V květinovém ráji nedaleko Münstru

V polovině léta jsme se na pozvání firmy Bruno Nebelung – Kiepenkerl šlechtění rostlin vypravili až na samý západ Německa do malebného městečka Münster. V jeho okolí má totiž tato společnost na několika místech své pobočky a my jsme je postupně navštívili.

Bruno Nebelung – Kiepenkerl šlechtění rostlin je jedním z předních zahradnických podniků Evropy. Jeho hlavními produkty jsou osiva květin a zeleniny, cibuloviny a hlízy, osiva trav a travní směsi, mladé a polohotové rostliny určené k dalšímu dopěstování.
Firma má dceřinou společnost v Nizozemsku De Kiepenkerl B.V., ležící ve středu největší plochy k produkci cibulovin na světe ve Voorhout. Nejmodernější chladírenská zařízení spolu se sušičkou umožňují odbornou preparaci, přípravu, skladování a balení cibulovin a hlíz.
Dceřiná společnost Fleuronova produkuje pro firmu Bruno Nebelung – Kiepenkerl mladé rostliny na více jak 50 000 m2 zasklené plochy z generativního i vegetativního množení. V sídle firmy v Everswinkel, ležícím v Severním Poryní – Westfálsku, je administrativní a správní budova spolu se skladem osiv, trávních směsí a cibulovin. Zde také probíhá balení osiva květin, zeleniny a trávy, a také zasílaní zakázek přímo zákazníkovi.
V Münstru se pak nachází Kaldenhof, ve kterém probíhá vlastní šlechtění a testováni nových odrůd. Firma Bruno Nebelung – Kiepenkerl má přes 300 zaměstnanců.

Pohled do historie
Začátky firmy Bruno Nebelung sahají do roku 1925, kdy se její zakladatelé Franz Volmary a Bruno Nebelung rozhodli pro tento segment podnikání. Postupem času se malá firma, která začínala pouze s pronajatým skladem o velikosti 70 m2, dobrými vztahy s nejvýznamnějšími oblastmi pěstování semen na světě Erfurtem a Quedlinburgem a rozsáhlými kontakty na pěstitele v Nizozemsku, se stala prosperující společnost s pobočkami v Münsteru a Düsseldorfu. Běhěm 2. světové války byla firma v Münsteru několikrát bombardována a v roce 1945 zcela zničena. V rozbořeném městě jakoby zázrakem zůstal na rozbombardovaném náměstí ušetřen pomník znám= postavičky Kiepenkerla – obchodního cestujícího, oblečeného do modré pracovní haleny s dřeváky na nohou, který ze své nůše nabízel na svých cestách domácnostem potřebné věci, zejména cibulky a semínka různých mnohdy velmi vzácných květin, zelenin a trav. Ihned po skončení války se začalo s opravami a stavbou nového skladu firmy Nebelung a právě postavičku Kiepenkerla si tato společnost nechává zaregistrovat jako obchodní a ochrannou značku. Nasává opětovný růst a v roce 1947 si v Kaldenhofu nedaleko Münstru kupuje firma další sídlo.
Zásadním rokem se pro společnost stává rok 1964, kdy kupuje pozemek v Nizozemsku o rozloze 6250 m2 a zakládá závod na pěstování cibulí květin. Začátkem roku 1972 nabývá na významu dodávka mladých rostlin v platech a v roce 1998 zakládá firma Nebelung společně s francouzským a anglickým podnikem SRH společnost Fleuroplant Pflanzen GmbH. Ta produkuje výhradně pro oba společníky a zboží se dostává na francouzský, německý, polský, maďarský, belgický a švýcarský trh.

Týden otevřených dveří
Každoročně se v sídle společnosti uskutečňuje týden otevřených dveří, jehož cílem jsou nejenom vzájemná setkání všech obchodních zástupců firmy a výměna zkušeností, ale také umožnit zákazníkům setkat se se šlechtiteli, odbornými poradci vlastní společnosti i partnerských firem a také prohlédnout si kompletní sortiment rostlin na ukázkových polích, v závěsech i v přenosných nádobách. Je možné také navštívit odborné přednášky na různá témata. Součástí letošního týdne otevřených dveří byla i soutěž v osázení truhlíků, které byly v areálu vystaveny. Šíře sortimentu u okrasných rostlin je ve společnosti Bruno Nebelung kolem 3 500 odrůd v oblasti rostlin i osiva. Z toho je asi polovina odrůd z vlastního šlechtění nebo série spoluvytvořené firmou – tyto odrůdy jsou v katalozích označeny zeleným logem se značkou Kiepenkerl. Jsou to například Pelargonium Grandeur, Calibrachoa Calita. Některé druhy však pocházejí výlučně z vlastního šlechtění, např. Viola, Primula.
Další naše cesta vedla do závodu na výrobu mladých rostlin Fleuronova. Ten díky nejmodernější výsevní a skleníkové technice produkuje sazenice s označením Kiepenkerl. Pracovní postupy jsou zde provázeny precizní výsevní technikou a řízenou klimatizací. Počítačem podporovaný systém zajišťování kvality umožňuje, aby byly dodány pouze plná plata v nejlepší kvalitě. Zboží je zkompletováno dle požadavků zákazníka.

Obchodním zástupcem pro Českou a Slovenskou republiku je Ing. Vladimír Ilenčík, kterému jsme položili několik otázek:
Jaké jsou nejsilnější pilíře firmy Bruno Nebelung, v čem je podle vás lepší ve srovnání s jinými firmami?
Firma Bruno Nebelung – Kiepenkerl se snaží dodávat zákazníkovi vždy zboží v nejvyšší kvalitě. Proto například veškerý sortiment našich rostlin prochází nejdříve víceletým zkoušením na pokusných polích v Kaldenhofu. Zde také probíhá testováni na odrůdovou čistotu, zkoušky klíčivosti a kvality všech našich osiv. Pouze druhy testované v Kaldenhofu jsou včleněny do sortimentu firmy.
Náš nizozemský podnik specializující se na cibuloviny De Kiepenkerl B.V. je kontrolován nezávislou organizací pro kontrolu kvality cibulovin Keurmerk. Po splnění náročných požadavků na kvalitu jsou naše cibuloviny označovány Keumerk Siegel – značkou pro nejvyšší kvalitu. Prostřednictvím sítě spolupracovníků v každé krajině se snažíme svému zákazníkovi kompetentně poradit a splnit jeho přání. Takže abych to shrnul: vysoká kvalita našich produktů i sortimentu, spolehlivost a kompetentní poradenství jsou našimi hlavními výhodami oproti konkurenci.

Jakým způsobem dostává firma své zboží tovar do povědomí zákazníků, kde všude je možné koupit její produkty a do kterých států vyváží?
Naše společnost je partnerem pro profesionální pěstitele, zahradní centra a speciální obchodní řetězce – baumarkty. Kontakt s těmito zákazníky se uskutečňuje prostřednictvím obchodních zástupců při osobných návštěvách a pohovorech. Firma se dále prezentuje na odborných veletrzích a výstavách, například na Zeleném světě v Brně, IPM v Essenu nebo Floře Profi v Olomouci. Samozřejmostí je také publikování článků a inzerce v odborných časopisech.
Naším dalším cílem je propagovat zboží u konečného spotřebitele. Děje se to společným označením všech našich produktů obchodní značkou a logem Kiepenkerl. Firma dodává své produkty do téměř všech západo– a středoevropských zemí (kromě Islandu a Grónska). Ve střední Evropě přímo dodáváme do České republiky, Polska, Slovenska a Slovinska, prostřednictvím dalších partnerů pak do ostatních zemí východní Evropy kromě Ruska.

S kolika novinkami průměrně za rok přichází firma na trh?
V oblasti okrasných rostlin přicházíme každoročně na trh s asi 350 novinkami v produkci rostlin a osiva, takže novinky tvoří asi desetinu našeho sortimentu.

Jaký je český a slovenský spotřebitel, jaké jsou zdejší specifika ve srovnání se zákazníky například v Německu?
Náš zákazník je ještě stále hodně konzervativní co se týče sortimentu a hlavně barev. Novinka – pokud se neobjeví v televizi – jen málokdy prorazí na trhu již první sezónu. Proto je vhodné, aby zahradník svého zákazníka neustále učil. to znamená, aby mu ukazoval možnosti různých kombinací rostlin, často i netradičných, např. bylinky v truhlíku spolu z balkónovou zeleninou a převislou jahodou nebo trvalky spolu s balkónovkami atd. Vhodné je taktéž mít k ukázce již napěstovanou větší rostlinu, např. v závěsné nádobě a tu zákazníkovi ukázat při prodeji sazenic.
O co je v Česku největší zájem?
Jednoznačně o balkónové rostliny. V posledních letech jejich obliba každoročně stoupá. V oblasti zvyšujícího zájmu jsou ale i další sezónní rostliny se stoupajícím podílem na trhu, např. petrklíče, macešky, bramboříky a trvalky.

Závěrem snad jen tolik, že návštěva firmy Bruno Nebelung rozhodně stála za to. Tuto možnost dává společnost prostřednictvím autobusového zájezdu svým zákazníkům každé dva roky – neváhejte ji příště využít.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *