Vzrostlé stromy do veřejné zeleně

Neúprosné sluneční paprsky tepají rozpálené ulice, nikde není stínu, vzdušná vlhkost je na minimu, není kam schovat zmučené tělo! A stačilo by tak málo! Vysadit na příhodných místech vzrostlé alejové stromy, pečovat o ně, hýčkat si je a ony by se nám odvděčily. Že nevíte, jaký strom si vybrat a který by byl vhodný pro vaše konkrétní podmínky? Potom jste měli navštívit Dny otevřených dveří ve firmě Arboeko Obříství, které se uskutečnily ve dnech 26.6. (tento den byl vyhrazen pro návštěvníky z Moravy) a 27.6. 2001 (pro návštěvníky z Čech). Jsme přesvědčeni, že nejen v tyto dny vám nabídnou pomocnou ruku a radu, co vybrat.

O akci byl nebývalý zájem a více než 500 účastníků se ve dvou dnech seznámilo v dopoledních hodinách s trochou teorie a praxe – s problematikou vztahu mezi projektantem, realizátorem a školkařem a snad také investorem, s problematikou „přestárlých“ stromů a se situací alejových stromů v Brně.
Mnoho účastníků navštívilo Arboeko poprvé a bylo mile překvapeno, že firma nesídlí na „nějaké ztracené vartě“, ale ve středu pěstitelské oblasti, kde žilo a pracovalo mnoho význačných osobností. Obříství je nevelké počtem obyvatel, ale významné místem. Firma Arboeko obhospodařuje v současné době takřka 50 ha školek, z toho cca 40 ha zde nedaleko Mělníka. V Obříství se zaměřují na pěstování alejových stromů, konifer a kontejnerovaných listnatých a jehličnatých dřevin
Teorie ve formě přednášek a praxe
Zajímavý byl rozbor Ing. Pavla Šimka O problematice vztahu mezi projektantem, realizátorem a školkaři a snad také investorem.
Ing. František Smýkal ze SZaŠ Mělník se dotkl velmi citlivé tématiky: Dřeviny „přestárlé“ – další péče nebo likvidace. Co je to „přerostlý strom“ – je to ten, který přirozeně narůstá a nám se najednou nevejde do tabulek a tvarovat ho máme proto, že to vyhovuje kompozici? Stejně zcestný je i pojem „přestárlý strom“. Uvědomíme-li si, že stáří je pojem relativní, jistě by se lépe hodil výraz chátrající,zbídačený nebo zanedbaný.
Stromy nebo aleje hodnotíme podle převládající funkce a podle toho s nimi nakládáme:
 Historicko – kulturní (památné stromy, vysazované při historicko – kulturní příležitosti). Tyto stromy by se měly zachovat vždy, dokonce i jejich torza. Měla by se jim věnovat nadstandardní péče.
 Hlavní funkce estetická – tam se vyžaduje při poškození totální výměna
 Kompozice – ty nemají liniový charakter (mají pozůstávat ze stejných prvků ve stejném věku). Do určité doby se dají retušovat rozdílné velikosti, později se nedoporučuje další dosadba, ale již při 50 % výpadku se má provádět totální výměna.
 Výsadby korespondující s ulicemi – podtrhují hygienicko-estetické aspekty. V případě nadstandardní ulice je dobré zvážit, ale není nutné, či zachovat jeden taxon nebo zachovat, co se dá.
Při výsadbách je nutné brát ohled na ohrožování zdraví lidí a majetku. V případě solitér nebo skupiny stromů ve volně přírodě dochází k minimálnímu poškození života nebo majetku.
Při výsadbách alejí ve volné krajině, ale podobně je tomu i u uliční výsady, se doporučují dlouhověké dřeviny. Jedním z pravidel je, že není dobré dosazovat mladé stromy do starých alejí, dosáhne se tím pouze rozházené věkové křivky.
Velkým problémem při výsadbách jsou sítě technického vybavení. Zde dochází ke střetu s požadavky na kořenovou závlahou.
Závěrem je možno říci, že v případě stromů:
 není jednoduchých témat
 před každým zásahem (likvidací) je třeba provést dokonalé analýzy
 dřeviny – to jsou nenahraditelní svědci minulosti.
Aby naše stromy se dožily vysokého věku, musíme jim ihned po výsadbě zajistit dostatečnou následnou péči.
O současném stavu veřejné zeleně v Brně seznámily přítomné dvě dámy – Ing. Koloušková a Ing. Koutná. V roce 1996 vznikla v Brně Správa parků a údržba uličního stromořadí a historických parků. Do jejich pravomocí spadají uliční stromořadí – linie, které jsou v nezpevněných a zpevněných pásech, v místech v chodnících a na vyvýšených místech včetně odpočinkových míst.
Pro přehled můžeme uvést počet stromů během 20. století v městě Brně
Datum. Celkový počet (ks) Vysazeno (ks)
Na začátku 20. století 20 000
1975 18 000
1990 15 000
1995 151
1999 14 630
2000 740
2001 2227
Plán obnovy stromořadí by se měl přiblížit vídeňskému typu, který preferuje 40letý cyklus. Předpokládá se, že by se každoročně vysadilo 500 stromů až do celkového počtu původních 20 000 ks. Přednost dostávají stromy s pyramidálním vzrůstem, které vyžadují co nejmenší řez a konečný vzhled ulice bude mít „pestrý“charakter. Průměrná tloušťka výsadbového materiálu se pohybuje mezi 14 – 16 cm, ve středu města se používají stromy silnější (16 – 18 cm). Solitérní stromy dosahují při výsadbě síly více než 18 cm. Při výsadbě se zároveň zapouští i flexibilní hadice na zálivku.
Jaká je jejich výsledná práce – za to mluví vysoká, 95% ujímavost, která v roce 2000 dosáhla 96 % (plánované ztráty počítají se 7 %).
Alejové stromy aby rovně rostly a odolaly různým nepříznivým podmínkám, potřebují vhodné kotvení. I na to bylo pamatováno a vedle sebe bylo předvedeno kotvení stromů švýcarskou technikou, holandskou pomocí popruhů a holandskou pomocí kokosového lana.
Alejové stromy
Co říci k vlastní školce? Úpravená, čistá, stále se zvětšující, taková, jaká má být. Široký výběr druhů a odrůd, takže si každý může vybrat co potřebuje a je vhodné pro určité stanoviště.
Plochy jsou pod závlahou, z toho 14 ha má nainstalovanou kapkovou závlahu, která se doplňuje podle potřeby hnojivou závlahou. Při pěstování zde dochází k úspoře jednoho roku, o který se méně přesazuje, jelikož kořeny zůstávají v blízkosti kořenového krčku stromu. Závlahová voda je říční, která se přečerpává v noci do rezervoáru a ve dne se používá pomocí redukce (výchozí tlak je 8 atm) a filtrů k závlaze.
V Arboeku školkují, pěstují, ale také zkoušejí mnohé novinky. Většina zákazníků požaduje zboží na jaře a na podzim, ale jsou i tací, kteří potřebují stromy na výsadbu v létě. I oni dali podnět k novým pokusům. Jedním z nich je i pěstování kontejnerovaných stromků v rozepínatelné perforované manžetě s kapkovou závlahou v rašelinovém substrátu – Airpot. Předností systému je to, že nedochází z zatáčení kořenů, ale ty při styku se vzduchem přestávají růst a větví se. Otázkou bude možnost optimálního přezimování – což je i jedním z bodů sledování.
Kontejnerovna
Kontejnerovnu začali budovat v roce 1999, dnes se rozkládá na ploše 5 ha a v nabídce je 300 druhů a kultivarů dřevin, konifer, trvalek, rododendronů a azalek, popínavých dřevin a dřevin na kmínku. Velká část produkce jde do zahradnických center.
Kontejnerovna je vybudována na kotvené fólii, která leží na podložní a školkařské fólii. Závlaha je plně automatická, pro skupiny rostlin, spodní. K závlaze se využívají i protivětrnné stěny (centrum leží v oblasti se silným pohybem vzduchu) s horní závlahou, které také slouží jako kostra stínoviště. Přebytečná voda se odvádí do rezervoáru o objemu 4000 m
3. Roční produkce se pohybuje kolem 500 000 ks rostlin.
Co říci na závěr: Více takových akcí!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *