Velký atlas odrůd ovoce a révy

Mnohde základ odborné zahradnické knihovny tvoří publikace o odrůdách, jejich charakteristikách a celkovém hodnocení. Často v nic pěstitelé nebo i zájemci o nové výsadby listují, studují a vybírají ty odrůdy, které nejlépe vyhovují daným podmínkám a potřebám.

Odrůdová skladba se každoročně mění – nové odrůdy jsou povolovány, jiné, méně vyhovující nebo překonané – restringovány. Seznam všech odrůd pěstovaných rostlin každoročně najdete ve Státní odrůdové knize České republiky. Část, která se týká ovocných druhů a révy, které byly zapsané k 1. 7. 2002 v Státní odrůdové knize je zpracována v této publikaci.
V posledních několika letech bylo vydáno několik brožovaných nebo vázaných pomologií ovocných druhů a révy vinné nebo pouze jednoho druhu. Kompletní publikace zaplnila letitou mezeru a nabízí tak čtenářům kvalitní textovou, ale především obrazovou část.
Před popisy a fotografiemi odrůd jednotlivých druhů je uvedena charakteristika, která je členěna do základních kapitol Obecná charakteristika, Výběr stanoviště – nároky, Pěstitelská technologie, Choroby a škůdci.
Vlastní popisky jsou stručné, zaměřené na morfologické a pěstitelské znaky – Původ, Požadavky, Růst, Plod, Podnož, Plodnost, Tvar, Zrání, Odolnost a Celkové hodnocení.
Dále jsou v knize uvedeny některé odrůdy, které se pěstují v sadech a zahradách a nejsou již registrovány. Vedle nich jsou zde uvedeny i méně známé druhy, u kterých registrace není podmíněna zákonem.
Předností publikace je kompletnost ovocných odrůd, výstižnost popisů, ale především vysoce kvalitní fotografie, které vynikly na křídovém papíru.
Ing. Miloslav Richter a kol.: Velký atlas odrůd ovoce a révy, Vydal TG Tisk, s. r. o. Lanškroun ve spolupráci s ÚKZÚZ v Brně, 2001. Počet stran 158, formát A4, křída.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *