Autor
Kategorie:
Nezařazené

Vznikla Asociace zahradnických společenstev

V průběhu letošního roku proběhlo několik jednání mezi jednotlivými zahradnickými svazy ohledně řady témat a problémů, které by bylo vhodné řešit nejen v rámci jednotlivých oblastí zahradnického oboru, ale také společnými silami. Snažení nakonec vyústilo v oživení myšlenky založení společné organizace všech zahradnických svazů, a tak vznikla Asociace zahradnických společenstev (AZS).

Mezi její zakládající členy patří Svaz květinářů a floristů ČR, Svaz školkařů ČR a Asociace zahradnického výstavnictví. Hned na prvním jednání rady nově založené organizace přibyl ještě další člen, a to Sdružení zahradnických center pod vedením Jiřího Chládka. Ten zároveň dostal důvěru rady a stal se prezidentem Asociace zahradnických společenstev. Hlavním cílem tohoto sdružení již fungujících organizací je sjednocovat jednotlivé zahradnické svazy a zastupovat je při různých jednáních, zejména jde-li se o prosazování společných zájmů, prohlubování cechovní sounáležitosti a přispívání k rozvoji a propagaci zahradnického oboru (jako hlavního poslání asociace zapsaného ve stanovách). Nyní již bude záležet na aktivitě jednotlivých svazů, jak se povede nově vzniklou organizaci aktivně rozvíjet tak, aby svým programem oslovila i ostatní profesionální oborové svazy a sdružení a dostala se do povědomí všech zahradníků i státních orgánů.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *