Yalding Organic Garden – ukázková biozahrada

Přístup k přírodním zahradám, bioprodukci a ekologickému zemědělství je dnes aktuálním a diskutovaným tématem. Jak vypadá tato problematika v praxi přímo v kolébce okrasného zahradnictví Anglii, je možné vidět v jedné z ukázkových biozahrad, která se nachází ve vesničce Yalding, jihovýchodně od Londýna v hrabství Kent.

Plochy ukázkové zahrady založené v devadesátých letech se rozkládají na pozemcích o rozloze dvou hektarů. Jejich obhospodařování zaštiťuje organizace Garden Organic a vlastní náplní a cílem ukázkové zahrady je snaha demonstrovat pěstební postupy na založené biologických principech, a to jak u okrasných záhonů, tak i užitkových rostlin. Najdeme zde ukázku bylinkové zahrady, klasické anglické bordery (široké okrasné trvalkové záhony), zahradu komponovanou pro přírodu a její obyvatele, zahradu šetřící vodu, ukázku různých druhů kompostů, použití lučních porostů v zahradě a tak dále. Chemické prostředky se zde nepoužívají, vše funguje na principech přírody.

Živý plot je klíčový
Klíčem k tomuto biokomplexu je už základní kostra pozemku. Původně se zde nacházelo bramborové pole, kterých i u nás máme nespočetně. Přeměna v zahradu začala vysázením tisíců (uvádí se až 12 tisíc) keřů a stromů domácí provenience, jež utvořily nejen kostru ukázkových ploch, ale zejména důležitý živý plot, jakýsi pás ze stromů, keřů a bylin. Nejenže tento pás zabraňuje erozi a snižuje vysoušecí vliv větru v jinak rovinaté krajině, ale je zejména útočištěm živých organismů. Právě tady začíná podstata biologické ochrany přírodních zahrad, přírodních pěstebních postupů, kdy flóra i fauna okolí podporuje rovnováhu na pěstebních plochách. Ve stromech a keřích hledají úkryt ptáci, přezimuje zde hmyz a potravu tu nachází potravu množství živočichů. Pás může tedy fungovat správně, pokud se vysadí z domácích druhů rostlin (pestré směsi, která odpovídají daným podmínkám) a neopomene se pracovat se všemi jeho patry, tj. stromy, keři a hlavně i s bylinami, které bohužel bývají často opomíjeny. Na fotografii je uveden příklad ze zahrady v Yalding, kdy se vytvořené společenstvo velmi podobá tzv. ekotonovým stanovištím (např. přechod okraje lesa v louku). Tato stanoviště jsou velmi bohatá na druhy rostlin a živočichů. Pokud se takto uměle vytvořený biotop nachází v zastavěném území, tj. není v přímém kontaktu s krajinou, lze uvažovat i o druzích rostlin, které nejsou přímo domácí provenience, ale dovedou poskytnout kvalitní potravu pro širokou škálu například hmyzu. U nás známe biokoridory a jejich funkci v krajině, v podstatě se jedná o obdobný princip, jenž může fungovat od úrovně krajiny až po úroveň menší soukromé zahrady.

Zahrada zvířatům i dětem
Samotných ukázkových zahrad je v areálu kolem šestnácti. Najdeme zde škálu ploch více či méně náročných na údržbu a také srovnání zahradnických principů od středověku po současnost. Přítomen je samozřejmě i záhon vytvořený po vzoru slavné Gertrudy Jekyll, jedné z nejvýznamnějších osobností anglického okrasného zahradnictví. V zahrádce věnované dětem je vytvořeno inspirativní Wigloo (vrbové iglú) – nápaditá skrýš tvořená ohýbanými výhony vrby.
V jedné z ukázkových ploch najdeme několik nápadů, jak vytvořit zahradu, která bude žít vlastním životem, poskytne místo pro hnízdění ptáků, prostor pro hmyz a savce a zároveň bude příjemná pro člověka. Přirozených lokalit pro výskyt a život zvířat je v urbanizované krajině poměrně málo, ale i dobře založená zahrada může výrazně změnit kus přírody kladným směrem. Současně bude příroda pracovat pro nás, nebudeme muset vždy používat postřiky, stačí jen nalákat vhodné predátory, kteří odstraní škůdce. Dodržováním postupů doporučovaných ekozahradníky se tak může nastolit přírodní rovnováha. K tomu mají Angličané vytvořený seznam základních zásad, z nichž nejdůležitější je vysazovat domácí a pro danou oblast typické rostliny, používat rostliny, které jsou bohaté na pyl a nektar a přilákají tak hmyz, a dále vytvořit co možná nejvíce rozdílných stanovišť schopných přilákat přiměřeně bohatší škálu živočichů. Takovými stanovišti jsou například jezírko, louka, suchá zídka. Také lze vyrobit a umístit do zahrady například krmítka a pítka pro ptáky, domečky pro hmyz a zimoviště pro ježky. Jen nesmíme opomenout to, že i my jsme součástí naší zahrady a vytvořit si tak příjemné zákoutí, kde budeme moci ruch na zahrádce pozorovat.

Prožitek pro člověka
Dalším zajímavým zastavením je bezesporu zahrada kompostů. Najdeme zde mnoho rad, jak jednoduše vyrobit efektivní kompost, a to často z velmi levných a dostupných materiálů. O kousek dál se zase můžeme přenést do doby farmářů první poloviny 19. století a prohlédnout si zahradu, z níž bylo možno plně samozásobit rodinu. Uměle vytvořené okolní luční porosty jsou komponovány jako nedílný prvek celého komplexu a mají jak svou přírodní, tak i estetickou hodnotu. Zastavit se a posedět na lavičce uprostřed travino-bylinného porostu nabízí více prožitku, než pohled na krátce střižený trávník.
Tento krátký postřeh ze zahrady v Yalding není zcela vyčerpávající, je spíše odrazem pohledu jednoho návštěvníka. Věřím však, že každý zde najde své a pokud bude chtít vědět více, je vždy na blízku ochotný personál, který rád vysvětlí, co a jak v zahradě funguje. V blízkém obchůdku pak můžete ochutnat několik specialit z místních zdrojů a potěšit své oko i žaludek.
Na závěr je třeba zmínit, že podobné ukázkové zahrady jsou v Anglii celkem tři. Zbylé dvě jsou Garden Organic Ryton ležící jihovýchodně od Birminghamu a Audley End Organic Kitchen Garden nacházející se jižně od Cambridge. Pokud zavítáte do poslední zmíněné zahrady, setkáte se s typickou anglickou usedlostí, do níž je biozahrada včleněna s odkazem krajinářského architekta Lancelota Browna. Všechny tři zahrady zastřešuje charitativní organizace pro bio-zahrady a ekologické zemědělství s názvem Garden Organic, která se věnuje nejen propagaci, ale také výzkumu. Jejím patronem je princ Charles a samotná nadace má už 50letou tradici. Bližší informace, například o výši vstupného a dostupnosti zahrady naleznete na stránkách www.yaldingorganics.com, k historii objektu se více dozvíte také na www.yaldingorganicgardens.info, o organizaci, která má na svědomí vznik ukázkových zahrad a praktické rady pro pěstování jsou k dispozici na www.gardenorganic.org.uk

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *