Z obsahu 2/2011

– Školkaři opět ve Skalském Dvoře – Na Dobříši o ochraně a údržbě dřevin – Postřehy z veletrhu Hortifair 2010 – Lokální odrůdy hrušní a jejich náchylnost vůči bakteriální spále růžovitých rostlin – Obsahu reziduí v jablkách v rámci IP jablek – Fenologické znaky sedmnácti kulturních odrůd bezu černého – Ochrana proti houbovým patogenům v OP a IP ovoce u našich západních sousedů – Ovocnářský a vinařský cestopis – Abcházie – Česká produkce hroznů a vína – Skládkové hniloby kořenové zeleniny – Významná rezidua pesticidů v zelenině – Odrůda jako faktor ovlivňující kvalitu zeleniny – Podénky rodů Callisia a Gibasis – Nové begónie z Holic – Aukuba dorazila do českých zahrad – Co přinesla valná hromada SŠ ČR? – Ošetřování stromů krok za krokem – řez stromů I. – LVA a park jako zdroj zahradnické inspirace – Památné stromy– Chobotská lípa – Na návštěvě v PPECB – Prof. Ing. Jan Lužný, CSc., pětaosmdesátníkem – Blahopřání k 85. narozeninám prof. Ing. Jaroslava Machovce, CSc. – Otevírá se mezinárodní studijní program Ovocnictví Téma měsíce: Pěstební substráty a nádoby – Organická hmota v půdě a požadavky na moderní substráty – Drcený korek jako alternativní komponent pěstebních substrátů – Využití anaerobně fermentované kejdy jako hnojiva – Květinové truhlíky a nádoby zdobí Strakonice – Truhlíky pro hobby i profi trh

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *