Voda v zahradě zvyšuje její obytnost – I. díl

Voda jako významný přírodní prvek nachází široké možnosti uplatnění také v zahradním prostředí. Odjakživa byla považována za nenahraditelný zdroj života, a proto se nacházela v úzkém spojení s člověkem. Pouze v její blízkosti mohl člověk existovat a přežívat.

Vedle těchto životně důležitých funkcí měla voda také významné poslání krajinotvorné a výtvarné. Neustále bude obdivována krása proudící vody horských potoků a bystřin nebo vodního toku v lužní krajině obklopeného vegetací či dokonce klidné hladiny rybníků. Mnohotvárné příklady vody v přírodě mají svůj nenapodobitelný charakter, mají svoje kouzlo a vyvolávají rozdílné pocity. Stojatá vodní plocha, nebo klidný až líný tok řeky vyvolávají náladu klidu a uvolněnosti, prudká proudící voda naopak dojem vzruchu, napětí a neklidu.

Nezastupitelné postavení má voda v oblasti architektonické tvorby, obzvláště zahradní. Dokladem jsou historické zahrady, jejichž kompoziční skladba využívá vodu jako základní výrazový prvek, který se s architekturou budov vzájemně doplňuje. Nemálo je případů, kde voda dokonce přesahuje areál zahrad a končí v krajině velkými vodními plochami. Příklady nám poskytují mnohé historické francouzské a anglické zahrady (Le Noitre, Capability Brown, Humpry Repton, Wiliama Kent atd.).*

Text a foto

Ing. Drahoslav Šonský, CSc.

Celý článek naleznete v časopisu Zahradnictví č. 7/2017.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *