Technika na veletrhu Intervitis Interfrukta 2007

Na konci dubna se na výstavišti v německém Stuttgartu konal mezinárodní veletrh Intervitis Interfructa. Každé tři roky mohou na této významné akci návštěvníci z řad odborné veřejnosti shlédnout novinky v technice z oblasti ovocnictví a vinohradnictví, včetně výrobních technologií a zařízení pro výrobu vína a ovocných nápojů. Připravili jsme pro vás přehled těch nejzajímavějších.

V areálu výstaviště o celkové ploše 60 000 m2 předvedlo návštěvníkům své výrobky bezmála šest set firem z 29 zemí. K tomuto účelu měli k dispozici celkem čtrnáct výstavních hal a volné prostranství. Velký zájem o veletrh dokládá vysoká návštěvnost, která letos dosáhla více než 40 000 lidí ze sedmdesáti zemí, mezi nimiž nechyběla např. Srí Lanka, Kazachstán, Indie, USA, Kanada aj.
Expozice veletrhu byla tématicky rozčleněna do dvou hlavních kategorií – k vidění byla mechanizace pro vinohradnictví a ovocnictví a také technika pro vinařství a výrobu ovocných nápojů.
Jahody bez chorob
Novinku pro profesionální pěstitele drobného ovoce, konkrétně jahodníku, představoval stroj Clemens BC II – Berry Clean. Jedná se o návěsný typ stroje určený k mechanizovanému odstraňování listů a šlahounů jahodníku v podzimním období, který přispívá ke snižování pracnosti této operace. Díky stavitelnému rámu a dvojici opěrných kol může být stroj využíván u různých pěstitelských systémů (jedno i víceřádkové záhony, hrůbky apod.). Pracovním orgánem stroje je dvojice hydraulicky poháněných rotorů umístěných z obou stran řádku tvořená válcovými kartáči s vertikální osou rotace. Prsty kartáčů jsou provedeny z plastové šňůry. Při průjezdu stroje nad porostem dochází účinkem rotačního pohybu kartáčů k nadzvedávání listů jahodníku včetně šlahounů. Následuje jejich vtahování proudem vzduchu od dvojice výkonných axiálních ventilátorů (s pohonem od hydromotoru) do pracovních ústrojí tvořených rotačními noži. Vtažené listy jsou useknuty a rozmělněny na malé segmenty dopadající na povrch pozemku. Zde rychle usychají a podléhají následnému rozkladu. Význam této pracovní operace spočívá ve výrazném zlepšení zdravotního stavu porostů, jehož podstatou je zejména omezení výskytu houbových chorob.
Pásové stroje pro svahy
Novinky předvedly také firmy Honda a Niko. Jednalo se o pásové malotraktory tzv. železné koně umožňující připojení širokého spektra nářadí např. mulčovače, osečkovače, rozmetadla na minerální hnojiva, rosiče, ale i ložné korby určené pro transport materiálu případně sklizňové operace, aj. Tyto stroje s výkonem motoru 13 až 44 kW nacházejí své uplatnění především ve svažitém a obtížně dostupném terénu. Široká styčná plocha mezi pásy a půdou totiž znamená dobré záběrové podmínky, snadnou manévrovatelnost a snížení účinků kontaktních tlaků na půdu. Stroje byly předvedeny ve dvojím provedení. První variantu představovaly vedené stroje ovládané kráčející obsluhou, druhou variantu samojízdné stroje doplněné o nášlapnou plošinu pro obsluhu. Největší zajímavostí byl pro návštěvníky typ Niko HY 38-FS, který může plně dálkově ovládán až na vzdálenost 300 m.
K údržbě extrémně svažitých ploch pokrytých travními porosty, a to nejen v meziřadí trvalých výsadeb, ale také v oblasti komunální sféry (svahy podél komunikací, strmé louky, příkopy, plochy zasažené nálety, apod.) byl určen mulčovač značky Zanon. I tento stroj byl nově doplněn pásovým podvozkem. Jeho pracovním orgánem je nůž s vertikální osou rotace. Pohon nože je vybaven bezpečnostní brzdou schopnou zastavit nůž do několika vteřin po puštění páčky na řídítkách (např. v případě nebezpečí, havárie atp.). Travní hmota není drcena na drobné částice, které nezapadají mezi stébla strniště a nepřikrývají povrch, nýbrž lámou stébla porostu na kusy o délce 80 – 100 mm při výšce strniště 100 – 150 mm. Zbytky takto posečené hmoty zůstávají uloženy na strništi, rychle vysychají, snižují svůj objem a pouze část z nich postupně propadne až na povrch pozemku. Časová prodleva umožňuje původnímu porostu rychlou regeneraci.
Technika pro víno a sady
Nový sortiment strojů pro vinohradnictví zahrnující defoliátory, osečkovače, zvedače letorostů a stroje pro předřez představila firma K. M. S Rinklin. Zajímavostí jsou dva typy zvedačů letorostů pro různé výšky listových stěn (od 0,4 do 1,2 m). Stroje jsou řešeny jako nesené, využívající dvojice šikmo uložených pryžových řemenů opatřených pryžovými výstupky (prsty). Při průjezdu stroje nad řádkem vinice dojde k zachycení prohnutého – ležícího letorostu pryžovým prstem a jeho zvednutí s následnou fixací pomocí dvojice plastových šňůr.
K vidění byly i stroje pro zpracování půdy v meziřadí trvalých výsadeb. Vedle širokého sortimentu rotačních a radličkových kypřičů, zde byly u několika firem např. Clemens, Braun, Eder, vystavovány také hloubkové kypřiče. Tyto stroje naznačují nové trendy v ošetření meziřadí utuženého průjezdy techniky. Převládaly varianty s pevnými i aktivně poháněnými čepelemi radlic, často doplněné o zásobníky hnojiva na tzv. hloubkové přihnojování.
Mezi výrobky nechyběly ani sklizňové stroje v podobě návěsných i samojízdných sklízečů hroznů firem Ero, New Holland, Pellenc, Durmatec.
Předváděčka v areálu
Za zmínku stojí také řetězová pila značky Oleo Mac GS 940, která je jako jediná na trhu mezi konkurenčními výrobky vybavena dvoutaktním motorem s přímým vstřikováním. Vedle snadného startování je hlavní předností této pily snížení emisní zátěže prostředí výfukovými plyny až o 70 %, stejně jako snížení spotřeby pohonných hmot až o 40 %. Vystavovány byly rovněž nejrůznější typy manipulačních a transportních obalů a různé systémy opěrných konstrukcí do vinic i sadů, zahrnující opěrné sloupky z plastů, betonu, oceli, včetně potřebných doplňků – ocelových jehel, ochranných sítěk, košíků a podobně.
Velkým přínosem pro návštěvníky bezesporu byly ukázky strojů přímo v areálu výstaviště doplněné odborným výkladem. Nejzajímavější a novější z výrobků byly odborníky vybrány a ohodnoceny oceněním Inovace roku 2007. Díky dokonalé organizaci, příjemnému prostředí a především širokému spektru nejmodernějších technologií a nové techniky z oblasti vinohradnické a ovocnické produkce byl veletrh Intervitis Interfructa 2007 díky svému specializovanému zaměření skutečně výjimečnou akcí.

Příspěvek vychází z řešení výzkumného projektu NAZV č. 1G46082 „Technologické systémy a ekonomika integrované produkce zeleniny a révy vinné“.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *