Za letničkami do Veltrus

Sempra Praha, a. s. vznikla v roce 1957 jako organizace s celorepublikovou působností a i v současnosti patří mezi největší podniky svého typu u nás. Věnuje se šlechtění květin a zelenin, produkci okrasných výpěstků a dále šlechtění, množení a obchodu s ovocnými druhy a některými polními plodinami. Část produkce tvoří strojírenská výroba. Šlechtění ovoce, květin a zeleniny je realizováno na čtyřech stanicích, z nichž jednu jsme nedávno navštívili.

Stačí v létě projít zahradou veltruského zámku, vykouknout branou a můžete se pokochat pestrobarevnou nádherou. Právě jste totiž narazili na pozemky využívané ke šlechtění letniček.
Trocha historie
Šlechtitelská stanice Veltrusy vznikla v roce 1947. Původně byla pracovištěm Osevy Praha zaměřeným na udržovací šlechtění a novošlechtění zelenin, kterému se jako součást různých podniků a výzkumných ústavů věnovala celých čtyřiatřicet let. V tomto období vznikla řada populárních odrůd zelenin, z nichž za zmínku stojí například tykev ‚Veltruská obrovská‘, fazol ‚Veltruská Saxa‘, reveň ‚Jara‘, okurka ‚Delikates‘ nebo brukev pozdní ‚Violeta‘.
V roce 1981 došlo k zásadní změně – ve Veltrusích se začalo se šlechtěním květin. Původním záměrem bylo věnovat se letničkám, dvouletkám i trvalkám, ale z kapacitních důvodů se pracoviště postupně specializovalo výhradně právě na letničky. Dne se věnuje udržovacímu šlechtění a novošlechtění a prodeji sadby a sušených květin.
Pýchou je astra ‚Marta‘
Současný sortiment stanice čítá na 120 odrůd, přičemž douhektarové pěstební plochy pojmou každoročně třetinu z nich. Pouze ty odrůdy, se kterými není šlechtitel zcela spokojen jsou vysévány každoročně. Je prováděn pozitivní i negativní výběr rostlin vedoucí k dosažení požadovaných charakteristických vlastností a stabilizaci odrůdy. Nejvíce jsou ve Veltrusích pyšní na červenou Callistephus chinensis ‚Marta‘. Jedná se o jednu z nejzdravějších odrůd aster, zejména díky její odolnosti vůči fusariovému vadnutí. Kromě aster najdete na stanici široký sortiment ostálek (Zinnia), zejména jiřinkokvětých. Pozornost ale zasluhují i další druhy. Velmi dekorativně působí například mušketýrské odrůdy Tagetes patula  erecta ‚Aramis‘, ‚Athos‘ a ‚Porthos‘, Salvia splendens ‚Libochovický oheň‘, Salvia farinacea ‚Gruppenblau‘ či slaměnka Helichrysum bracteatum ‚Rudý‘. Smilky, statice, slunečnice, hrachory a sporýše, to je jen příkladný výčet dalších druhů, jejichž odrůdám se ve Veltrusích věnují.
Kvalita především
Požadavky zákazníků a nutnost provést další výběry rostlin např. za účelem zlepšení jejich zdravotního stavu zjišťují veltruští pro svého největšího odběratele, společnosti Semena Veleliby, a. s., která je producentem osiva pro zahrádkáře i profesionální zahradníky. Sušené květiny z Veltrus můžete vidět v nabídce firmy Bohemiaseed, s. r. o. Zahraniční spolupráce zatím příliš nefunguje, i když se čas od času najde firma, která do Česka zavítá a po prohlídce porostů letniček si nějaký ten vzorek zakoupí.
Například modrá odrůda šalvěje ‚Gruppenblau‘ už několik let putuje do Spojených států.
Roční produkce osiva činí okolo dvou set kilogramů s převážně stoprocentní čistotou, která je docílena ručním dotříděním. Testovaná klíčivost dosahuje minimálně 75 %. Přestože po vstupu do Evropské unie už neplatí přísná pravidla uznávání a registrace odrůd květin a kvalita osiva je zcela ponechána na jeho množiteli, šlechtitelská stanice často zve pracovníky ÚKZUZ k přehlídkám svých porostů.
Prezentace zatím pokulhává
Šlechtitelská stanice Veltrusy má zcela nepochybně co nabídnout. Slušný sortiment odrůd kvalitních vlastností schopných vytvořit vyrovnaný a zdravý porost, vysokou čistotu a klíčivost semen. Bohužel, přes dlouholetou tradici zde teprve začínají s vlastní prezentací a propagací. I když začátek je slibný – dobře zorganizovaný den otevřených dveří s fundovaným výkladem a dodávka širokého sortimentu odrůd na Krajinnou výstavu bez hranic Cheb – Marktredwitz. Sempra Praha a. s. totiž vyhrála výběrové řízení na dodávku sadby letniček a dvouletek na výstavu a Veltrusy se spolu se svými sesterskými stanicemi v Holicích a Hranicích podílely 25 tisíci kusy rostlin.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *