Vzniká databáze alejových stromů

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. připravuje ve spolupráci s firmou Arboeko s.r.o. projekt zaměřený na sestavení volně přístupné databáze alejových stromů našich měst, která bude obsahovat:

• seznam použitých taxonů alejových stromů v našich městech
• lokalizaci již uskutečněných výsadeb starších 4 let
• velikost vysazovaných výpěstků a rok výsadby
• praktické charakteristiky jednotlivých taxonů
• růstové vlastnosti
• vlastnosti stanoviště
• fotodokumentaci

Cílem je soustředit data v takovém rozsahu, který by umožnil následné podrobné zhodnocení jednotlivých druhů a kultivarů stromů v městském prostředí. Řešené téma bude dále podporováno formou odborných seminářů a workshopů.
Do projektu je již zapojeno několik měst z různých krajů státu s významným zastoupením alejových stromů ve své správě. Tato města prozatím představují dílčí vzorek stromořadí v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Nyní má i Vaše město možnost podílet se na tvorbě této významné praktické pomůcky a zpřístupnit tak informace z oblasti, které často není věnováno dostatek pozornosti. V přípravné fázi tohoto projektu bychom Vás rádi požádali o informace o alejích ve vašem městě:
• taxon (rod, druh, kultivar)
• lokalizace výsadby – ulice a počet vysazených kusů
• rok výsadby
• použitý druh výpěstku (dle ČSN 464902-1, Výpěstky okrasných dřevin)
• charakteristika výsadby (technologie výsadby včetně informací o výměně substrátu, typu kotvení, ochrany stromu po výsadbě, povýsadbová péče)
Máme zájem i o neúplné informace, které neobsahují všechna vpředu uvedená data. Pokud máte zájem být do projektu zařazeni, potvrďte spolupráci hlavnímu koordinátorovi ing. Jiřímu Velebilovi a to na e-mail: velebil@vukoz.cz nebo na číslo 296 528 319.
Protože se jedná o společný projekt, který má sloužit i vám, velmi rádi přijmeme jakékoliv náměty. Jistě máte řadu zkušeností s použitím alejových stromů ve vašem městě. Napište nám, jaké údaje by byly pro vás praktické a co byste od projektu dále očekávali.
V případě zájmu si autoři projektu vyhrazují právo třídit případné nabídky podle poskytnutého objemu a kvality dat.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *