Autor
Kategorie:
Nezařazené

Využití půdního kondicionéru Agrosil LR v trávníkářství a v zahradnictví

Zakládání trávníků je spojeno s mnoha úskalími, která způsobují i při pečlivém a odborném ošetřování nečekané komplikace. Trávníky a ostatní travnaté plochy sloužící k ozeleňování extenzivních stanovišť, jsou často zakládány na nevhodných substrátech, na jílovitých utužených půdách, na píscích, na různých navážkách a výsypkách s nedostatkem přístupných živin a na zeminách s vyšším obsahem těžkých kovů. Vzhledem k těmto nepříznivým předpokladům, není potom prakticky možné dosáhnout zapojeného a dostatečně prokořeněného trávníku a ozelenit tak jinak bezútěšná místa našeho životního prostředí. Splnění podmínek optimálního stanoviště pro trávníky je třeba respektovat a důkladně zvážit ještě před samotnou přípravou pozemku, kdy je ještě možné vegetační substrát podle potřeby upravit a doplnit půdními kondicionéry pro podpoření celkové vitality rostlin.

Ke zlepšení půdních podmínek při ozeleňování všech typů stanovišť je v zahraničí již přes 40 let let úspěšně využíván granulovaný půdní kondicionér na bázi silikátových koloidů – Agrosil LR (mezi zahradníky v Německu známý i pod názvem Wurzel Turbo), který kromě 40 % silikátů obsahuje také 10 % P2O5 a díky této kombinaci látek prokazatelně podporuje růst kořenů do hloubky (obr. 1), zvyšuje prokořenění a zlepšuje drobtovitou strukturu půdy.
Fosfor, který obecně růst kořenů rostlin podporuje, není v půdě příliš pohyblivý a aplikací běžných hnojiv může být rostlinami využíván pouze v menších hloubkách. Silikátové koloidy napomáhají transportu fosforečnanů v půdě, brání vytváření jejich nerozpustných sloučenin a zajišťují jejich přístupnost pro rostliny.
Agrosil LR je převážně vodorozpustný a vytváří ve všech půdách směs silikátových gelů a silikátových solů. Vysoce molekulární silikátové gely mají koloidní vlastnosti, pronikají jemnými póry, poutají vodu a živiny. Nízkomolekulární soly jsou v půdě dobře pohyblivé a stejnoměrně se rozdělují v půdním horizontu do hloubky až 30 cm. Spojují jemné částice půdy a vytvářejí stabilnější větší agregáty. Ionty těžkých kovů jsou převedeny na nerozpustné silikáty a dezaktivovány. Koloidy (obr. 2) na sebe vážou jílovité a humusové částečky půdy a tím pozitivně ovlivňují sorpční schopnost a vodní kapacitu půdy. Tímto širokým spektrem účinků vytváří Agrosil LR podmínky pro mohutnější a hlubší prokořenění rostlin, čímž dochází k rychlejší regeneraci zatěžovaných trávníků.
Při zakládání trávníků, výsadbách dřevin apod., je výhodné Agrosil LR přimíchat do vegetačního substrátu nebo zapravit do půdy a předejít tak problémům se špatným zakořeňováním, které se mohou při dalším ošetřování trávníků objevit. Agrosil LR není hydroabsorbent, nedochází u něj k výrazným objemovým změnám a může být proto aplikován také na zapojený neprospívající trávník, jehož celkovou vitalitu a zdravotní stav je třeba podpořit. Do hlubších horizontů Agrosil LR postupně sestupuje díky závlaze půdními póry. Aplikace je možná ručně, rozmetadlem pro průmyslová hnojiva, nebo v tekutém stavu hydroseederem společně s dalšími komponenty při hydroosevu.
Použití půdních kondicionérů ovlivňuje svými mechanismy mikrobiální aktivitu a půdní život vůbec. V nádobových pokusech na Univerzitě v Paderbornu (obr. 4) bylo ve vegetačním substrátu s Agrosilem LR prokázáno statisticky velmi vysoce významně vyšší množství půdních bakterií a hub proti variantě bez Agrosilu LR.
Podle Raspa (1981) zpřístupňuje Agrosil LR rezervoár půdních živin a tak je podstatně zvyšováno využití živin obsažených půdě a jejich příjem rostlinou (obr. 5). Příčinou zpřístupňování živin je silný kořenový růst a činnost koloidů. Existující zásobárna živin v půdě je mobilizována, její využití se zvyšuje a hnojení se stává efektivnější. Použití Agrosilu LR je důležité především při regeneračních opatřeních na zatěžovaných trávnících a dalších plochách, které jsou vystavovány častému stresu.
Odolnost a vitalita trávníků úzce souvisí s obsahem silikátů v listech travních rostlin, protože všechny druhy čeledi lipnicovitých, do kterých trávy botanicky patří , ukládají silikáty do buněčných stěn, které jsou tímto zesíleny a celková odolnost vůči houbovým chorobám a rezistence listů proti infekci je zvýšena (obr. 6).
Na problémová stanoviště je Agrosil LR používán pro jeho dlouhodobé působení v půdě a schopnost vytvářet ze sterilních a neplodných půd stanoviště vhodná pro vývoj rostlin. Úspěšné ozelenění těchto problémových a často také kontaminovaných stanovišť (obr. 7) je umožněno imobilizací těžkých kovů v půdě silikátovými gely a zvýšením tolerance rostlin k zasolení.
Na intenzívně využívaných trávnících jako jsou jamkovitě golfových hřišť bývá Agrosil LR zapravován do substrátu ještě před založením trávníku, ale úspěšná je také jeho aplikace na povrch jamkovitě po aerifikaci společně s pískováním.
Základem zdravého a vitálního trávníku je především silný a mohutný kořenový systém, kterého můžeme dosáhnout především vytvořením nejlepších předpokladů pro jeho růst. Jednou z možností jak tohoto dosáhnout je používání půdních kondicionérů, které jsou pro podpoření růstu kořenů u trávníků určeny.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *