Vinaři řeší útlum odbytu sazenic

Vstup do Evropské unie znamená konec rozšiřování viničních ploch. Produkce školkařů se proto omezí pouze na prodej sazenic určených pro podsadbu a obnovu stávajících ploch. Je zřejmé, že vinaři budou mít více času na výběr odrůd, klonů a podnoží a jejich zájem uspokojí jen zdravý bezvirózní materiál, který nabídnou v širokém sortimentu. Velký podíl na rozšiřování kvalitního sortimentu sazenic má rodinná firma Vinařský dům Bacchus v Mělníku.

Rodinná firma vznikla v roce 1990. V prvních dvou letech hospodařila pouze na pronajatých pozemcích o pěti hektarech vinic bývalého statku Mělník a jednom hektaru orné půdy pronajaté od soukromého zemědělce. Sídlo vinařského podniku je v Mělníku – Mlazicích, což je okrajová část Mělníka směrem na Liběchov.
Práci ve vinohradu a vinném sklepě zpočátku zajišťovali pouze rodinní příslušníci při zaměstnání. Pro potřeby firmy bylo nutné přebudovat starý statek, který leží v nejnižším místě Mělníka, těsně u Labe. V roce 1992 nakoupili část viniční tratě Klamovka (5,5 ha) a zároveň se jim podařil nákup menších pozemků v Mlazicích, vhodný pro výrobu štěpovaných révových sazenic. Pozemky tvoří lehké říční náplavy hlinito-písčité půdy s možností závlahy. Na přelomu let 1993 – 1994 bylo nutné pronajaté vinice opustit pro nevyjasněné majetkové poměry a stále se zvyšující nájmy.
V letech 1994 – 1996 firma nakoupila a vysadila další plochy ve viniční trati Na bílých břehách. V následujícím období se soustředila podle majitele doc. Ing. Viléma Krause, CSc. na získání ploch v prostoru Mlazic, v sousedství Labe se záměrem výsadby prostorových izolátů a na rotaci révových školek. Rozhodujícím kritériem byla možnost využívat vodu k závlaze.
V současné době obhospodařuje podnik 33 ha vinic a 8,4 ha je připraveno na jarní výsadbu 2004. Z plochy stávajících vinic jsou čtyři hektary podnožové vinice jako prostorový izolát a dva hektary jako prostorový izolát pro produkci oček. Kromě toho se 12,5 ha orné půdy využívá pro révové školky. Firma má v nájmu také 1,9 ha podnožové vinice v Březí u Mikulova a smluvně zajištěnou produkci podnožových řízků ještě z dalších 1,5 ha podnožových vinic.
Hlavní náplní firmy Vinařský dům Bacchus je výroba štěpovaných révových sazenic. Ročně se štěpuje 500 000 – 550 000 podnožových řízků, převážně vlastní produkce. Rouby zčásti nakupují od tuzemských pěstitelů, některé odrůdy či klony v zahraničí. Protože produkce sazenic nestačí poptávce, musí pro sazenice do SRN, Francie a Rakouska. Značnou část tohoto materiálu zahraniční školkaři vyrábějí na zakázku.
Pečlivý výběr odrůd
Jarní výsadbou končí poslední možnost rozšiřování viničních ploch u nás. To znamená také změněné podmínky pro školkaře, protože zákazníci budou kupovat výsadbový materiál pouze na podsadbu a obnovu stávajících ploch. Mnoho vinařů se finančně vyčerpalo výsadbou nových ploch vinic, kde musí provádět podsadby a budovat opěrné konstrukce. Z toho důvodu bude u nich obnova starých vinic přicházet v úvahu za tři až pět let. Do té doby musí školkařské podniky do značné míry změnit náplň produkce.
Pěstitelé sazenic si musí uvědomit, že vinaře již nebude tlačit čas jako před vstupem do Evropské unie a budou proto muset pečlivěji vybírat odrůdy, klony i podnože pro obnovu vinic. Přednost bude mít nejen materiál vysoké šlechtitelské kvality, ale i materiál testovaný na virová onemocnění, případně i na bakteriální nádorovitost. Dalším úkolem pro množitele je rozšíření nabídky podnoží, zvláště pro speciální podmínky.
Změny v pěstování podnoží
Podnože musí být testované na viry a bylo by vhodné náš sortiment rozšířit o podnože jako Börner a Paulsen 1103. Také pěstování podnoží zaznamenává změny. Z bratislavského vedení se přechází na vedení stolové, které vyžaduje v letním období méně pracovních sil, i když výtěžnost řízků je nižší. Školkaři musí zlepšit kvalitu sazenic, a to se dá pouze celým souborem opatření od řádné výživy v matečních vinicích, přes uskladnění množitelského materiálu do doby štěpování v chladících skladech, zlepšení protiplísňové ochrany při předrychlování, až po řádnou agrotechniku révových školek s využitím listových hnojiv s biologicky aktivními látkami.
Orientace na stolní odrůdy
Překonáním předpokládané stagnace v odbytu révových sazenic pomůže i zvýšení nabídky stolních odrůd pro drobné pěstitele. Prozatím tato produkce narážela na sortiment odrůd. V listině povolených odrůd byly zapsány až na malé výjimky pouze odrůdy Vitis vinifera, tedy takové, které se dají s úspěchem pěstovat pouze v teplejších místech naší republiky a navíc jsou napadány houbovými chorobami.
Nové rezistentní odrůdy se zvýšenou odolností proti mrazům a které jsou ranější, umožňující pěstování révy i tam, kde to ještě donedávna nebylo možné, se mohou v režimu CAC (konformní rozmnožovací materiál) množit teprve od letošního roku. Produkce takových sazenic napomůže přežít školkařským podnikům ohrožených v budoucích letech stagnací výsadeb.
Novošlechtění vysazená na ukázku
Vinařský dům Bacchus má kromě prostorových izolátů, kde je shromážděn základní (Basis) materiál virově testovaných podnoží a klonů, v úmyslu vysadit letos plochu stolních rezistentních odrůd. Zákazníci se tu budou moci lépe seznámit s novošlechtěními a zároveň plocha poslouží pro produkci roubů a kontrolu zdravotního stavu. Firma má také přihlášeno do státních odrůdových zkoušek pět novošlechtění ´Dominu´ (SRN), ´Dornfelder´ (SRN), ´Hibernal´ (SRN), ´Merlan´ (MI-5-26 ČR) a ´Tintet´ (ČR). U přihlášených novošlechtěních provádí udržovací šlechtění.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *