Vyhláška MZe č. 298/2000 Sb.,

kterou se stanoví seznam vinařských obcí, seznam viničních tratí a jejich vymezení, ve znění vyhlášky č. 402/2002 Sb.

298

VYHLÁŠKA
Ministerstva zemědělství
ze dne 21. srpna 2000,
kterou se stanoví seznam vinařských obcí, seznam viničních tratí a jejich vymezení a seznam odrůd révy vinné v jednotlivých vinařských oblastech, z jejichž hroznů lze vyrábět víno s přívlastkem
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 5 odst. 10 zákona č. 115/1995 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících právních předpisů, ve znění zákona č. 216/2000 Sb., (dále jen „zákon“):

§ 1
Vinařské obce a viniční tratě v jednotlivých
vinařských oblastech
Seznam vinařských obcí ve vinařských oblastech a seznam viničních tratí ve vinařských obcích je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

§ 2
Vymezení viničních tratí
Viniční tratě jsou vymezené souborem pozemků a částí pozemků, jejichž hranice jsou zakreslené ve Státní mapě 1:5000 – odvozené,1) uložené rovněž u Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského a na obecních úřadech v dotčených vinařských obcích. Seznam čísel mapových listů viničních tratí v jednotlivých katastrálních územích je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

§ 3
Odrůdy révy vinné v jednotlivých vinařských
oblastech, z jejichž hroznů lze vyrábět víno
s přívlastkem
Seznam odrůd révy vinné v jednotlivých vinařských oblastech, z jejichž hroznů lze vyrábět víno s přívlastkem, je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 4
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr:
Ing. Fencl v. r.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *