Údržba parkových ploch a cestních sítí

Stále širší nabídka strojů pro údržbu okrasné zeleně a zpevněných ploch umožňuje významně racionalizovat všechny pracovní operace a přináší tak možnost pravidelné, kvalitní a levné údržby. Vedle mechanizačních prostředků (MP) využívaných při údržbě okrasné zeleně a trávníků existují i další druhy strojů, se kterými se můžeme setkat v parkových nebo zahradních komplexech při údržbě cest, chodníků, odpočivadel, hřišť a dalších ploch.

Při údržbě parkových ploch jsou využívány především dvounápravové malotraktory s pohonem jedné nebo obou náprav. Výrobci kladou při výrobě moderních malotraktorů důraz na jejich univerzální použití, které zlepšuje zavádění rychlozávěsů, kromě zadních i čelní nebo mezinápravové vývodové hřídele, hydraulický systém s několika okruhy a připojovacími místy. Traktory jsou vybaveny dostatečně výkonnými vznětovými motory (5 – 30 kW), disponují velmi dobrou manévrovatelností a příčnou a podélnou stabilitou.

Více pracovních operací
Komunální nosiče jsou energetické prostředky určené k provádění velkého množství pracovních operací pomocí vyměnitelných pracovních adaptérů. Základ stroje tvoří čtyřkolový podvozek, který může být proveden jako rámový (tzv. tuhý rám) nebo lámavý (kolem středového čepu). Na rámu je v přední části umístěna kabina, která musí umožňovat dobrý výhled obsluhy pro řízení a kontrolu práce. Nosiče jsou vybaveny vznětovými čtyřtaktními motory o výkonu 30 až 60 kW, které jsou zpravidla umístěny za kabinou nebo vzadu. U moderních konstrukcí převládá pohon všech čtyř kol, který je zajištěn hydrostaticky. To umožňuje dosahovat rychlosti 0 až 40 km/h při její plynulé regulaci. Nosiče mohou být vybaveny různými typy pneumatik – od normálních pro komunální plochy až po široké nízkotlaké pneumatiky využívané při údržbě travních ploch. Nutnou výbavou nosičů je větší počet hydraulických okruhů (10 až 16), což umožňuje připojení adaptérů pro všechny operace. To se provádí pomocí tříbodového závěsu čelně nebo speciálních závěsů případně konsolových držáků vzadu. Pohony adaptérů jsou odvozeny od vývodového hřídele či pomocí hydromotoru. V zadní části nosiče je zpravidla uchycena ložná plocha, zásobník nebo nádrž. Kabina je vybavena podobně jako kabina traktoru nebo dodávkového automobilu ovládáním a signalizací a obsahuje navíc ovládací a kontrolní prvky hydraulických obvodů přípojných adaptérů. Výhodou nosičů je především jejich adaptabilita pro široký rozsah operací, což znamená jejich vysoké roční využití. Další výhodou je dobrá průjezdnost a manévrovatelnost ve stísněných podmínkách např. v městské zástavbě, na okrajích parků, v členitém terénu s překážkami apod. Mezi přední výrobce malotraktorů a komunálních nosičů patří např. firmy Aebi, Holder, Reform, Fendt, Iseki, Kubota a další.

Adaptéry a nářadí
Pro provádění konkrétních pracovních operací mohou být využívány různé typy nářadí, přípojných mechanizačních prostředků nebo adaptérů. Jedná se o zametací (mycí) kartáče pro odstraňování spadaného listí nebo sněhu, vysavače pro sběr listí, odpadků a jiných nečistot, shrnovací radlice, speciální pryžové kartáče pro odstraňování plevelů atd.
Tyto adaptéry se velmi často kombinují. Nejčastějšími kombinacemi, se kterými se můžeme setkat jsou zametací kartáče umístěné čelně v kombinaci s vysavačem umístěným mezinápravově pod zásobníkem nebo vzadu, zametací kartáče nebo shrnovací radlice v kombinaci se sypačem pro zimní údržbu komunikací a jiné.
Adaptér pro zametání a mytí komunikací je osazen kartáči s vertikální osou rotace umístěnými na hydraulicky ovládaných výkyvných ramenech nebo kartáči s horizontální osou rotace, které jsou vybaveny opěrnými, výškově stavitelnými koly a ochranným rámem.
Agregace je řešena čelně nebo vzadu na tříbodovém závěsu nebo speciálních závěsech. Kartáče jsou vyráběny z plastických hmot, ocele nebo jejich kombinace. Pohon je odvozen od vývodového hřídele traktoru nebo hydromotoru. Mezi výrobce patří např. firmy Fiedler, Aebi, Hako, Schmidt a další.
Adaptéry pro vysávání listí, odpadků a dalších nečistot jsou nesené a lze je agregovat čelně, mezinápravově nebo vzadu. Jejich pohon je odvozen od hydromotoru. Hlavními konstrukčními prvky představují sací hubice, ventilátor, z jehož pomocí je vytvářen podtlak vzduchu potřebný pro nasátí materiálu a sací potrubí pro jeho odvod do zásobníku. Některé vysavače mohou být vybaveny rotorem s uchycenými hroty (prsty) nebo kartáči pro zlepšení sběru listů, odpadků a dalších materiálů. Mezi výrobce patří např. firmy Fiedler, Trilo, Iseki a další.
Shrnovací radlice jsou provedeny jako čelně nesené, uchycené na tříbodovém závěsu traktoru nebo nosiče, s různou šířkou záběru, hydraulicky ovládané, odpružené, s ocelovými břity. Adaptér pro odstraňování plevelů např. ze zámkové dlažby a jiných ploch je konstruován jako paralelogram se speciálními pryžovými kartáči s vertikální osou rotace, čelně nesený na tříbodovém závěsu traktoru a pohonem odvozeným od hydromotoru, vybavený opěrnými koly. Mezi výrobce patří např. firma Voss. Pro agregaci adaptéru pro rozmetání posypového materiálu (sypače) je využíváno ložné plochy korby komunálního nosiče (v tomto případě je sypač vybaven zásobníkem s podávacím šnekem, který přivádí posypový materiál tunelem ke skluzu k rotujícímu kotouči rozmetadla), zadního tříbodového závěsu traktoru nebo je agregován čelně jako adaptér pro jednonápravové malotraktory. Pohon je řešen pomocí hydromotoru nebo přes převodovku pomocí odstředivé spojky. Mezi výrobce patří např. firmy Amazone, Bertsche, Rasco, Pfau, Epoke a další.
Dále může být využito malotraktorů a komunálních nosičů jako transportních prostředků pro dopravu různých druhů materiálů vznikajících při údržbě parkových ploch nebo naopak materiálů a nářadí pro údržbu a opravy cest, chodníků a dalších ploch. Přepravují se hlavně posypové hmoty, substráty, odpadní dřevo, stavební materiály, ale také ruční nářadí a stroje, zvláštní skupinu tvoří stroje vybavené nádržemi na vodu. Pro malotraktory je možno využít celou škálu většinou jednonápravových vozíků. Nosiče jsou osazovány korbami s bočním nebo zadním vyklápěním. Pro odvoz většího množství materiálu je možné zvýšit přepravní kapacitu instalováním bočnic nebo klecových nádstaveb.

Ručně vedené stroje
Z ručně vedených MP bez pohonné jednotky jsou využívány sypače nebo sypací vozíky jednoduché konstrukce. Jsou vybaveny rukojetí, dvoukolovým podvozkem, zásobníkem na posypový materiál a kotoučovým rozmetacím ústrojím, u něhož je pohon řešen jednoduchým převodem od pojezdových kol.
Široké využití nacházejí také ručně vedené vysavače (sfukovačů) různých typů. Tyto stroje jsou většinou vybaveny zásobníkem na zachycený materiál o různém objemu. Mezi výrobce patří např. firmy Echo, Alko, Cramer a další. Větší vysavače s jednonápravovým podvozkem a vznětovým motorem o výkonu 12 až 15 kW jsou připojitelné za nákladní automobil s korbou opatřenou klecovou nástavbou pro vysávání listí, posečené trávy a jiných materiálů soustředěných na jednom místě po údržbě parkových ploch.
Do této kategorie ručně vedených strojů pro údržbu ploch dále patří kartáčové čističe chodníků např. od firmy As Motor, vybavené volně uchycenými nebo výkyvnými ocelovými kartáči, stroje pro termické ničení plevelů (ve spárách dlažby) např. od firem Reinert, Keller a dalších, které jsou vybavené držákem na plynovou bombu a pracovním rámem s hořáky chráněnými krytem. Při tomto způsobu ničení plevelů jsou rostliny vystaveny teplotám 50 až 70 °C, které zajistí poškození rostlinných pletiv a jejich úhyn.
Pro chemickou likvidaci plevelů na okrajích ploch nebo ve spárách jsou využívány ručně vedené stroje pro aplikaci herbicidů, knotové a ULV aplikátory, umožňující snížit dávku postřikové kapaliny. Mezi výrobce patří např. firma Mantis.
Knotové aplikátory představují nejjednodušší řešení. Jedná se vlastně o nádobku s herbicidní látkou o objemu 1,5 – 10 l připojenou k rukojeti nebo nesenou na zádech. Ta je hadicí připojena k rukojeti. Na konci rukojeti je uchycen nasákavý knot, ke kterému je herbicidní látka přiváděna. Otíráním knotu ulpívají kapky herbicidní látky na stéblech a listech porostu. ULV aplikátory jsou jednoduché, ručně vedené stroje, sestávající ze zásobní nádrže o objemu 5 – 10 l uložené na 1 – 2 kolovém podvozku a doplněné aplikačním, zpravidla dvoudiskovým zařízením. Diskové aplikační zařízení zabezpečuje řízenou tvorbu kapek a je vybaveno plastovým ochranným kuželem. Vedle ručně vedených strojů s pracovním ústrojím poháněným od baterie se využívají i modely nesené na malotraktoru.
K ručním přenosným MP patří vysavače (sfukovače). Slouží především ke sfukování a vysávání spadlého listí a drobných nečistot jako např. lehkých plodů semen, prachu, pilin a hoblin atd. Z konstrukčního hlediska jsou tyto stroje tvořeny motorovou částí a nosnou částí s vakem a hubicí. Usměrněný proud vzduchu je vytvářen turbínovým kolem poháněným od elektromotoru (výkon od 700 do 2500 W) nebo spalovacího motoru (výkon 1,2 až 4,0 kW). Vzduch je nasáván rychlostí 150 až 350 km/h. Sací výkonnost se pohybuje kolem 9 – 13 m3/h. Nasávaný materiál (převaha listí) pak prochází přes speciálně upravené lopatky turbínového kola, které jej rozmělní a redukují tak jeho objem až o 80 %. Takto rozmělněný materiál je pak ukládán do nepropustného vaku o objemu 35 – 50 l, který má obsluha zpravidla zavěšený přes rameno. Převozná zařízení mohou mít vak i o objemu větším než 100 litrů. Mezi výrobce patří např. firmy Stihl, Husqvarna, Solo, Hecht, Stiga, Partner a další.
Výběr strojového parku i v této oblasti musí vycházet zejména z rozsahu pracovních operací, z požadavků na kvalitu práce a dalších aspektů ovlivňujících nasazení jednotlivých mechanizačních prostředků. Uživatel by měl každé svoje rozhodnutí podložit základní rozvahou o vztahu ceny, pracovních nákladů a potřeb.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *