Výstavba systému podzemní závlahy svépomocí

Co Vám přinese automatický systém podzemní závlahy? Je praktický a spolehlivý: Zařízení se skládá z podzemního potrubí a výsuvných turbínových zavlažovačů, které jsou v klidovém stavu přesně v úrovni povrchu. Po otevření ventilu a vpuštění vody do systému se turbínový zavlažovač vysune nahoru a zavlaží okolní plochu.

Je účinný a jednoduchý: Automatickým zavřením ventilu je závlaha ukončena a zavlažovač se zasune zpět. Zahrada je stále bezvadně zavlažena a zůstává bez mechanických překážek.
Nahrazuje svědomitého zahradníka: Potrubní systém je rozdělen do okruhů, které stejnoměrně zavlaží příslušnou část zahrady. Každý okruh je ovládán magnetickým ventilem. Magnetické ventily jsou ovládány řídící jednotkou.
Šetří peníze: Vhodným programováním systému se mohou uspokojit nároky a potřeby závlahy každého druhu rostlin ve dne i v noci. Je snížena spotřeba vody a zvýšena estetická úroveň bydlení. Zapojením srážkového čidla do systému se dosáhne další úspory při minimální investici, neboť při dešti je automatická závlaha přerušena do doby, než dojde k vyschnutí srážkové vody z čidla.
Výhody sortimentní řady CLABER RAINJET
Rainjet je výkonný systém podzemní závlahy s charakteristikou profesionálního systému. Systém je bezpečný a bezporuchový. Výhradní dovozce sortimentu CLABER do ČR, firma WERCO s.r.o. nabízí kvalifikovanou poradenskou službu pro instalaci závlahových systémů. Zdarma vyhotoví projekt včetně předběžného rozpočtu. S cenou materiálu pro menší zahrádku se vejdeme do 7000 Kč, pro větší zahradu je třeba počítat s 10 – 20 000 Kč. Díky jednoduché montáži všech prvků se obejdete bez instalatérské firmy, přičemž náklady na práci tvoří většinové náklady.
Několik slov k tématu VODA
Co je vlastně voda: Pořízením systému CLABER Rainjet vybudujete zavlažovací zařízení prvotřídní kvality. Při instalaci musí být respektováno několik základních pravidel, vyplývajících z fyzikálních zákonů, kterými se řídí chování a užití vody.
Tlak kapaliny: Tlak kapaliny je váha vodního sloupce na jednotku plochy, nezávisle na tvaru a objemu nádoby (udává se v BAR). V zavlažovacím systému platí tyto kategorie: STATICKÝ TLAK: údaj na manometru při vypnutém systému. DYNAMICKÝ TLAK: údaj na manometru při provozu systému. Dynamický tlak je vždy v důsledku tlakových ztrát způsobených třením vody v potrubním systému jakož i průtokovým množstvím nižší než statický tlak. Statický tlak se rovná dynamický tlak minus ztráty tlaku.
Průtokové množství: Množství vody, které proteče potrubím za časovou jednotku (l/min.). Ztráty tlaku jsou tím větší, čím menší je vnitřní průměr potrubí.
Dopravní výška: Výškový rozdíl mezi čerpadlem a načerpaným vodním sloupcem.
Zdroje vody a dostupnost
Voda je životně důležitý prvek pro celé lidstvo. Voda pro závlahu může být získávána z povrchových zdrojů (řeka, rybní, potok atd.) a podzemních (studny apod.) zdrojů nebo z obecního či městského vodovodu. Spotřeba vody by měla být maximálně účelná a racionální.
V příštím čísle budeme v tématu podzemní závlahy pokračovat návodem k instalaci podzemní závlahy včetně vypracování projektu a doporučení závlahy pro jednotlivé rostliny.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *