V Hradci se mají na co dívat

Už naši předkové oceňovali výhodnou polohu Hradce Králové a lokalita na soutoku Labe a Orlice byla osídlena již v období pravěku a době římské. I dnes je Hradec Králové považován za město příjemné k bydlení a žití. Ke spokojenosti obyvatel přispívá to, že kolem města je dobře dostupná příroda a možnosti pro turistiku a sport. Pro krátkodobou rekreaci však obyvatelé nemusí vyrážet až za hranice města. To nabízí celou řadu zelených ploch, ať parků či sadů.

Jedněmi z nich jsou i sady Jiráskovy. Tento městský park je situován přímo na soutoku Labe a Orlice. Od poloviny 19. století sloužil důstojníkům, od roku 1896 je již přístupný veřejnosti. Jeho součástí je roubený kostelík sv. Mikuláše. Park spravují Technické služby Hradec Králové.

Barevné letničkové výsadby

Vedle ploch růží, které byly v parku prvně vysazeny v roce 1926, a okrasných dřevin, založily Technické služby letničkové výsadby. Dodavatelem sadbového materiálu byla společnost Sempra Flora Holice, s. r. o. „Se společností Sempra Holice je to již naše druhá spolupráce. Na podzim loňského roku jsme od této společnosti odebírali pro městské výsadby macešky, letos na jaře letničky“, sdělil nám Ing. Daniel Jeřábek, vedoucí správy městské zeleně, čištění města a správy hřbitovů. Letničkové výsadby jsou plošně sice menšího rozsahu, barevností a bohatostí však každého zaujmou. Záhony mají pravidelný tvar a výsadby jsou geometricky uspořádané.
V Jiráskových sadech je hned u vstupu realizována asi největší plocha tvořena více než 10 tisíc rostlin Pelargonium zonale, Senecio a Tagetes ´Jacket Yellow´. Kombinace červené a žluté barvy květů je vhodně zklidněna stříbrným olistěním starčku. Toto však nejsou jediné letničky, na které v sadech narazíte. Směrem k centrální části parku je vysázen záhon zvaný pro svůj netradiční tvar Klobouk, který je tvořen zhruba 2,5 tisíci rostlin Dahlia hybrida ´Micronetta Orange Mipabrior´.
Ve středové části parku najdeme v travnatém kruhovém záhonu letničkové výsadby tvořené především afrikány. Směrem k soutoku nás zaujme malé kolo tvořené Begonia tuberhybrida ´Nonstop Formula Mix´.

Letničky po celém Hradci

Letničkové výsadby v Jiráskových sadech nejsou v Hradci jediné. Najdeme je i v sadech Žižkových, na Moravském předměstí či na hřbitovech. Na více než 40 veřejně navštěvovaných míst bylo vysázeno přes 64 tisíc letniček. Před samotnou výsadbou, která probíhala tradičně po zmrzlých mužích, byly zvolené plochy zkultivovány a do půdy byla dodána zásoba živin granulovanými hnojivy. Podle slov Ing. Daniela Jeřábka spočívá další péče o výsadby na bedrech deseti lidí, kteří se věnují především jejich odplevelování a v parních letních dnech zajišťují závlahu záhonů. „Kromě dvou náměstí s automatickou závlahou (Masarykovo a Ulrychovo) a Jiráskových sadů, kde je zálivka realizována pomocí hadic, jsou ostatní plochy zavlažovány z cisteren,“ dodal Ing. Jeřábek. K údržbě výsadeb patří případná ochrana rostlin a pravidelná dodávka živin. Tu v Hradci realizují prostřednictvím listových hnojiv, aby zabránili zasolení půdy.

Barevné i přes zimu

Na vybraných plochách budou na podzim letničkové výsadby vyměněny za výsadby macešek. Díky navýšení návštěvnosti Žižkových sadů budou například tyto dvouletky nově k vidění i zde. Oproti tomu v Jiráskových sadech, kam v průběhu zimy mnoho návštěvníků nepřijde, se plochy nechají volně ležet, případně dojde k výsevu rostlin na zelené hnojení. V loňském roce vysázeli v Hradci 38 tisíc maceškových sazenic, letos plánují výsadbu již okolo 40 tisíc rostlin. Obyvatelé východočeské metropole se budou mít na co dívat.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *