Vinohradnický výzkum na Zahradnické fakultě v Lednici

Vinohradnický výzkum na Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity v Brně řeší nejaktuálnější témata vinohradnické produkce. Výzkumné náměty vychází přímo od vinohradnických podniků, které potřebují řešit problémy, se kterými se ve svých vinicích denně potýkají.

Výzkum neprobíhá ve variantách o velikosti několika keřů, ale přímo ve výrobní praxi. Předností této spolupráce je skutečnost, že výsledky je možné ihned a bez problémů aplikovat v praxi.

Stejně jako jsou rozsáhlé problémy vinohradnické praxe, tak je obšírný také výzkum, který se snaží postihnout většinu aktuálních problémů. Značný objem výzkumu je zaměřený na otázky ošetřování révy vinné v nadstavbovém managementu integrované produkce. Tyto otázky se řeší v rámci projektů Technologické agentury České republiky.

 Projekt s názvem Různé způsoby ozeleňování a ošetřování vinohradů a jejich vliv na omezení eroze a kvalitu produkce je zaměřený na tvorbu ozeleňovacích směsí do vinic a problémy s výsevem a ošetřováním. Zkoušení ozeleňovacích směsí probíhá na šesti lokalitách po celé Moravě. Během řešení se směs postupně optimalizovala do podoby, která by měla umožnit optimální pěstování v meziřadí vinice. Důležitým aspektem druhové diverzity je také použité ošetřování.

Text a foto

Prof. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D.,

Zahradnická fakulta,

Mendelova univerzita v Brně

Celý článek naleznete v časopisu Zahradnictví č. 11/2017.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *