Upravujeme hroby

Příručka radí, jaké rostliny vybrat na okrášlení hrobu a jak o ně pečovat, aby bylo toto pietní místo upravené, i když na jeho návštěvy máme málo času. Publikace Upravujeme hroby se ve své úvodní části věnuje historii pohřbívání a na příkladech ukazuje, že jde o zvyk velmi starý a podle míst značně rozdílný.

Důležitou roli hraje typ hrobu a jeho poloha, z čehož vyplývá i osazení a konečná úprava povrchu. Každý hrob by měl mít vypovídací schopnost o charakteru zemřelého, ale přes tuto individualitu by měl zapadat do konceptu celého hřbitova, měl by být záhonem v celkové ploše hřbitovního komplexu.
Úprava hrobu nemusí mít vždy charakter záhonu, ale povrch může být bez rostlin, pokryt inertním materiálem.Tam, kde se rozhodneme pro rostlinnou výzdobu, musíme dbát na charakter dřevin a květin, které mají působit důstojně, ale ne pochmurně. Nemělo by se zapomínat na proporce a dominanty, které při vhodné volbě mohou podtrhnout estetickou kompozici, jindy mohou působit až destruktivním dojmem.
Samostatnou kapitolu tvoří hrobky a hroby s krycí deskou , kde rostlinný materiál úplně chybí nebo je zastoupen pouze minimálně a to převážně v nádobách, vázách a prohlubních s dlouhodobějším charakterem
Ve většině případech tvoří rostliny hlavní materiál, který používáme při úpravě hrobu. Podle funkce jej můžeme rozdělit na rostliny konturní, které vytvářejí obrys celé kompozice, pokryvné, které vyplňují prostor a rostliny sezónní, které vnášejí do výsadby dynamiku a hru barev.
Inspirující je kapitolka příkladů úprav hrobů, kde jsou jednotlivá jednoduchá schémata s popisem použitého materiálu, popřípadě jejich možné záměny.
Stejně jako na zahradě, tak i na hřbitovech, lze práce rozdělit do jednotlivých ročních období, které se shodují s běžnými pracemi na zahradě.
Publikace je zakončena malým přehledem několika typů smuteční vazby a jejich snadnou přípravou.
Kniha je doplněna 24 barevnými tabulemi a třemi tabulkami – letničky vhodné pro různé stanoviště, jehličnany vhodné jako solitéry a trvalky a skalničky.
Miroslava Jandovská: Upravujeme hroby. Vydalo Nakladatelství Brázda, s. r. o., Praha 2002. Počet stran 108, 24 barevných příloh. Doporučená prodejní cena včetně DPH 195 Kč.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *