Z Plánice do Lednice

Vyrovnané šiky, přesné zákryty, elitní jednotky, jeden jako druhý – krása pohledět. Ne, nejsme na vojenské přehlídce, ale v Zahradnictví – trvalkové kultury v Lednici.

Nádherné letní počasí, perfektně upravené pěstební plochy a příjemná majitelka Zahradnictví – trvalkové kultury, zaměřeného jak jinak, než na trvalkové kultury, to byly první dojmy jednoho červnového dopoledne. V příjemném prostředí dřevěného domku, který tvoří zázemí zahradnictví, nám Ing. Dagmar Rajnochová vyprávěla o svých zkušenostech, sortimentu a plánech do budoucna.
Ze Šumavy na jižní Moravu
Po ukončení studia na tehdejším Zahradnickém oboru Agronomické fakulty VŠZ v Brně směřovala cesta čerstvé absolventky zpět do kraje svého rodiště, do Srní na Šumavě. Šumavská idylka ovšem neměla dlouhého trvání, nabídka na místo odborného asistenta na nově budované Katedře biotechniky krajinné zeleně v Lednici, kterou dostal její manžel, rozhodla o přesídlení zpět do Lednice.
Stěhování na jižní Moravu bylo spojeno s nástupem do Školního zemědělského podniku VŠZ, kde spolupracovala se zkušeným zahradníkem ing. Zdeňkem Nečasem. Po jeho odchodu se stala vedoucí okrasných školek a posléze vedoucí Střediska zahradnické výroby. Po roce 1989, kdy docházelo k častým výměnám ředitelů Školního zemědělského podniku VŠZ a z fungujících provozů se stávaly nerentabilní, kterých se vysoká škola postupně zbavovala, se rozhodla odejít.
Pronájem malého, starého, rozpadlého zahradnictví bez zdroje energie, ve Valticích a dosluhující prodejny květin ŠZP Lednice, o kterou ŠZP již neměl zájem, to byly nelehké začátky. Zvláště, když ve zrekonstruované prodejně, před otevřením jarní sezóny došlo k požáru.
Po této události si Ing. Rajnochová, přes obtížnost situace, za podpory nejbližších, pronajala pozemek od Pozemkového fondu ČR, na kterém dnes leží zahradnictví a který později získala do vlastnictví. Na této ploše s výměrou něco málo přes jeden ha byla postavena v letech 1993 – 1994 dnešní „Specializovaná prodejna okrasných rostlin“.
Sortiment
Při rozhodování na jaký sortiment rostlin se soustředit, sehrála rozhodující roli především situace na českém trhu. V polovině devadesátých let se projevoval nedostatek v nabídce trvalek a tak se novopečená majitelka zahradnictví rozhodla zaměřit své úsilí na hektarové ploše tímto směrem. O tom, že toto své rozhodnutí myslela vážně, svědčí systematický plán návštěv především německých pěstitelů, kteří se zabývají tímto sortimentem a snaha o precizní systém pěstování. Sběr trvalek byl prováděn během cest v tuzemsku i zahraničí.
Sortiment pěstovaných rostlin se vyznačuje vysokou úrovní kultivarové čistoty pěstovaného materiálu. Pravost je prověřována několikaletým sledováním matečných rostlin ve volné půdě, kde jsou hodnoceny především kultivarové vlastnosti a odolnost proti chorobám a škůdcům, příp. mrazuvzdornost aj. Rostliny, které nejsou dostatečně odolné, jsou z dalšího pěstování vyřazeny. Z daného kultivaru je pak vybrána jedna rostlina, ze které jsou vegetativně množeny rostliny k prodeji. Tento systém zaručuje produkci vyrovnaného, vzhledově charakteristického habitu celé partie. Protikladem je dnes často užívané generativní množení „kultivarů“, při kterém ovšem nemohou být nikdy vzešlí jedinci klasifikováni jako kultivar, vzhledem k tomu, že jedinec nemůže mít předem známé určité vlastnosti. Znaky jsou nejednotné a roztříštěné, ve větších partiích velmi nevyrovnané. Množení je však jednodušší, méně náročné, s vysokou výtěžností produkovaných jedinců a tedy levné. Prodávány jsou však u nás zatím za stejně vysoké ceny, lze tedy dosáhnout vyšších zisků. V rámci EU je kvalitativně vyšší úroveň vegetativně množené kultury ohodnocena vyššími realizačními cenami.
Ve školce je soustředěno několik set druhů a kultivarů trvalek, především světlo a suchomilných, ale i ostatní skupiny jsou zde bohatě zastoupeny. Je zde soustředěna u nás snad největší kolekce rodu Sempervivum, která je pro svou kvalitu a rozmanitost velmi žádána. Velmi oblíbena je Thymus praecox ´Jiskra´, vlastní krásný kultivar nízké, zářivé mateřídoušky. Dalším vlastním kultivarem je např. Deschampsia caespitosa ´Palava´, dnes nejnižší Deschampsia, která rozšířila sortiment nižších soliterních trav a mnoho dalších.
Sortiment je opravdu široký, najdeme zde nepřeberné množství skalniček, kobercových trvalek, které jsou v současné době velmi žádané, středních i vysokých záhonových trvalek, trvalek k řezu, velký sortiment okrasných trav, především vzhledem ke klimatickým podmínkám druhu Festuca glauca, které zde krásně vybarvují, ale i několik desítek dalších druhů a kultivarů trav všech velikostí, soustředěn je zde sortiment Hosta, neboli funkií a mnoho dalších. Nabídka je každý rok rozšiřována a obohacována o nové položky.
Technologie
Pozemek o rozloze jednoho hektaru, na kterém leží zahradnictví, se nachází na slunném, suchém stanovišti. Volná půda, pokrytá podkladovou tkaninou je rozdělena na bloky, ve kterých jsou vyrovnány dřevěné rámy oddělující od sebe partie jednotlivých kultivarů. Za horka dochází k zastiňování části ploch. Závlaha je řešena vrchním postřikem. Vlastní zdroj vody se využívá jen v případě výpadku místního přivaděče. Vegetativní množení trvalek je výhradně ruční prací zaměstnanců.Velkou výhodou tohoto zahradnictví jsou minimální náklady během zimních měsíců. Sezóna končí podzimním prodejem, poté se sortimenty zazimují a prodejna se zavírá. Doprodávají se pouze dřeviny v maloprodeji.
V blízké budoucnosti se plánuje rozšíření produkčních ploch a změna pěstební technologie na modernější a trvanlivější, dřevěné rámy nahradí chodníky z betonových dílců a pěstební šablony. Nezbytností je i rozšíření stínoviště pro produkci stínomilných a vlhkomilných trvalek.
Zaměstnanci
Kromě devíti vlastních pracovnic z blízkého okolí přijímá majitelka na praxi též průběžně po dvou praktikantech z různých zahradnických škol. Úroveň praktikantů souvisí téměř vždy s kvalitou výuky školy. Vysokou úroveň znalostí a dovedností dosahují studenti SZaŠ Mělník, za velmi kvalitní považuje Ing. Rajnochová také studenty Střední zahradnické školy Ostrava. Tradičně velmi dobré zkušenosti jsou s vysokoškolskými studenty z Nitry a Lednice.
Filozofie pěstování
Podle vlastních slov si Ing. Rajnochová velmi cení rad, které získala od zkušeného školkaře Viléma Waltera. Vzorem v pěstování trvalek se pro toto zahradnictví stali němečtí pěstitelé s pečlivě propracovaným pěstebním systémem. Jejich filozofie pěstování je patrná na první pohled již při vstupu do areálu. Na prvním místě stojí kvalitní rostlina a čistý sortiment, který je pečlivě udržovaný. Rozvoji firmy prospívají nejen kontakty s pěstiteli tuzemskými, ale především srdečné vztahy s pěstiteli německými. Plán navštívit postupně více než tři sta trvalkových školek u našich západních sousedů jistě mluví za vše. Ing. Rajnochová s úsměvem dodává, že to snad do konce svého života stihne …
Pro inženýrku Rajnochovou je její zahradnictví potěšením a koníčkem, nemá pocit, že musí za každou cenu rozšiřovat pěstební plochy, i když je o její produkci zájem veliký. Je přesvědčena, že je nutné především stále udržovat a nadále zlepšovat kvalitu produkovaných rostlin i sortimentu.
Na závěr nezbývá než popřát příznivé počasí a dostatek vody, protože vysokou kvalitu pěstovaného materiálu ocenil již současný trh. Vždyť není nic radostnějšího, než spokojený zákazník, který zde najde vyrovnaný, čistý materiál.

Komentáře ke článku 2

  • zuzana

    Paní Rajnochová je určitě odborníkem ve své profesi,ale lidský přístup je jí cizí.Je arogantní,zlá a jejím koníčkem je ubližovat druhým.Toto všechno člověk pozná,když pro paní Rajnochovou pracuje.A není to jen můj názor.Hodně lidí s ní má nepříjemnė zkušenoti.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *