UPLATNĚNÍ PŘÍPRAVKU BASAMID GRANULÁT V ZAHRADNICKÉ PRAXI

V oblasti zahradnických substrátů se často setkáváme s pojmem "profesionální". Tyto substráty jsou tvořeny vždy bílou a černou rašelinou, popřípadě menším množstvím kompostované kůry či jílu. Jelikož rašelina velice rychle vysychá, je samozřejmé, že k pěstování rostlin v kontejnerech je také nutná profesionální závlaha. Tedy taková závlaha, která se v případě sucha spouští denně nebo dokonce i několikrát za den. Zajímá však školkaře do jakých hydropedologických profilů s běžnými klimatickými podmínkami jsou rostliny vysazovány?

Rostlina vysazená z jeden litrového kontejneru do volné půdy i po důkladném zalití může za dva dny bez problémů uschnout. Proto v takových případech sadoví realizátoři zřizují často ve výsadbách umělé závlahy. To se však zbytečně prodražuje konečnému spotřebiteli.
Cena substrátu není zanedbatelná ani pro školkaře, který ačkoli zakoupí „kubík“ substrátu, nikdy z něho nevysadí 1000 litrových kontejnerů. Rašelina se velmi dobře stlačuje, jak v obalech, ve kterých je dodávána, tak i v kontejnerech, do kterých jsou rostliny sázeny.
V mnoha zahradnických podnicích se nacházejí komposty, které kvůli většímu obsahu plevele v porovnání se substráty nenacházejí uplatnění. Propařovacím kolonám již dávno odzvonilo z důvodů vysokých provozních nákladů.
Určité možnosti může však skýtat starý známý BASAMID GRANULÁT.
Tento přípravek nejen že hubí všechny patogenní houby, háďátka, bakterie či jiné škůdce, ale ničí také především obávané plevele, tedy jejich semena.
Při přípravě bezplevelného kompostu lze do;poručit následující podmínky a postup:
 Kompost musí být homogenní, nejlépe prosátý, mírně vlhký a zbavený úlomků kořenů.
 Okolní teplota při by měla být co nejvyšší, abychom dosáhli co nejsilnějšího účinku.
 BASAMID rovnoměrně zapravíme do kompostu pomocí rotavátoru (20 dkg/m3). Potom kompost přikryjeme na týden černou fólií. Za další dva týdny můžeme kompost používat. Je vhodné provést kontrolu klíčivosti řeřichovým testem. K tomuto kompostu lze v určitém poměru přimíchat rašelinu z důvodu vylehčení konečného substrátu.
Zhotovený substrát však zůstane více vododržný, lépe jímá živiny a je i při nejnákladnějším způsobu přípravy (ručně) o polovinu levnější než zakoupené profesionální substráty.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *