Vegetační zakládání trávníků

Urostlý trávník, na kterém se dá relaxovat a sportovat je snem většiny z nás. Při zakládání a údržbě trávníků lze uplatnit celou řadu pracovních postupů. V současnosti nejrozšířenější varianta přímého výsevu na stanoviště, je stále častěji nahrazována využitím předpěstovaných trávníků v podobě trávních rohoží (rolovaných travních koberců a dlaždic), jejichž sortiment na je trhu poměrně široký. U nás jsou nejrozšířenější hřišťové trávy, které dobře odolávají zvýšené námaze (sešlap) a míchané směsi lučních nebo okrasných trav vhodné především do suších podmínek.

Před vlastním rozvíjením travních rohoží nebo pokládáním travních dlaždic na pozemku je nutné provést řadu pracovních operací a respektovat několik hlavních zásad, které jsou shrnuty následujících bodech:
– volba vhodného termínu transplantace je především na jaře nebo na podzim, kdy je zajištěn dostatek půdní vláhy a minimální teplota potřebná pro růst kořenů (8 0C),
– odstranění původního vegetačního pokryvu příp. plevelů (aplikace totálních herbicidů),
– odstranění případných nečistot a kamenů o velikosti nad 50 mm,
– důkladné „předvýsadbové“ zpracování půdy pomocí kombinátorů, rotačních kypřičů nebo vibračních bran do hloubky min. 150 mm,
– důkladné urovnání půdního povrchu s odstraněních všech nerovností,
– dodržení období pro slehnutí půdy případně její poválení a částečné udusání,
– doplnění potřebných živin (vhodná jsou především dlouhodobá hnojiva, která byla speciálně vyvinuta pro trávníkářské účely),
– zlepšení půdní struktury, u lehkých půd přídavkem organické hmoty hlavně kompostů, naopak u těžších půd je vhodné její promísení s pískem,
– zvláště u trvale zamokřených pozemků je potřebné jejich odvodnění.
V současnosti se produkcí předpěstovaných trávníků u nás, ale především ve světě zabývá řada pěstitelů. Trávníky jsou pěstovány ve specializovaných zahradnických školkách.
Uplatňují se dvě varianty pěstování:
– ve volné půdě, připravené pomocí speciálních kombinovaných strojů, které půdu prokypří, urovnají, vysejí v požadovaném množství travní semeno a finálně půdní povrch uválí. Zejména v počátečních fázích růstu je nezbytné udržování optimální vlhkosti,
– na fólii, která se rozvine na povrchu pěstební plochy, na ní se navrství substrát do kterého se provede výsev. Fólie zamezí spojení kořínků trávy s podložím. Vzniklé pásy jsou tenčí, lehčí, dají se expedovat po větších kusech a je usnadněno jejich svinutí (odpadá podřezání).
V praxi se uplatňují 3 typy předpěstovaných trávníků:
– s podílem substrátu (svinované trávníky), travní drn spolu s částí zeminy o síle 20 – 30 mm,
– bez substrátu, travní drn s vyplavenou zeminou, nosný prvek tvoří plsť nebo polyetylenová síťovina,
– s vegetační vrstvou, bloky ve tvaru dlaždice o tloušťce cca. 100 mm.

Po přibližně 12 – 15 měsících a po dostatečném zakořenění jsou kompaktní travní drny, rozřezány na přesné pásy a horizontálně podřezány pomocí speciálních nožových seřezávačů. Následně jsou jednotlivé rohože srolovány společně s 2 – 4 cm vrstvou zeminy. V současné době se lze setkat se čtyřmi základními formáty travních rohoží a dlaždic:
– malý formát – délka činí asi 2,5 m, šířka 0,4 m. Hmotnost 1 role se pohybuje v rozmezí 15 – 20 kg. Tento formát je zvláště vhodný pro zakládání menších travních ploch v obytných zahradách o výměře do 1000 m2,
– střední formát – je vhodný zejména při zatravňování menších parkových ploch a sportovních hřišť. Vzhledem k formátu těchto rohoží, jejichž šířka se pohybuje kolem 0,6 m a délka až 15 m, lze provést zatravnění i větších ploch v poměrně krátkém čase. Od založení mohou být plochy plně využívány již za 6 týdnů. Tloušťka rohoží je různá min. však 15 mm. Hmotnost rohože se pohybuje kolem 350 kg,
– velký formát – je vhodný pro zakládání velkých sportovních hřišť a parkových ploch. Šířka se pohybuje kolem 1,0 m a délka 30 m. Tloušťka se pohybuje v rozmezí 15 – 43 mm. Hmotnost se 1 role se pohybuje kolem 1000 kg,
– travní dlaždice – jsou vhodné zejména k obnově zatravnění na menších, např. nadměrnou zátěží poškozených místech. Jedná se o bloky travního drnu o velikosti 0,5 x 0,45 m, jejichž tloušťka se pohybuje kolem 40 mm. Hmotnost jednoho bloku pak činí přibližně 15 kg.

Na větší vzdálenosti jsou rohože přepravovány převážně v noci při nižších teplotách. Výjimkou dnes není ani mezinárodní transport v chladících vozech. Při přípravě, rozvíjení, transportu a skladování předpěstovaných trávníků musí být zajištěno:
– šetrné podřezání a transport, které v maximální míře omezí ztráty půdy z kořenové zóny
– uložení na paletách,
– stohování travních dlaždic maximálně do výše 0,8 m,
– překrytí kořenů propustným materiálem (nelze použít fólie),
– skladování, které nesmí přesáhnout 48 hodin (hrozí nebezpečí proschnutí nebo zapaření drnu).
Alespoň 1 – 2 dny před pokládkou rohoží by se měla horní vrstva půdy osazovaného pozemku lehce prokypřit, aby se s ní travní drny snadněji spojily. Na takto připravený pozemek se jednotlivé rohože pokládají jako dlaždice na vazbu těsně vedle sebe. Na svazích je vhodné rohože fixovat proti pohybu pomocí kolíků. Rohože je nutné po rozvinutí úhlopříčné poválet a následně důkladně zavlažit dávkou cca. 15 mm. Tím je zajištěn kontakt mezi kořeny a podložím s nímž se přibližně do 14 dnů spojí. Další závlaha je prováděna podle počasí. Důležité je aby trávník v počáteční fázi nepřeschl. Před založením trávníku je vhodné vybudovat podzemní závlahovou síť s výsuvnými rozstřikovači. Po uložení travních rohoží je následná údržba poměrně „jednoduchá“. Spočívá v pravidelném zalévání, hnojení a sekání, se kterým můžeme začít už po 2-3 týdnech od položení. Výška trávního porostu se v této době pohybuje kolem 8 – 10 cm. Při prvním sečení by redukce nadzemní části neměla přesáhnout 30 – 50 %. První dávku hnojiv, nejlépe granulátů na trávníky, lze aplikovat přibližně po 1 měsíci od založení porostu. Lze využít i některé z řady vodorozpustných hnojiv pro foliární aplikaci. Cena běžného hřišťového trávníku se pohybuje přibližně v rozmezí 100 – 200 Kč.m-2, bez nákladů na dopravu.

Ing. Patrik Burg, Ph.D., Ing. Vladimír Veverka,
Ústav zahradnické techniky MZLU v Brně

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *