Vědeckotechnická společnost západních Čech reaguje na potřeby mladých zemědělců

Připravovaný vstup ČR do ES přináší pro naše zemědělství nové podmínky a požadavky. Naše legislativa na příklad zatím požaduje pro podnikání v zemědělství pouze ohlašovací povinnost u příslušného obecního úřadu.

Není požadována jakákoliv odborná způsobilost.
To může v blízké budoucnosti vyvolat osobám podnikajícím bez zemědělského vzdělání
řadu nesnází v dotační politice. Nařízení Rady Evropy č. 1257 z roku 1999 na příklad v paragrafech č. 7 a 9 jednoznačně stanoví, že žadatel o podpůrné prostředky z fondů EU musí prokázat odbornou způsobilost pro zemědělské podnikání. To se vztahuje v plném rozsahu i na čerpání dotací z programu SAPARD.
VTS ZČ Plzeň získala od Ministerstva školství akreditaci na pořádání vzdělávacích kurzů,
které umožňují získat těm, kteří neabsolvovali v jakékoliv formě zemědělské vzdělání, dostačující kvalifikaci pro podnikání v zemědělství.
V nedávných dnech byl zkouškami ukončen další úspěšný kurz, pořádaný v úzké spolupráci s Asociací soukromých zemědělců a Svazem mladých agrárníků, který proběhl v Plzni a Jihlavě. Do náplně kurzu byla zakomponována zahraniční exkurze, která umožnila seznámit se s prací soukromých farmářů, v tomto případě ve Francii a to přímo na jedné z farem.
Byla zorganizována i schůzka se zástupci francouzského Svazu mladých agrárníků. V široké
debatě byla objasněna řada otázek týkajících se forem a podmínek hospodaření, ale i dotační
podpory zemědělského podnikání.
Další kurz je připravován na měsíce duben – květen. Informace lze získat u pořádající organizace se sídlem v Plzni.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *