Trvalkové dny v Troji

Botanická zahrada hlavního města Prahy a Český spolek perenářů pořádal ve dnech 22. až 25. května již čtvrtý ročník Trvalkových dnů. Organizátoři akce připravili pro návštěvníky bohatý program, prostřednictvím kterého se mohli seznámit nejenom s širokým druhovým zastoupením této skupiny rostlin, ale i s jejich pěstebními nároky a použitím v zahradách a veřejných prostranství.

Se stále se zvyšující životním stylem rostou i naše nároky na úpravu prostředí, a to jak soukromém tak veřejném, které nás obklopuje. Čím dál tím častěji se setkáváme s přeměnou užitkových zahrad na okrasné, které se stávají prodlouženou obytnou plochou jejich majitelů. Změnami také prochází pohled a chápání veřejné zeleně, která by už neměla být pouze zelenou plochou s nahozele vysázenými dřevinami, ale místem jež zaujme kolemjdoucí svým osobitým estetickým ztvárněním. K vytvoření těchto poutavých ploch rozhodně přispěje zařazení vytrvalých bylin (trvalek) do osazovacích plánů nově vznikajících realizací.
Různorodost, vitalita, nenáročnost a především dlouhodobá dekorativní hodnota trvalek během celého vegetačního období si rozhodně zaslouží pozornost laické i odborné veřejnosti.

Provázení expozicemi
V současné době se v sortimentu Botanické zahrady hl. m. Prahy nachází na 2000 taxonů záhonových trvalek, jde především o kultivary běžných, ale i málo pěstovaných či méně známých druhů. Po celou dobu konání akce se návštěvníci mohli zúčastnit prohlídek jednotlivých expozic s odborným výkladem. Areál Jih a trvalkový záhon před skleníkem Fata Morgána jsou věnovány především trvalkám slunných stanovišť. Ing. Petr Hanzelka, jeden z kurátorů sbírek, který expozicemi prováděl se ve svém výkladu zmínil nejenom o původu a pěstování jednotlivých rostlin, ale i jejich vzájemné kombinaci ve výsadbách. Stínomilné rostliny představil RNDr. Pavel Sekerka v lesní expozici, umístěnou v areálu Sever.

Trvalkový seminář
Součástí trvalkových dnů je i konání odborných seminářů pro laickou i odbornou veřejnost. Příspěvek Ing. Petra Hanzelky byl věnována trvalce sezóny, kopretině (Leucanthemum Mill.), jejímu křížení, pěstování a použití v trvalkových výsadbách. Neméně zajímavé byla přednáška o plaménkách (Phlox L.), typických rostlin Severní Ameriky, které se vyskytují v sedmdesáti druzích. Díky jejich rozmanitému tvaru, velikosti, barvě květu a odlišným nárokům na prostřední jsou vhodnou rostlinou jak pro skalky, tak květinové záhony. S novým pohledem na trvalkové výsadby ve městech přijela do Troje ing. Eva Hlůžová z MZLU v Brně, zahradnické fakulty Lednice. Ve svém příspěvku seznámila posluchače s novým trendem zakládání trvalkových výsadeb ve městě z důrazem na jejich minimální péči a nízké provozní náklady. Jedná se především o trvalky určené do extrémních podmínek města, na místa slunná a chudá na živiny, jako jsou například kruhové objezdy nebo pásy dělící vozovku od chodníku. Závěr semináře byl věnován historii šlechtění vytrvalých bylin, které mají v Českých zemí dlouholetou tradici. Posluchači byly také seznámeni s novým programem úschovy a konzervace genových zdrojů vytrvalých okrasných rostlin vyšlechtěných v ČR a bývalém Československu. Jednotlivé přednášky byly obohaceny diaprojekcí s ukázkami jednotlivých odrůd a výsadeb trvalek.

Nabídka sortimentu
Již tradičně se na Trvalkových dnech prezentují přední producenti trvalek. Jejich expozice, které bylo možné shlédnout po celou dobu konání akce v šapitó pod skleníkem Fata Morgána, vytvořené z dobře vzrostlých a kvetoucích rostlin aspoň částečně přiblížili návštěvníkům krásu a všestranné použití těchto rostlin. Ani letos nechyběla možnost nákupu s nepřeberného množství trvalek od skalniček až po rostliny robustního vzrůstu vhodné pro soliterní výsadby.

Doprovodný program
Součástí Trvalkových dnů byla i ukázka aranžování trvalek. Kombinací odlišných barev, tvarů a struktur květů a listů trvalkových rostlin vytvořila floristka Helena Vojáčková zajímavé květinové vazby, které se těšily velkému zájmu publika. Tématicky zaměřenou výstavu fotografií vytrvalých bylin bylo možné shlédnout ve výstavním sále botanické zahrady. Návštěvníci trvalkových dnů zakončili své putování po expozicích vytrvalých bylin prohlídkou sbírek dřevitých a bylinných pivoněk a kosatců, které byly v době konání akce v plném květu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *