto plochy zavlažovány.
Po celou dobu od vzniku státu (14. května 1948) musel a musí Izrael o svou existenci stále bojovat, a tak je novodobá historie provázena řadou válek a konfliktů. Právě v době, kdy jsme Izrael navštívili, probíhal jeden z konfliktů – intifáda, která trvá již 1,5 roku a v týdnu naší návštěvy kulminovaly sebevražedné útoky palestinců a následné odvetné akce izraelské armády. Přítomnost naší odborné skupiny byla v té době výjimkou, protože momentálně Izrael navštěvuje velmi málo cizinců. Nutno přiznat, že účast na exkurzi z těchto důvodů odřekla řada našich zelinářů – pěstitelů. Ti, kteří se pro tuto exkurzi rozhodli, poté co naše letadlo opět dosedlo na přistávací plochu v Ruzyni, řekli : Stálo to za to“.

Populace
Izrael je malou zemí, v níž žije mnoho etnik, střetává se zde mnoho náboženství a existují propastné sociální rozdíly. Z celkového počtu 5,5 mil. obyvatel tvoří 81,5 % židé (asi polovina narozená zde), 17 % arabů (většinou muslimové) a asi 1,5 % ostatních. Oficiální řečí je hebrejština a arabština. Ve školách se učí angličtina. V poslední době je velice rozšířena ruština. Mimochodem řidič, který řídil náš autobus, do Izraele emigroval v roce 1991 z Ukrajiny, z oblasti Simferopolu.

Poloha
Izrael leží v jihovýchodní části Asie. Na západě je omýván Středozemním mořem, na východě obklopen horským pohořím – Syrskoafrickou rozsedlinou, na jihu Rudým mořem. Sousedí s Libanonem, Sýrií, Jordánskem a Egyptem. Nejlidnatější částí Izraele je sever a střed země, který je rozdělen do tří oblastí:
Na severu leží přímořská oblast, včetně městských aglomerací – Tel Aviv-Jaffa a Haifa.
Údolní část se nachází na východě s řekou Jordán, která protéká Galilejským jezerem a vlévá se do Mrtvého moře.
Centrální pohoří Izraele s úrodnou oblastí Galilee, dále oblastí Samarie a Judee s hlavním městem Jerusalémem.
Na severovýchodě země se rozkládají Golanské výšiny s nejvyšší horou (s trvalou sněhovou přikrývkou) Mt Hermon, zatímco jihovýchodní oblast tvoří pouště Negev a Arava s hlavním městem oblasti Be´er Sheva
Na pobřeží Rudého moře se rozprostírá oblíbené rekreační středisko Eilat
Nejvyšším místem Izraele je Mt Hermon (2224 m) a nejnižším Mrtvé moře (-392 m)k.

Klima
Pro více než polovinu výměry je charakteristické suché a polosuché podnebí. Podnebí Izraele se vyznačuje dlouhým suchým a teplým obdobím (duben – říjen) a všeobecně mírnou zimou (listopad – březen), poněkud chladnější v hornatých a písčitých částech země (Jerusalem). Období, kdy prší, provázejí krátké, prudké a vydatné deště, v oblasti Negevu jsou téměř bezvýznamné. Na pobřeží je podnebí vlhké, zimy jsou mírné. Horká léta jsou v údolí kolem řeky Jordán a celoročně polopouštní klima je v Negevu. Existují zde. velké rozdíly, a tak zatímco jsou zimy, kdy sněží, periodicky vanou horké výsušné větry, které mají za následek prudké zvýšení denních teplot.

Zemědělství
Celková výměra Izraele je asi 21 000 km2 , z toho zemědělsky využívané plochy jsou pouze na 4100 km2 , to je asi 20 % celkové plochy. Pro nedostatek dešťových srážek a vodních zdrojů je nutné asi polovinu zemědělsky využívané plochy zavlažovat. Klima Izraele umožňuje produkci ovoce, zeleniny a květin v průběhu zimního období, což umožňuje exportovat tyto produkty i do Evropy.
Navzdory neustále se snižujícímu počtu farmářů, hraje zemědělství stále významnou roli v ekonomice Izraele. Podle statistických údajů pracovalo v zemědělství v roce 1998 6 400 pracovníků, to je 2,9 % z celkového počtu práceschopných lidí. Průměrný příjem zaměstnance v zemědělství v roce 1998 činil $ 1600 měsíčně.

Pěstování zeleniny
Zelenina se pěstuje asi na 18,3 % z celkové výměry zemědělské půdy. V roce 1999 činila celková produkce 1 991 milionů tun zeleniny z více než 50 000 ha. Okolo 120.000 tun představoval vývoz v hodnotě okolo $ 135,5 milionů.

Přehled o produkci zeleniny a ha výnosech – statistické údaje z roku 1998 :
Druh Produkce (1000 t) Výnos (t/ha) Export (t)
Rajčata celkem 226,4 12300
* polní 96,9 60-80 –
* skleníková 129,5 200-300
* na průmyslové zpracování 268,7 80-100 58000
Brambory 333,4 45-55 7600
Celer 17,5 40 17100
Paprika 95,5 100-150
Okurky 115,5 100-140
Cibule 80,6 40-70 400

Aby bylo vůbec možné v některých podmínkách zeleninu pěstovat, bylo nutné vyvinout řadu postupů a technologií, které umožňují pěstování zeleniny i ve velmi obtížných podmínkách. K nim patří například klimatizované skleníky a fóliovníky, hydroponické systémy pěstování. V těchto špičkových podmínkách nejsou vzácné výnosy kolem 50 kg rajčat z 1 m2.

Voda a závlahy
Dosažitelnost a dostupnost vody je limitujícím faktorem izraelského zemědělství. Pouze polovina zemědělsky využitelné plochy může být obdělávána, protože pro zbývající plochu není dostatek vody. Dešťové srážky jsou po celém území Izraele rozdílné, na délce 500 km od severu k jihu dosahují od 800 mm po 25 mm. Deštivé období začíná v říjnu a končí v dubnu. Letní období je bez srážek.
Celková dostupnost vody ze všech zdrojů se počítá na 1,5 -1,7 miliard m3 (pro spotřebu v zemědělství je vyčleněno 1 – 1,2 miliard m3). Toto množství bylo v roce 2001 omezeno na 50 % a v letošním roce se předpokládá další omezení vlivem snižující se zásoby v Galilejském jezeře. To vedlo a vede k intenzivnímu výzkumu technologií zavlažování a maximálnímu využití i odpadní vody. Každé odběrné místo v Izraeli má měřidlo spotřeby.
Proto právě v Izraeli vznikly velmi úsporné závlahové systémy a patří k nim :
 kapková závlaha
 nízkotlakové rozstřikovače (mikropostřikovače)

Nedílnou součástí nízkoprůtočných závlahových systémů jsou:
 lehce vodorozpustná hnojiva k použití pro přihnojování závlahovou vodou,
 způsoby optimalizace a řízení závlahy v návaznosti na vývojové stadium rostlin,
 filtry na závlahovou vodu, trubní rozvody, tlaková regulace, řídicí systém a zařízení na dodávání kapalných hnojiv do závlahové vody.
Tak bylo možné snížit spotřebu vody z původních 8000 m3 na 5000 m3 na ha při současném zvyšování výnosu.
V některých částech země pracují již odsolovací zařízení pro výrobu pitné vody. K největším patří stanice odsolující vodu z Rudého moře.

Odborná část programu byla zajištěna firmou NETAFIM a program zahrnoval :

Firma Netafim (Kibbutz Magal a Kibbutz Hatzerim):
Tato firma jako první vyrobila a zavedla kapkovou závlahu a transformuje tradiční závlahové systémy v mnoha zemích celého světa. Dosažené výsledky firmu zavazují, a tak se v současné době podílí na rozvoji nových agrotechnologií s cílem pomoci farmářům zintenzivnit produkci a pracovat s vyšší efektivitou. Nyní firma vyrábí již čtvrtou generaci kapkových závlah, které jsou přizpůsobeny možnosti mechanického ošetření zavlažovaných porostů, vyznačují se vysokou přesností závlahových dávek v kopcovitém terénu a nenáročnou obsluhou a příslušenstvím. Tím se snaží Netafim udržet toto nezpochybnitelné prvenství i v tomto tisíciletí.

Nabídka firmy obsahuje různě složité a také cenově rozdílné produkty, které se hodí jak pro rozvojové země, tak pro agrárně vyspělé, využívající nejmodernější high-tech technologie. Sepětí výzkumných, vývojových a servisních pracovníků s farmáři umožňuje pružně reagovat na potřeby farmářů a nabídnout jim „na míru“. Voda přiváděná do potrubí je čištěna různými druhy filtrů. Závlahový systém nevyžaduje přívod elektrické energie a i přihnojování se děje automaticky. Automatiku napájí vestavěná baterie, která se dobíjí slunečním kolektorem.

Z jednoduchých a malých komponentů vznikají sofistikované závlahové systémy s vysokou propracovaností všech detailů. Permanentní testování kvality je neodmyslitelnou součástí každé výroby související s tímto systémem. To se odráží v dlouhé životnosti provozovaných zařízení. Shlédli jsme i zařízení, jehož základní jednotka byla postavena před 35 lety. Pracovníci Netafimu jsou hrdí na získání kvality ISO 9002.

Produkty firmy Netafim
Netafim nabízí následující produkty a systémy:
* závlaha trvalých porostů kapkovou závlahou – sady, chmelnice, vinice
* závlaha zeleniny kapkovou závlahou, mikropostřikem a pásovými zavlažovači
* kompletní dodávky skleníků včetně kontroly klimatu, hydroponického pěstování
* závlahy lesních a okrasných školek
*závlahy okrasných zahrad, parků a hřišť
* dodávky pomocného materiálu pro pěstování zeleniny – mulčovací folie, vodorozpustná hnojiva pro kapkové závlahy a krycí fólie na fóliovníky.

V obou závodech, které jsme navštívili, bylo vidět s jak vysokou pečlivostí se jednotlivé prvky vyrábějí. Zajímavým bylo jistě i to, že v Kibbutzu Hatzerim jednou týdně obsluhují výrobní linku i vedoucí pracovníci (managent).

Výrobu filtrů pro firmu Netafim zajišťuje firma Arkal sídlící v Kibbutzu Bet Zera.
K výrobě filtrů firma využívá speciálně navrženou technologii filtračních kroužků. Tenké, barevně odlišené, z polypropylenu vyráběné filtrovací kroužky jsou diagonálně rýhované z obou stran tak, aby vytvářely požadované mikrootvory, které zabraňují prostupu nečistot. Nejnovější generace filtrů je označována „Spin Klin® – Fully Automatic Disc Filter“ s automatickým čištěním . Dále stále vyrábí i řadu filtrů, které se liší způsobem čištění a zahrnuje jak jednoduché, které vyžadují obsluhu, tak filtry plně automatické.

Navštívené podniky se zemědělskou produkcí zeleniny a vína :

Kibbutz Bahael (pěstování brambor a karotky)
Kapková závlaha se plně osvědčila při pěstování brambor. Karotka a mrkev se pěstují převážně na záhonech s osovou vzdáleností 184 cm. Odzkoušeli několik variant výsevu a přiklonili se k výsevu do tří širokých trojřádků (výsev secím strojem Stanhay s adaptérem pro pokládání kapkové závlahy do záhonu – 5 cm hluboko se zahrnutím). Tak se eliminuje výpar a závlaha se dostává hlouběji do kořenové zóny. Způsob závlahy omezuje i výskyt houbových a bakteriálních chorob a dává malou šanci plevelům.

Lotringel Bros. Ltd (posklizňová úprava, třídění, chlazení a balení karotky)
Vybavení pro posklizňovou úpravu se v mnohém podobá tomu, co je našim pěstitelům známé a co se v našich podmínkách s různými obměnami využívá. Některé části používané technologie byly zajišťovány stroji nejvyšší kvality – jako automatické váhy Newtec, jiné byly řešeny poměrně velmi primitivně, např. chlazení kořenů mrkve pomocí hydrocooleru na požadované 4 °C.
.
Katzrin – prohlídka centra vinohradnictví a vinařství, která byla zařazena na přání jihomoravských účastníků exkurze.

Nima Nursery – Kineret (oblast Galilee)
Množení a řízkování pelargónií s využitím technologie od firmy Netafim.

Shiphon Mountaine – Golanské výšiny
Prohlídka závlahových systémů na Golanských výšinách, kde se využívá ve svažitém terénu kapková závlaha s tlakovou regulací.

Kibbutz Beeri – pěstování košťálové zeleniny záhonovým způsobem (osová vzdálenost 180 cm) s využitím kapkové závlahy. Organizace porostu: 4 řádky na záhoně, pro dva řádky jedna hadička. Hustota porostu kolem 80 000 jedinců na ha. Výhodou je možnost přesného přihnojování a omezení listových, bakteriálních a houbových chorob, protože listy nejsou zvlhčovány. Tento systém je také výhodnější pro distribuci živin, které se dostávají do blízkosti kořenového systému a nejsou splavovány do kolejí, což má vliv i na redukci plevelů v porostu. Pracuje se s nižšími dávkami živin.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *