Testování okrasných a ovocných dřevin při dovozu

Při dovozu ovocných a okrasných dřevin, určených k pěstování, může dojít k zavlečení a následnému šíření karanténních virů a fytoplazem na území ČR, např. viru šarky švestky (Plum pox potyvirus), fytoplazmy evropské žloutenky peckovin (European stone fruit yellows phytoplasma), fytoplazmy proliferace jabloně (Apple proliferation phytoplasma) nebo fytoplazmy chřadnutí hrušně (Pear decline phytoplasma).

Hostitelské rostliny těchto karanténních organismů podléhají podle zákona č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči, v platném znění, a vyhlášky MZe č. 89/2002 Sb., v platném znění, rostlinolékařské kontrole při dovozu a následné rostlinolékařské kontrole po dovozu. V rámci provádění rostlinolékařské kontroly při dovozu často nelze přítomnost karanténních škodlivých virů a fytoplazem zjistit, neboť na rostlinách nejsou viditelné příznaky napadení. Rostliny jsou často dováženy ve vegetačním klidu, případně se stává, že se v rostlinách vyskytují karanténní viry či fytoplazmy pouze latentně a projeví se až později. Proto je účelné ověřovat zdravotní stav bezpříznakových hostitelských rostlin v okamžiku dovozu úředním testováním.
Státní rostlinolékařská správa bude od 15.6. 2003 ve vstupních místech (případně ve vnitrozemí, bude-li tam zásilka touto správou poukázána) provádět průzkum na výskyt výše zmíněných karanténních organismů v dovážených dřevinách na základě soustavného úředního vzorkování a testování dovážených rostlin včetně bezpříznakových.
Vzorky se budou odebírat jak z celých rostlin s balem, prostokořenných nebo hrnkovaných, tak z částí rostlin určených k pěstování (rouby a očka).
Vzorky z celých rostlin se budou odebírat z každé zásilky, v níž celkový počet všech rizikových hostitelských rostlin převyšuje 100 kusů. Pokud je v zásilce více partií těchto rostlin, bude se odebírat se vzorek z každé partie, i pokud počet rostlin jednotlivé partie nepřevyšuje 100 kusů.
Vzorky částí rostlin se budou odebírat z každé zásilky, v níž celkový počet všech roubů anebo letorostů s očky rizikových hostitelských rostlin převyšuje 100 kusů. Pokud je v zásilce větší než 100 kusů roubů anebo letorostů s očky více partií těchto rostlin, bude se odebírat vzorek z každé partie větší než 10 kusů.
Počty vzorků, které se budou odebírat z každé partie a další podrobnější informace o odběrech vzorků a zemích s výskytem zmíněných původců chorob viz www.srsweb.cz.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *