VŠÚO Holovousy v roce 2003

V rámci bilancování činnosti VŠÚO, s. r o., Holovousy za rok 2003 se může hovořit o: * ukončení mezinárodního projektu, který byl zařazen do 5 Rámcového programu EU * dvou menších projektech MŠMT * jednom projektu MZe ČR * účasti na kongresech a seminářích v zahraničí (Eucarpia – Francie, Evropská organizace výzkumných institucí EUFRIN – Itálie, virologický kongres – Španělsko, problematika meruněk a pěstování lokálních odrůd – Německo, mezinárodní porady – Polsko, Itálie, Slovinsko).

V roce 2004 bude VŠÚO Holovousy pokračovat v řešení 15 výzkumných projektů a bude zahájeno řešení čtyř nových výzkumných projektů MZe ČR. Ústav se z celkového počtu projektů podílí v pěti jako spoluřešitelská organizace spolu s ČZU Praha, MZLU Brno, VÚRV Praha-Ruzyně a CHI Žatec. Naopak, na řešení deseti projektů má ústav postavení odpovědného řešitele a je do nich zapojeno mnoho dalších subjektů, především z univerzit, ovocnářských a školkařských podniků ČR.
Na základě zákona č. 148/2003 Sb., byl VŠÚO Holovousy zařazen MZe ČR jako Účastník národního programu pro kolekce ovocných dřevin, bobulovin, jahod a virů ovocných kultur. Jedná se o více než 2200 odrůd ovocných druhů na ploše 27 ha, které vyžadují péči a zároveň odpovědnost za jejich uchování příštím generacím ovocnářů a šlechtitelů.
V roce 2003 byly zrušeny dotace na poradenské kroužky, přesto ústav i nadále věnoval poradenství velkou pozornost. Do systému signalizace a poradenství bylo zapojeno více než 45 ovocných subjektů. Kromě toho pracovníci zajišťovali expertní a poradenskou činnost v oblasti dodržování technologické kázně, při zakládání nových výsadeb, nebo v podobě operativního poradenství v průběhu vegetačního období.
Výzkumní pracovníci publikovali desítky vědeckých a odborných článků a sdělení v domácích i zahraničních médiích. Náročná byla i rozsáhlá agenda, která se týkala telefonických a listovních dotazů a rad v průběhu celého roku.
VŠÚO Holovousy, s. r. o., je držitelem pověření pro registrační testování biologické účinnosti nových pesticidů a pro diagnostiku vybraných virových chorob na ovocných plodinách.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *