Tři oříšky pro Popelku

Podzimní nevlídný čas je přímo stvořen k rozjímání, k hodnocení a k přípravě nových plánů. Možná, že je vhodné udělat i menší úklid jak doma, tak i v zaměstnání a tím objevit mnoho založených, nevyřízených věcí.

Při probírání a likvidaci papírů a již nepotřebných materiálů na mne vykoukly tři oříšky (pro Popelku), které jsem dostala v době, kdy tehdy nový, nesmělý časopis, na kterém ještě neoschla plodová voda, byl stár pouze pár měsíců. Měla jsem do každého oříšku vložit jedno svoje velké přání. Kouzelná moc potom měla způsobit přeměnu snu na realitu.
Ale já nevěřím na sny, spíše na tu neviditelnou, neoceněnou mravenčí práci, kdy se klopotíme a navršujeme jednotlivá zrnka na sebe a tím budujeme „velké“ stavby.
Ale i tak bych chtěla po několika letech zrekapitulovat přání, která jsem do jednotlivých oříšků vložilo.
Oříšek číslo jedna: Nechť se časopis stane platformou pro odborníky, nechť je vnímán jako jejich odborný tisk se širokou spoluprací význačných lidí, ale i praktiků, se širokým čtenářským spektrem. Mnoho bývalých spolupracovníků mu nedávalo žádnou šanci na přežití. Prvotní bojkot příspěvků byl silný a vůbec věnovat mu sebemenší pozornost bylo pod jejich důstojnost. Dnes tito „odpůrci“ jsou opět našimi hlavními opěrnými pilíři bez kterých by naše práce nebyla možná. Vždy se rádi potkáváme a radíme, co dál.
Oříšek číslo dva: Navázat spolupráci se Slovenskou republikou. Přes některé politické neshody a rozdíly, mají zahradníci stejné problémy – jak nejlépe vyprodukovat a prodat nejen na vnitřním trhu, ale především část výroby vyvézt. Kvalita osiva a sadbového materiálu, ochrana a výživa, sklizeň a posklizňová technologie, to jsou otázky které kladou pěstitelé jak v České, tak i ve Slovenské republice. Výhodou je i to, že nejsou mezi námi jazykové bariéry a většinou se známe osobně.
Oříšek číslo tři: Opět začlenit do hlavičky číslování starého časopisu Zahradnictví, Záhradníctvo, které patřily mezi nejstarší odborná periodika v Evropě. Od letošního roku vydavatel Ing. Martin Sedláček zakoupil tento titul a je již uváděn v tiráži. Třetí oříšek vydal svoje tajemství.
Tak tedy nevím, jak je to s kouzly a čáry? Máme na ně věřit nebo ne? Přinesly tři oříšky kýžené změny nebo to byla dlouhodobá práce, která často vypadá jako nekonečná, nevděčná a neúspěšná?
O tom se můžete přesvědčit sami!
Pro jistotu oříšky i nadále zůstanou nedílnou součástí redakce, aby je nějaká veverka neodnesla spolu s již hotovým dílem.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *