Úprava hrobů

Skon patří k životu stejně jako zrození a přece „novorozeněti“ se plně všichni věnují, pečují o něho, ale co s mrtvým? Několik let připravoval Ing. arch. Drahoslav Šonský materiál pro tuto knihu, kde chtěl vzdát čest všem, kteří se nedočkali dnešních dnů. Nesmíme zapomínat, že hřbitovy tvoří součást našeho historického a kulturního dědictví a naší povinností je se o ně starat, udržovat je a nové zakládat.

Bohatá praxe autora se promítá i do zmíněné publikace a provází nás části teoretickou i praktickou.
Každý typ hřbitovů má svoji charakteristický vzhled. Jiný má venkovský hřbitov než městský, lesní, vojenský … Vývoj se odrazil i v pohřebnictví a na mnohých místech se zakládají urnové háje nebo rozptylové loučky.
Hrob a jeho úprava závisí na typu hrobu a místě posledního odpočinku. Jiná bude u klasického hrobu, jiná například v kolumbáriové stěně, které jsou známé již z dob antického Říma. Stále většího významu nabývají společné anonymní pohřebiště, kam se ukládá popel těch, kteří neměli žádné blízké příbuzné.
Kapitola Praktické ukázky úpravy hrobů přinášejí nákresy, ale i tabulky výsadeb, kde vedle druhů je vyznačena i barva, počet rostlin na m2 a stanoviště, podle kterého se mění výběr rostlinného materiálu. V této kapitole najdete úpravu klasického hrobu a dvojhrobu, ale i urnového hrobu s epitafní deskou nebo s pomníčkem.
Velkým pomocníkem se jistě stane doporučený sortiment okrasných rostlin vhodných k rámování hrobu, pro povrchovou úpravu hrobů a květiny pro sezónní úpravu.
Stejně jako na zahradě není možné pouze výsadbu založit a dále ji neudržovat. Stejné zásady platí i při zakládání a údržbě hrobů
I rostliny mají svoji jistou životnost, která bývá narušena v 8. až 12. roce. Je-li výpadek silnější, doporučuje se přistoupit k celkové rekonstrukci hrobu.
Snahou této publikace je přiblížit čtenáři současné moderní trendy úprav. Na praktických ukázkách úprav hrobů jsou načrtnuty různé kombinace výsadeb.
Hřbitovy jsou místa hluboké piety. Jsou to místa, kde by si lidé měli uvědomit, že lidský život je pomíjivý … Proto je zapotřebí věnovat jejich úpravám maximální péči a pozornost.
Drahomír Šonský: Úprava hrobů. Vydala Grada Publishing, a. s., Praha 2002. Počet stran 112, 24 stran barevné přílohy.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *