Výskyt múčnatky papriky na Slovensku

V júni roku 2006 bol v skleníkových podmienkach pestovania papriky v oblasti Dunajskej Stredy zaznamenaný výskyt svetlozelených difúznych škvŕn na povrchu listov. Príznaky boli veľmi podobné tým, ktoré vyvolávajú plesne (napríklad na viniči) – na spodnej strane listov sa nachádzal belavý hubový povlak. Po mikroskopickej analýze sme tento stav identifikovali ako múčnatku papriky. Jej pôvodcom je huba Leveilulla taurica (Lév.) G. Arnaud. (nepohlavné štádium tejto huby sa nazýva Oidiopsis taurica (Lév.) Salmon, syn.).

Druh múčnatky Leveilulla taurica napadá viac ako 700 druhov patriacich do 246 rodov z 52 čeľadí. U kultúrnych druhov je široko rozšírený v rámci rodov čeľadí Fabaceae (Cicer, Lens, Lupinus, Medicago, Pisum, Vicia), Solanaceae (Capsicum, Lycopersicum, Nicotiana, Solanum ale aj Hyoscyamus) a Asteraceae (Aster, Chrysanthemum, Cichorium, Cirsium, Helianthus, Lactuca, Tagetes ale aj Taraxacum).
Múčnatka papriky je široko rozšíreným druhom vo všetkých teplých a arídnych oblastiach sveta, v mediteránnej oblasti v južnej časti Európy, od Portugalska po Ukrajinu, ďalej v Malej Ázii, v celej centrálnej Ázii po Mongolsko, v Číne, Tchajvane, Japonsku, Pakistane, Oceánii, od severnej Afriky po južnú, v Amerike – hlavne v južných častiach USA, v centrálnej Amerike, v južnej časti Argentíny a v Chile.
Na Slovensku podľa literárnych údajov boli už dávnejšie zaznamenané ojedinelé výskyty. Prvé výskyty na paprike (Capsicum annuum L.) boli zaznamenané v roku 1980 (Nitra, Výstavisko Agrokomplex, Zácha, Paulech). Ďalší výskyt bol zistený v roku 1989 (Hurbanovo – Sesíleš, Paulech). Okrem papriky na Slovensku boli opísané výskyty tohto druhu múčnatky aj na divorastúcich druhoch rastlín a to na Helianthemum nummularium (L.) Mill. (Modrová, Paulech, 1963) a na Teucrium chamaedris L. (Modrová, Pačkovica, Paulech, 1989, 1990, Prenčov, K m e ť, 1888).
Múčnatka na paprike napadá všetky nadzemné časti okrem plodov. Na listoch, stonkách a súkvetiach huba spočiatku vytvára biele, neskoršie sivasté povlaky v tvare hustých, dobre vyvinutých škvŕn. Prvé príznaky napadnutia na listoch sa objavujú na vrchnej strane vo forme svetlozelených difúznych škvŕn. Na rozdiel od ostatných druhov známych múčnatiek napríklad na uhorkách, petržlene, viniči či jabloni, kde sa podhubie (mycélium) rozrastá iba na povrchu pletív, u druhu napadajúceho papriku sa podhubie rozrastá najprv v medzibunkových priestoroch a až neskoršie aj na povrchu pletív. Takže viditeľné príznaky na spodnej strane listov papriky sú vytvorené z hustých povlakov huby pozostávajúcich z povrchového podhubia a nosičov spór (konídionosiče) zo spórami (konídiami).
K infekcii papriky uvedeným druhom múčnatky dochádza nasledovne: konídie po vyklíčení a prerastaní do pokožkových (epidermálnych) buniek a vzniku primárnych korienkov huby (haustórií) vytvárajú spočiatku iba vnútorné (endofytické) podhubie, ktoré v medzibunkových priestoroch preniká do okolitých buniek a vytvára sekundárne haustóriá. Konídionosiče vyrastajú na vnútornom podhubí a na povrch infikovaných pletív sa dostávajú cez prieduchy. Konídie na konídionosičoch vznikajú jednotlivo. Sekundárne konídie sa tvoria na tých istých konídionosičoch po opadnutí primárnych konídií. Väčšinou sa vytvorí jedno konídium za 24 hodín. Konídiá sa uvoľňujú okolo poludnia. Pohlavné spóry (askospóry) vznikajú v plodniciach na sekundárnom povrchovom podhubí.
Metódy ochrany papriky na Slovensku proti múčnatke nie sú zatiaľ rozpracované. Ani v chemickej ochrane u nás nie sú registrované prípravky. V zahraničí (aj v ČR) je registrovaný prípravok Ortiva na báze azoxystrobinu s translaminárnym a systémovým účinkom v dávke 0,48 – 0,96 l.ha -1. Prípravok Ortiva je účinný aj proti hnedej škvrnitosti papriky a proti sklerotíniovej hnilobe. V zahraničí (v ČR nie) je proti múčnatke na paprike registrovaný aj kontaktný prípravok na báze síry Kumulus WG v dávke 1,5 – 3,0 kg.ha –1 so snáď najkratšou ochrannou dobou (tri dni) a listový biopreparát Lecithin v dávke 0,9 – 1,8 l.ha -1. Dávkovanie prípravkov závisí na veľkosti porastov – u väčších porastov sa aplikujú vyššie dávky.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *