Vliv hnojení na obsah vitaminů v hlávkovém zelí

Hlávkové zelí je nejvýznamnější a nejpěstovanější zeleninou v České republice. Je typickou zeleninou mírného pásma, nejvíce pěstovanou právě v Evropě. Jeho široké uplatnění ve výživě, možnost snadné konzervace a dlouhodobého skladování, vysoká nutriční hodnota a snadná pěstitelská technologie jsou důvody jeho rozšíření u nás.

Zelí se vyznačuje vysokou nutriční hodnotou, značným obsahem minerálních látek (Ca, Mg, P, S) a vlákniny. Z antioxidačních látek obsahuje bílé hlávkové zelí karotenoidy (α-karoten, β-karoten), flavonoidy (kvercetin, kempferol, isorhamnetin), vitamin E (α-tokoferol, γ-tokoferol), vitamin C, glukosinoláty (sinigrin, glokuiberin, glukosibarin, 4-hydroxyglukobrassicin), chlorofyl, zinek a selen. Čerstvé zelí působí dieteticky a podporuje trávení. Hořčičné oleje uvolněné z glukosinolátů mají antibakteriální a fungicidní účinek. Velký význam má však i kvašené zelí, a to pro obsah vitaminu C. Kyselina askorbová je považována za nejvýznamnější antioxidační látku. Průměrný obsah vitaminu C v čerstvém hlávkovém zelí se podle údajů z literatury pohybuje v rozmezí 249 – 450 mg/kg. Zda a jakým způsobem ovlivňuje obsah tohoto vitamínu používané hnojivo, jsme se pokusili ověřit prostřednictvím následujícího pokusu.
Podmínky pokusu
Experiment byl založen na pozemcích Zahradnické fakulty v Lednici v roce 2005. Jako pokusná plodina bylo použito hlávkové zelí, odrůda Trvalo F1 (Semo, s. r. o., Smržice). Tato odrůda se vyznačuje mohutnějším vzrůstem, vyšším košťálem a je vhodná pro dlouhodobé skladování.
Cílem práce bylo stanovení obsahu vitaminu C v hlávkovém zelí v závislosti na použitém druhu organického hnojiva a skladování. V pokusu byly použity následující varianty výživy: kontrola – nehnojeno, chlévský hnůj, kompost, Agormin, Agro, Dvorecký agroferm a minerální hnojivo. Charakteristika použitých hnojiv je uvedena v tabulce 1. Pozemek byl před výsadbou dohnojen na základě půdního rozboru a odběru živin předpokládaným výnosem.
Obsah vitaminu C byl stanoven metodou kapalinové chromatografie (HPLC). Analýzy byly prováděny ihned po sklizni a následně po pěti měsících skladování. Průměrný vzorek tvořily vždy tři hlávky bez košťálu. Skladování probíhalo při průměrné teplotě 0 °C a při relativní vzdušné vlhkosti 90 – 95 %.
Výsledky
Průměrný obsah vitaminu C určený ihned po sklizni byl 434 mg/kg a průměrné ztráty skladováním činily 12 %. Mezi jednotlivými variantami výživy nebyly zjištěny statisticky významné rozdíly. Dosažené průměrné hodnoty obsahu vitaminu C u jednotlivých variant před a po skladování uvádí tabulka 2.
Zjištěné hodnoty obsahu vitaminu C odpovídají údajům uváděným v literatuře. Výsledky vykazují, že alternativní hnojiva, především Dvorecký agroferm a Agormin, mohou pozitivně ovlivnit nutriční kvalitu zeleniny. Perspektivní využití takovýchto hnojiv, hlavně v alternativních výrobních systémech, tak může přispět ke zvýšení hodnoty zelinářské produkce.

Práce vznikla za podpory projektu MZe ČR QF 4195.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *