Veřejné parky a lesoparky v Litvě

Litva je zemí ležící na pobřeží Baltského moře a patří mezi tzv. baltské země. Na rozdíl od ČR není hustota obyvatelstva tak vysoká a také počet velkých měst je malý. Navíc dvě třetiny obyvatelstva žijí právě v těchto městech. Rovinatá a řídce obydlená krajina s řadou remízků, vodních ploch a čistým životním prostředím, je útočištěm pro mnoho vzácných druhů rostlin a zvířat.

Díky vysoké hladině podzemní vody je snad každý městský park nebo přilehlý lesopark obohacen o jednu velmi výraznou složku – vodní plochu. Ta je buď přírodní, nebo vytvořena uměle s minimálními náklady a maximálním efektem. V podstatě se jenom vyhloubí patřičně hluboká díra, vytvaruje se půdorys tak, aby působil přirozeně, a umělé jezero je hotovo. Během několika sezon, jsou takovéto vodní plochy využívány už ke koupání obyvatelstva. Po několika letech (pěti a více), jsou plnohodnotnými biotopy s vodní vegetací a bohaté na živočišné druhy.

Text a foto Bc. Tomáš Vencálek,

Botanická zahrada hl. m. Prahy 

Celý text článku naleznete v tištěné verzi časopisu Zahradnictví 5/2015

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *