Vertikutací a groomingem proti travní plsti

V každém travním porostu se postupem času usazují odumřelé travní výhony a v drnu vzniká vrstva plsti, která brání průniku světla, vody, hnojiv k odnožovací uzlině a kořenům, zhorší se také výměna plynů a cirkulace vzduchu v travním drnu, což má za následek:

• omezení růstu nových výhonů,
• omezení růstu nových kořenů a nové kořeny vyrůstají mělce na povrchu, často jen ve vrstvě plsti,
• dochází k redukci mikrobiální aktivity – nově odumřelý organický materiál není rozložen a zůstává v oblasti odnožovací uzliny – další hromadění plsti,
• výrazně zhorší zdravotní stav trávníku – vyšší náchylnost k chorobám,
• zhorší se herní kvalita – golfový míček se neodráží, ale zapadne, zpomalí se patovací povrch (obr.1)
• je třeba mnohem častěji aplikovat agresivnější formu vertikutace k odstranění nahromaděného organického materiálu.

Grooming jako prevence
Pro prevenci před tvorbou travní plsti by se na sportovních plochách, zejména na golfových hřištích, ale i na soukromých greenech, měl grooming (tzn. v překladu pročesávání) zařadit do pravidelných operací při ošetřování trávníku. Groomery jsou používány při seči greenů (jamkovišť), kde je vhodná vzdálenost mezi jednotlivými hvězdicemi 0,25“ (tj. 6,35 mm). Nově jsou u některých výrobců dostupné groomery i na sekačky drah, kde je vzdálenost hvězdic širší – 0,5“ (tj. 12,7 mm). Při výběru groomeru je nutné se zaměřit na následující parametry:
● hvězdice groomeru a drážky předního rýhovaného válce by se měly prolínat (obr. 2). Přední rýhovaný válec vztyčuje horizontálně rostoucí výhonky a čepele hvězdic groomeru je ustřihne dříve, než se stačí znovu položit. Tím se docílí mnohem kvalitnější seče,
● vzdálenost groomeru a vřetena by měla být co nejmenší. Tento parametr je velmi důležitý pro kvalitní kopírování terénu. Při delší vzdálenosti mezi groomerem a vřetenem může docházet ke skalpování trávníku (obr. 3)

Rozdíly v groomingu a vertikutaci
Grooming není často dobře pochopen a je často zaměňován s vertikutací (prořezáváním), a to i některými výrobci. Grooming i vertikutace slouží odlišným potřebám ošetřování trávníků, avšak oba jsou nezbytné a důležité. Grooming
Groomery jsou konstruovány k prevenci proti tvorbě travní plsti, podpoření růstu nových výhonů ve vertikálním směru.
Technické parametry:
● vzdálenost mezi čepelemi hvězdic: 6,35 – 12,7 mm,
● hloubka záběru není více než 10 % pod výškou seče, zasahuje pouze do travního porostu,
● groomer se otáčí v poměru 1,75:1 k otáčkám vřetene.
Frekvence použití: Pravidelně během vegetace, pokud podmínky dovolí (neměl by být praktikován při vysokých teplotách ). Na greenech používány většinou denně. Je možno ihned hrát, trávník není nijak poškozen (obr. 4)
Vertikutace
Vertikutátory nebo vertikutační kazety na vřetenové sekačky jsou konstruovány pro odstranění již vzniklé plsti z trávníku. Plsť je z trávníku vyčesána a trávník je vertikálně prořezán, čímž jsou horizontálně rostoucí výhonky přesečeny až u báze travních rostlin.
Technické parametry:
● vzdálenost mezi čepelemi hvězdic: 12,7 – 2,54 mm i větší (záleží na stavu trávníku),
● hloubka záběru zasahuje až na povrch půdy, někdy až cm do půdy,
● vertikutační kazety se otáčí v poměru 1:1 k otáčkám vřetene.
Frekvence použití: většinou dvakrát až třikrát za vegetaci, na golfových greenech může být aplikována i v kratších časových intervalech (např. jedenkrát za čtrnáct dní). U agresivnější operace, je třeba určitý čas na regeneraci trávníku (obr. 5).
Princip groomerů
Zatímco vřeteno se spodním nožem sečou v horizontální rovině, aby odstranily vertikálně rostoucí výhonky, Turf Groomer je navržen tak, aby do trávního porostu zasáhl hlouběji než nože vřetena a odstranil tak horizontálně rostoucí výhonky a jiný organický materiál (obr. 5). Po odstranění špiček výhonů se aktivují růstové zóny v oblasti odnožovací uzliny. Je podpořen vertikální růst nově vyrůstajících výhonů, zatímco růst laterárních výhonů se minimalizuje. Díky vertikálnímu růstu výhonů se otevře travní drn a zlepší se průnik vody do půdy, výměna plynů a dochází rychlejší vysušení porostu, čímž se zredukuje možnost výskytu chorob. Trávník je zdravější, odolnější a rezistentnější vůči biotickým a abiotickým vlivům. Kromě podpoření odnožování z odnožovací uzliny, pravidelný grooming přispívá k lepšímu prokořenění do hlubších vrstev půdy, což se pozitivně odrazí na zdravotním stavu trávníku a jeho celkové kvalitě. Navíc se groomingem zvyšuje rychlost greenů, aniž by bylo třeba snižovat výšku seče, což je důležité zejména v letním období. Při nízké seči za horka se zvyšuje stres travních rostlin, které se pak stávají náchylnější k vnějším vlivům prostředí. Pokud provedeme grooming před doséváním nebo top-dressingem, otevřený drn umožní lepší propadání osiva či písku mezi rostlinkami až k půdnímu povrchu a prováděné operace budou mnohem efektivnější.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *