Úvod do problematiky pěstovaní rybízů

Drobné bobulové ovoce - rybíz je tradiční kulturou pěstovanou v naší republice .Jeho pěstování ve větších výsadbách,ale i u drobných pěstitelů dosáhlo rozkvětu v osmdesátých letech minulého století ,kdy nebyl problém s odbytem.

Následné roztříštění trhu a propad výkupních cen, zapříčinil pokles zájmu o pěstování tohoto ovoce.Postupná stabilizace odbytových podmínek umožnila nastartovat zakládání nových a obnovy stávajících rybízoven.Hlavně letošní sezona ukázala opětovný zájem zpracovatelů o tyto komodity ,vyvstává však otázka jaké odrůdy ze stávajícího sortimentu pěstovat?
Protože naše pracoviště se zkoušením rybízů celou řadu let zabývá, rád bych zde uvedl některé naše postřehy k jednotlivým barevným varietám a odrůdám.
I když černý rybíz není, a ni v příštích letech nebude dominantním pěstovaným druhem drobného ovoce v našich podmínkách, zaslouží si však naši pozornost vzhledem k oblibě jeho pěstování i u zahrádkářské veřejnosti.
Stávající registr zahrnuje celkem 10 odrůd černého rybízu. Jejich výčet bych započal klasickými odrůdami Roodknop a Öjebyn .První jmenovaná je a hlavně byla vysazovaná jen jako opylovač ostatních pěstovaných odrůd .V současné době její funkce s nástupem nových odrůd postupně zaniká.Öjebyn ,dříve nosná odrůda větších výsadeb, s rozšířením škůdce-vlnovníka rybízového (Cecidophyopsis ribis) ztrácí také své širší uplatnění.Spolu však s odrůdami našeho šlechtění Démon a Morávia se může v dalším období částečně uplatnit ve vyšších polohách, tedy okrajových pro pěstování černého rybízu.Odrůda Démon vyniká svou odolností k nízkým teplotám jak v zimním období, tak i v době květu , raností sklizně ,nepoléhavostí keře a tím plně nahrazuje odrůdu FetrödiI. Také odrůda Morávia je velmi odolná proti nízkým teplotám a svým kvalitním ovocem rozšiřuje řadu zahrádkářských odrůd Odrůdy slovenské provenience Otelo ,Viola ,Eva ,Favorit , přes své dřívější velké rozšíření (často byly součástí velkých výsadeb) nachází své současné uplatnění v typických oblastech pro pěstování černého rybízu.Tam splňují prozatím některá kriteria (velikost hroznu,bobulí,chuť) kladená na pěstované odrůdy pro zahrádkářskou praxi.
Z výše uvedených odrůd však jen jediná (Öjebyn) splňuje podmínku odolnosti proti padlí americkému angreštovému (Spharotheca mors-uvae), které znepříjemňuje pěstování nejenom černého rybízu .
Tuto podmínku splňují však zbývající odrůdy současného registru a to Titania a Triton.Obě původem ze Švédska jsou v posledních letech často součástí nově vysazovaných výsadeb černého rybízu pro mechanizovaný sběr.K tomuto účelu jsou vhodné z hlediska požadavků na tvar keře ,možnost jeho tvarování a hlavně stabilní výnos ovoce.Ale bohužel ani tyto odrůdy neřeší největší problém v pěstování černého rybízu a to je odolnost proti škůdci – vlnovníku rybízovému (Cecidophyopsis ribis).Tento roztoč dokáže velmi rychle snížit výnosový potenciál odrůdy a dovést ji až k úplné neplodnosti.A protože není v současné době ani možnost účinné chemické ochrany, je nutné zvolit tedy jinou cestu a tou je pěstování odrůd rezistentních proti tomuto patogenu. První vlaštovkou by měla být v současné době zaregistrovaná polská odrůda Ceres, která dle dosavadních zkušeností vykazuje odolnost proti tomuto škůdci.Její rozšíření bude omezeno na zahrádkářskou obec, protože nesplňuje všechny parametry (má tendenci se rozkládat pod tíhou ovoce) kladené na odrůdy pěstované za účelem kombajnového sběru. To však nemůže potlačit její další kladné vlastnosti jako je vysoká odolnost k padlí americkému angreštovému (Spharotheca mors-uvae), velikost bobulí ,stejnoměrnost dozrávání bobulí a další.
Jaké jsou tedy vyhlídky, co se týče nových odrůd, případně introdukce starších odrůd ze zahraničí odolávajících vlnovníku rybízovému (Cecidophyopsis ribis)? V současné době se šlechtěním černých rybízu intenzivně zabývají 3 evropská pracoviště.Výsledky jejich činnosti v podobě odrůd se v našem registru pravděpodobně objeví v nejbližší době .Můžeme tak usuzovat z přihlášených odrůd k registraci(Ben Hope,Ben Gairn).Nastoupí tak nová generace černých rybízů vhodných i pro mechanizovanou sklizeň a následné zpracování, a co je podstatné, odolných k vlnovníku rybízovému (Cecidophyopsis ribis ).
Závěrem bych rád uvedl, že tento příspěvek zahrnuje jen velmi malou, ale velmi důležitou oblast v pěstování černých rybízů a tou je výběr vhodné odrůdy.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *